Resultaten

Als P21 zijn we trots op wat we tot nu toe bereikt hebben.
Hieronder in het kort enkele resultaten van de periode 2018-2022.

MEER DUURZAME ENERGIE

Dankzij de inzet van de P21-wethouder heeft Bunnik als één van de eerste gemeenten in de regio ruimte geboden voor zonnevelden. En kan de bouw van twee zonneveldprojecten binnenkort van start gaan.

MEER BETAALBARE WONINGEN

P21 heeft ervoor gezorgd dat er honderden betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd, met aandacht voor starters, ouderen en alleenstaanden. Voorbeelden zijn Rhijnhaege in Bunnik, de Singel, het Jochem Janszplantsoen en de Rozelaar in Odijk en het Van Impelenterrein in Werkhoven.

RUIMTE VOOR FIETSERS/GROEN

Op initiatief van P21 zullen er omwille van fijnstof en verkoeling meer bomen in de kernen komen of behouden blijven. Dankzij onze fractie komt er vanuit Odijk-West een directe fietsroute naar het station en wordt deze nieuwe wijk autoluw ingericht.

ZORG OP PEIL GEHOUDEN

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. P21 staat voor voldoende middelen om goede, passende zorg te leveren. Ondanks financiële druk is het ons gelukt het zorgaanbod in de gemeente op peil te houden.