Mensen

Een politieke partij bestaat dankzij haar leden. De leden van P21 kiezen de politieke koers van de partij. Deze koers wordt vastgelegd in het verkiezingsprogramma. Leden kunnen ook bijdragen aan activiteiten als vrijwilliger.

Het bestuur co├Ârdineert activiteiten en legt verbindingen tussen de kiezers, leden en de actieve politici (raadsleden en wethouders).

Het verkiezingsprogramma is de belangrijkste leidraad voor de raadsleden (fractie) en het vormt de basis voor de coalitie(onderhandelingen) na de verkiezingen. Alle raadsleden samen vormen de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het coalitie-akkoord en collegeprogramma. De gemeenteraad controleert het werk van de college.