Home

P21 zet zich in voor een groene, sociale gemeente

P21 is een lokale politieke partij in de gemeente Bunnik met leden van
de PvdA, GroenLinks en onafhankelijken/ongebondenen.

Laatste nieuws

 • Bericht vanuit de fractie: betaalbare woningen
  Gisterenavond (26 januari) is een collegevoorstel voor een ‘doelgroepenverordening’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze verordening is een instrument om woningen betaalbaar te houden. Op initiatief van P21 heeft de Raad bij verschillende gelegenheid gevraagd om concrete maatregelen die de woningspeculatie moeten tegengaan en die de schaarse woningen ook bereikbaar moeten maken voor mensen die het niet zo breed hebben, die geen vermogende ouders hebben, die geen overwaarde te gelde kunnen maken, kortom de lagere en de middeninkomens tot, zeg anderhalf keer modaal, ongeveer Euro 60.000. Dat de woningmarkt zo uit zijn voegen is geraakt is het gevolg van jarenlang landelijk […]
 • Fractie tevreden over noodfonds voor meest kwetsbare huishoudens 
  In de raadsvergadering van 20 december is met een meerderheid door D66, fractie Visser en P21 ingestemd met een noodfonds voor kwetsbare huishoudens met lagere (midden) inkomens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. CDA en VVD stemden tegen het voorstel. Het noodfonds bedraagt vooralsnog € 100.000,- en geeft ruimte tot adequaat handelen in situaties die zich daarvoor lenen. Informatie over de precieze uitvoering wordt door de gemeente nader bekendgemaakt  P21 is voor een ruimhartiger beleid als het gaat om mensen die het moeilijk hebben of gaan krijgen. Naar aanleiding van een motie van P21 in de […]
 • Update vanuit de fractie: hoe zit het met de bomenkap? (Met update 22 december 2022)
  De afgelopen weken hebben wij gezien hoe belangrijk bomen zijn voor de inwoners van Bunnik. Tijd voor een korte opsomming vanuit de fractie van P21 over een aantal zaken die de laatste weken hebben gespeeld. Populieren aan de Marsdijk: in overeenstemming met beleidsregels gekapt? Een aantal bomen aan de Marsdijk is deze herfst gekapt. De kap van deze bomen is onderdeel van een onderhoudsronde vanuit de gemeente waarin 116 bomen zijn gekapt (ca. 1% van de bomen op gemeentegrond). ‘Oei wat zonde’ was de reactie van een inwoner over de kap van de bomen aan Marsdijk. Andere inwoners maakten zich […]
 • Werkgroep sociale woningnood
  Reint Middel en Dick Kaas zoeken inwoners die willen meedenken over het oplossen van de ’sociale’ woningnood in onze gemeente. Hier hun oproep aan de leden van P21:Als P21 (en gemeente) hebben we al meer dan 20 jaar als doel dat we 30% sociale woningbouw willen. 20 jaar geleden was dit percentage ca. 15% en dat is het nog steeds. De woningnood treft vooral de laagste inkomens. Als we doorgaan op de huidige weg zal dat niet echt veranderen.Wij willen naar een actieve politieke partij met wortels en contacten naar alle bevolkingsgroepen in de gemeente.Doelen: sociale woningbouw naar 30% voor […]