Het bestuur van P21 zoekt versterking. Lijkt het jou leuk en interessant om bestuurslid te worden van de grootste politieke partij van Bunnik en daarmee een steentje bij te dragen aan een groene en sociale gemeente? Neem dan contact op met het bestuur!

Laatste nieuws

 • Raadspraat: Politieke kleuren (Jenny Houtgraaf)
  Het zijn drukke weken in de gemeenteraad. Een aantal raadsleden is in gesprek geweest met de lokale ondernemersorganisatie. En anderen gaan in gesprek met mensen die zich zorgen maken over ontwikkelingen rondom de N229. We blikken terug op de ambities die we in 2022 in een ‘raadsprogramma’ hebben vastgelegd. Niet alleen de jaarstukken voor 2023, maar ook een … Lees meer
 • Tussenbalans opmaken
  “Het is inmiddels twee jaar geleden dat wij zijn gestart als college van burgemeester en wethouders. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken.” Kort geleden heeft de fractie van P21 een jaarverslag van het tweede jaar van deze raadsperiode geschreven. Nu is het College aan de beurt. Lees de ‘tussenbalans collegeprogramma 2022-2026’ van burgemeester Ruud … Lees meer
 • Veiligheid, vrede en vrijheid in Bunnik?
  Als lokale partij doet P21 niet mee met de Europese Verkiezingen. Toch was P21 goed vertegenwoordigd tijdens een verkiezingsdebatavond in de gemeentehuis in Odijk. Harrie Eijkelhof (bestuurslid PvdA Bunnik en voorzitter P21) heeft een mooi verslag geschreven over hoe dit debat verliep: Op dinsdag 21 mei vond in het gemeentehuis onder leiding van Julie d’Hondt een levendige … Lees meer
 • P21-fractie blikt terug op het tweede jaar van deze raadsperiode
  In het jaarverslag van het eerste jaar van deze raadsperiode (zie hier) hebben we geschreven over het leggen van een ‘stevige basis’: het sluiten van het coalitieakkoord, de benoeming van onze deskundige wethouders en, voor het eerst in de gemeente, het vastleggen van een raadsbreed programma. Dit heeft allemaal de nodigde tijd gekost. Maar in dit tweede … Lees meer
 • De Europese verkiezingen komen eraan!
  Iedereen is van harte welkom op 21 mei (20:00, Gemeentehuis, Odijk) voor een debat georganiseerd in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni. Vanuit GroenLinks-PvdA Bunnik is het initiatief genomen voor deze avond. Samen met de aanwezigen zullen een aantal gastsprekers actuele thema’s bespreken als: vrede en veiligheid, migratie en natuur en milieu. Rode draad bij … Lees meer

Wil je meer weten over het werk van de fractie van P21 in de Bunnikse gemeenteraad? Lees hier.