Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na […]

Lees verder

P21 standpunt over klimaat en energie, wind en zon

De discussie over windturbines en zonnevelden is de laatste weken in volle hevigheid losgebarsten, onder meer omdat er nu concreet wordt besproken  waar dit eventueel zou kunnen in de Kromme Rijn streek. Op onze website hebben we daarom het P21 standpunt over klimaat en energie, en onze visie op wind en zon op  land uiteengezet. […]

Lees verder

P21 Nieuws

Meer en diverser groen in Bunnik

P21 Blog: Liever een eigen bijdrage naar draagkracht voor de WMO

Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn