Leden van P21 stemmen in met het coalitie-akkoord

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 juni heeft een grote meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het Coalitieakkoord dat was bereikt. Er werden stevige discussies gevoerd over de vraag waarom een coalitie met het CDA niet mogelijk was, en of het bereikte akkoord wel concreet genoeg was. Uiteindelijk gaf een grote meerderheid zijn […]

Lees verder

P21 en De Liberalen bereiken een coalitie-akkoord

De besprekingen tussen P21 en De Liberalen hebben geresulteerd in een nieuw coalitie-akkoord. Duurzaamheid, klimaatbeleid, een divers woningaanbod, passende zorg en meer burgerparticipatie zijn enkele van de speerpunten  in het akkoord. De verkiezingsprogramma’s van P21 en van De Liberalen vormen een integraal onderdeel van het akkoord. Op specifieke verschilpunten zijn in het akkoord nadere afspraken […]

Lees verder

P21 Nieuws

Rhijnhaeghe: stand van zaken

Jan Hoekema verkent mogelijke coalitie CDA en P21

8 nieuwe raadsleden voor P21