Zonneveld, foto: gemeente Bunnik

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef ‘Zonnevelden in Bunnik’

Op maandag 19 november was er een leuke bijeenkomst met inwoners over zonnevelden in de gemeente. Waar wel, waar niet en hoeveel dan? Het leverde interessante discussies op. Zonneveldenbunnik.nl De gemeente heeft een concept beleidskader opgesteld, dat je kunt lezen op de website www.zonneveldenbunnik.nl. De gemeenteraad gaat hierover binnenkort in discussie. Bijvoorbeeld over het maximum […]

Lees verder

Collegeprogramma is gepresenteerd

In de Raadsvergadering van 4 oktober is niet naast de meerjarenbegroting ook het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. Dit collegeprogramma geeft weer hoe het College van Burgemeester en Wethouders het Coalitieakkoord van juli 2018 wil gaan vertalen naar concreet beleid voor de komende 4 jaar. Het Collegeprogramma zal op 8 november tezamen met de meerjarenbegroting in de […]

Lees verder

P21 Nieuws

Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn

P21 blog: Raadslid Wypke Zuidweg ‘Abracadabra’

P21 blog: fractieassistent Koen van Gulik ‘Bij ons aan tafel’