P21: 2020 is het jaar van de isolatie

De gemeenteraad stemt op donderdag 13 september over een samenwerking tussen Bunnik, Montfoort, IJsselstein, Lopik, en Oudewater om te zorgen voor meer energiebesparing bij huiseigenaren. Het Rijk stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor het jaar 2020, om vaart te maken met de woningisolatie en met andere besparende maatregelen. De regeling heet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). … Lees meer

P21 start gesprek met bewoners in 4 themagroepen

P21 wil graag gebruik maken van kennis en inzichten vanuit de Bunnikse gemeenschap. Daarom wordt een viertal themagroepen opgestart waarvoor we belangstellenden willen uitnodigen. Elke groep wordt geleid door één van onze raadsleden We starten groepen op de volgende onderwerpen: Woningbouw (o.l.v. Koen Van Gulik) Groen (o.l.v. Inge Verhoef) Sociaal domein (o.l.v. Wypke Zuidweg) Verkeer … Lees meer

Nieuwjaarstoespraak Inge Verhoef

Onze nieuwe fractievoorzitter Inge Verhoef hield op 12 januari bij de start van de Nieuwjaarsborrel de volgende toespraak: “Zoals de meesten van jullie al vernomen hebben, zijn Astrid, Arie en Ralph uit de fractie en uit P21 gestapt. Zij gaan als zelfstandige fractie verder. Wij, de vijf overgeblevenen, vinden dit erg jammer. We waren graag … Lees meer

Drie leden fractie P21 stappen op

Drie leden uit de fractie van P21 (Arie Viskil, Astrid, van der Stijl, en Ralph Hallo) hebben besloten op te stappen. Zij gaan als zelfstandige fractie verder. Het bestuur en de fractie van P21 waren verrast door dit  besluit en betreuren het. Wij waarderen het dat de vertrekkende raadsleden het coalitie-akkoord blijven steunen. Inge Verhoef, … Lees meer

N229 mag geen barrière vormen tussen nieuwbouw in Odijk West en de oude kern Odijk.

Odijk – P21 wil dat Odijk-West en Odijk één dorp wordt en wil daarom zekerheid over een oplossing voor de N229 die straks dwars tussen de nieuwe wijk Odijk-west en het bestaande dorp Odijk loopt. Ze wil dat ook vóórdat de bouwwerkzaamheden beginnen. De gehele gemeenteraad is het hierover met elkaar eens. De planvorming van … Lees meer

Bomen zoveel mogelijk sparen en herplanten

Motie Actualisering Bomenverordening unaniem aangenomen P21 wil zuinig zijn op de bomen in de gemeente en bomen herplanten als kap toch nodig is. Door een zorgvuldige afweging te maken bij dreigende kap, voorkomen we dat bomen die gezond, nuttig en mooi zijn onnodig gekapt worden. De Bomenverordening van de gemeente biedt nu teveel ruimte, met … Lees meer

Meer en diverser groen in Bunnik

In de gemeenteraad is op 27 juni raadsbreed een motie van P21 aangenomen voor ‘’Meer en diverser groen in Bunnik”. Inge Verhoef diende de motie in, omdat in onze gemeente momenteel actueel Groenbeleid ontbreekt. Het groenbeleid is verouderd en geeft weinig aandacht aan de thema’s Biodiversiteitsherstel en het Klimaatakkoord.   Biodiversiteit De gemeente doet al veel … Lees meer

Die ballon gaat niet meer op!

Motie van P21 raadsbreed aangenomen ODIJK – 6 juni 2019. In navolging van Zeist, Den Haag, Den Bosch, Utrecht en andere steden heeft ook Bunnik het oplaten van (wens)ballonnen verboden. De gemeenteraad nam op initiatief van P21 donderdagavond een motie hiertoe aan. Opgelaten ballonnen, waaronder óók de biologisch afbreekbare exemplaren, die in de natuur terechtkomen … Lees meer

Laat uw mening horen over de nieuwe dienstregeling in de provincie Utrecht

Tot 1 juli a.s. ligt het conceptvervoerplan van de provincie-Utrecht ter consultatie. Daarin staat de nieuwe dienstregeling voor de buslijnen en de nieuwe tramverbinding naar het USP. Iedereen kan zijn mening daarover geven via https://www.u-ov.info/reizen/vervoerplan. Uw mening telt Het vervoerplan van U-OV wordt altijd ter consultatie voorgelegd aan gemeenten, reizigersorganisaties en de reizigers zelf. Hierna worden er eventueel … Lees meer