Amendementen

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft de fractie van P21 de volgende amendementen (mede-)ingediend:

2024-07Meer geld voor omgevingsprogramma groenIngediendAangenomen
2024-06Maatregelen schone luchtMede-ingediendAangenomen
2024-06Pilot deelbakfietsenIngediendAangenomen
2024-06Beeldende kunst WerkhovenIngediendAangenomen
2024-05Dekking nieuwe school, KersenweideMede-ingediendAangenomen
2024-03Ruimte voor woningsplitsing, ook voor andere doeleinden dan mantelzorgMede-ingediendAangenomen
2024-03Meer aandacht voor verduurzaming sociale huurwoningvoorraadIngediend P21Aangenomen
2024-03Tekstaanpassing handhaving ongewenst verhuurgedragIngediend P21Aangenomen
2024-03Stevigere ambitie goedkope woningenIngediend P21Aangenomen
2023-12Belastingverordening, leges evenementenvergunningMede-ingediendAangenomen
2023-12Toetsingscriteria lokale omroep: onafhankelijkheidscriteriumIngediend P21Aangenomen
2023-11Maximale prijsgrens €355.000 Ds. Herm Pollaan WerkhovenIngediend P21Aangenomen
2023-06Mobiliteitsvisie TraverseIngediend P21Ingetrokken, toezegging
2023-06Evaluatie minimabeleidMede-ingediendAangenomen
2023-05Bouwstenen StationsgebiedMede-ingediend
Aangenomen
2022-07Mobiliteitsvisie dorpskern Bunnik van 2023 naar 2022Ingediend P21

Aangenomen
2022-07Flexwonen voorbereidingsbudgetMede-ingediendAangenomen
2022-07Vestiging voorkeursrecht gemeenten KersenweideIngediend P21
Aangenomen
2022-06Prijsgrens tijdelijke regeling opkoopbeschermingMede-ingediendAangenomen