Amendementen

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft de fractie van P21 de volgende amendementen (mede-)ingediend:

2023-12Belastingverordening, leges evenementenvergunningenMede-ingediendAangenomen
2023-12Toetsingscriteria lokale omroep, onafhankelijkheidscriteriumIngediend P21Aangenomen
2023-11Maximale prijsgrens €355.000 Ds. Herm Pollaan WerkhovenIngediend P21Aangenomen
2023-06Evaluatie minimabeleidMede-ingediendAangenomen
2023-05Bouwstenen StationsgebiedMede-ingediend
Aangenomen
2022-07Mobiliteitsvisie dorpskern Bunnik van 2023 naar 2022Ingediend P21

Aangenomen
2022-07Flexwonen voorbereidingsbudgetMede-ingediendAangenomen
2022-07Vestiging voorkeursrecht gemeenten KersenweideIngediend P21
Aangenomen
2022-06Prijsgrens tijdelijke regeling opkoopbeschermingMede-ingediendAangenomen