Standpunten

Hieronder lees je een aantal speerpunten van P21 voor de periode 2022-2026.
Voor meer informatie lees het volledige verkiezingsprogramma of neem contact op.

MEER NATUUR

P21 kiest voor een fijne leefomgeving: voor een landschap met meer natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

1. Vergroten oppervlakte natuur, meer groene recreatie
We zetten ons in voor het verdubbelen van het oppervlak aan natuur in 2030, met name langs de Kromme Rijn. Ook stimuleren we de omschakeling naar nieuwe vormen van landbouw die meer ruimte biedt voor biodiversiteit. Wij gaan voor een uitbreiding van recreatieve wandel- en fietspaden in het buitengebied.

2. Ruimte voor fietsers en voetgangers
Bij herinrichting geven wij voorrang aan voetgangers en fietsers. We weren zoveel mogelijk het doorgaand verkeer in de kernen.

BETAALBAAR WONEN

Een voorwaarde voor een goed leven is een stevige thuisbasis in een prettige en betaalbare woning. P21 vindt dat iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen.

3. Meer kleinere woningen bij nieuwbouw
Met de bouw van Odijk-West neemt Bunnik zijn verantwoordelijkheid voor de druk op de woningmarkt. Voor alle nieuwbouw, ook in de dorpskernen, zetten wij in op meer appartementen voor ouderen, ruimte voor starters en éénpersoonshuishoudens.

4. Meer sociale huur en particuliere initiatieven
Voor de woningbouw streven wij naar 30% sociale huurwoningen. Daarnaast 20% middenhuur en 20% middenkoop. Wij willen ruimte geven voor meer particuliere initiatieven, zoals “tiny houses”, zelfbouwprojecten en woon(zorg)vormen.

KLIMAAT OP KOERS

P21 wil dat Bunnik een proportionele bijdrage levert aan de landelijke klimaatdoelstellingen en op koers blijft voor een klimaatneutraal Bunnik in 2040. (Zie ook standpunten P21: wind-zon.)

5. Stimuleren energiezuinige, duurzame woningen
We gaan met bewoners aan de slag voor energiezuinige duurzame woningen. Met een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Woningeigenaren krijgen daarvoor ondersteuning om de isolatie te verbeteren en/of (hybride) warmtepompen te installeren.

6. Zorgen voor meer opwekking duurzame energie
We promoten actief de plaatsing van meer zonnepanelen op (bedrijfs-)daken en in zonnevelden. We onderzoeken verder de mogelijkheden voor windturbines, zonder onacceptabele hinder voor omwonenden. We betrekken de direct omwonenden bij grote energieprojecten en geven ze de kans om mee te profiteren van de opbrengst.

SOCIAAL BUNNIK

P21 vindt dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen aan de samenleving. Voor iedereen is er een plek. Of je nou pech of geluk hebt met je gezondheid, met waar je wieg heeft gestaan of met wat je kan.

7. Een goed en snel zorgaanbod
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. P21 staat voor voldoende middelen om goede, passende zorg te leveren.

8. Kansenongelijkheid actief bestrijden
Wij zetten actief in op het wegwerken van (corona-)achterstanden in onderwijs en voor integrale ondersteuning van jongeren en kwetsbare groepen om kansenongelijkheid tegen te gaan. Afspraken met scholen en kinderopvang over het tegengaan van ongelijke kansen leggen wij vast en jaarlijks evalueren.

BURGER CENTRAAL

P21 wil samen met inwoners vorm geven aan een gezonde en gelukkige samenleving in Odijk, Werkhoven en Bunnik.

9. Stimuleren actieve burgerparticipatie
We ondersteunen initiatieven en betrekken inwoners direct al bij de ontwikkeling van plannen; niet pas als de plannen uitgewerkt zijn. Wij vertellen een eerlijk verhaal over haalbaarheid en zoeken samen naar oplossingen.

10. Besturen op inhoud
We gaan uitdagingen voor een groener, klimaatbestendiger en socialer Bunnik niet uit de weg. We beoordelen plannen op inhoud en zoeken naar overeenkomsten tussen betrokkenen in plaats van het uitvergroten van de verschillen.

Bekijk nog onze campagnevideo voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022: