Ons werk in de raad

De Bunnikse gemeenteraad neemt meer dan 60 formele besluiten (gemiddeld) per jaar. Onze fractie beoordeelt plannen en voorstellen zorgvuldig op inhoud. Wij zoeken naar overeenkomsten tussen betrokkenen om tot weloverwogen besluiten te komen. Notulen van de raadsvergaderingen waarin formele besluiten zijn genomen zijn hier terug te lezen. Hier vind je het stemgedrag van individuele raadsleden.

Drie van de formele ‘instrumenten’ die wij kunnen inzetten ter ondersteuning van besluitvorming of om de koers van de gemeente te be├»nvloeden zijn het recht om vragen te kunnen stellen aan het college en het recht om moties of amendementen in te dienen. Een motie is een korte verklaring waarmee de raad een oordeel of verzoek (aan het college) uitspreekt en met een amendement kan een raadslid wijzigingen voorstellen op een voorgesteld besluit.

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft P21 tot nu toe de volgende instrumenten ingezet:

De volledige tekst van de moties, amendementen, schriftelijke vragen en mondelinge vragen zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Wil je meer weten neem contact op met de fractie: wij staan open voor je vragen!

Bekijk deze korte video van de Vereniging van Nederlands Raadsleden met uitleg over het werk van een gemeenteraadslid: