P21 blog: Raadslid Wypke Zuidweg ‘Abracadabra’

Vorige week twitterde ik dat het heerlijk is dat de begroting op een overzichtelijke manier werd toegelicht in ‘t Groentje. Op één A3. Veel gemakkelijker dan de, voor een gemiddelde burger, onleesbare en 107 pagina’s tellende programmabegroting 2017-2022. Een begroting is normaal gesproken simpel. Uitgaven en inkomsten. Als de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten […]

Lees verder

Collegeprogramma is gepresenteerd

In de Raadsvergadering van 4 oktober is niet naast de meerjarenbegroting ook het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. Dit collegeprogramma geeft weer hoe het College van Burgemeester en Wethouders het Coalitieakkoord van juli 2018 wil gaan vertalen naar concreet beleid voor de komende 4 jaar. Het Collegeprogramma zal op 8 november tezamen met de meerjarenbegroting in de […]

Lees verder

P21 Nieuws

P21 blog: fractieassistent Koen van Gulik ‘Bij ons aan tafel’

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef over “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”

P21 blog: Raadslid Anne Ruth Webbink over camping De Vliert