Schriftelijke vragen

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft de fractie van P21 de volgende schriftelijke vragen gesteld:

11-11-2023Opladen elektrische auto’s openbare parkeerplaatsen
28-08-2023Prestatieafspraken verduurzaming sociale huurwoningen
26-04-2023Vervolgvragen Het perceel van het zwembad in Bunnik
27-01-2023Randvoorwaarden groen en klimaatadaptatie Kersenweide
27-01-2023Bescherming bijzondere diersoorten Kersenweide
05-12-2022Vragen n.a.v. informatienota uitkomsten BO MIRT
21-11-2022Vervolgvragen Randvoorwaarden duurzaamheid Kersenweide
14-11-2022Vervolgvraag verduurzamen sociale huurwoningen
12-10-2022Verhoging plafond zonnevelden
03-10-2022Randvoorwaarden Duurzaamheid Kersenweide
02-10-2022Geluidsoverlast Fort Vechten
12-09-2022Afspraken m.b.t. verduurzaming sociale huurwoningen
18-07-2022Het perceel van het zwembad in Bunnik
24-05-2022Nieuwbouwplannen ‘Van Dam Terrein’ te Bunnik