Home

P21 zet zich in voor een groene, sociale gemeente.

P21 is een lokale politieke partij in de gemeente Bunnik met leden van
de PvdA, GroenLinks en onafhankelijken/ongebondenen.

Laatste nieuws

  • Raadspraat: Praten in en met de raad
    We zien helaas veel voorbeelden van mensen die niet meer in gesprek zijn. Niet luisteren en vooral schreeuwen. Mij raakt dat, ik word er soms moedeloos van. Daarom ben ik blij dat we dat in de gemeenteraad in Bunnik anders doen. In mei is tussen P21 en D66 een coalitieakkoord gesloten op enkele hoofdthema’s. Daarna zijn we met vertegenwoordigers van alle fracties in gesprek gegaan over de andere onderwerpen. We zochten en vonden de overeenkomsten tussen alle fracties. Dat zorgt voor een breder draagvlak. Zo’n gesprek kost tijd, en de ander verstaan vraagt niet alleen overeenstemming op inhoud, maar ook […]
  • Raadsprogramma Bunnik 2022-2026
    Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de gemeenteraad het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 gepresenteerd. Een belangrijke stap waar we trots op zijn! Het raadsprogramma komt naast het Coalitieakkoord Natuurlijk in Bunnik 2022-2026 (P21-D66) te staan. Met het raadsprogramma geeft de volledige raad invulling op thema’s waar het coalitieakkoord bewust ruimte voor heeft gelaten. Het raadsprogramma kunt u hier lezen (en hier het coalitieakkoord). In het coalitieakkoord dat eerder dit jaar is overeengekomen zijn concrete afspraken gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij als coalitie menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid, woningbouw, natuur en mobiliteit). In het raadsprogramma stellen […]

Volg ons