Mondelinge vragen

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft de fractie van P21 de volgende mondelinge vragen gesteld tijdens de formele vragenronden van raadsvergaderingen:

11-04-2024Participatie Mobiliteitsvisie Traverse
11-04-2024Bestemmingsplan oude zwembad
07-03-2024Voortgang Utrechts programma landelijk gebied en Kromme Rijnlinielandschap
07-03-2024Grip op de warmtetransitie
16-11-2023Het Utrechts programma landelijk gebied
29-06-2023Schoudermantel 6/6A
20-04-2023Mobiliteitsvisie, Traverse
20-04-2023Zorgen over pluimveestal
23-03-2023Brief van de huisartsengroep – zorgen over jeugdzorg
23-03-2023Boten met vervuilende motoren op de Kromme Rijn
23-02-2023Verduurzaming sociale huurwoningen
23-02-2023Mobiliteitsvisie Traverse
23-02-2023Aanleg nieuwe fietsbrug
26-01-2023Bomenkap Marsdijk/beleid/planning evaluatie
20-12-2022Bomenkap Populieren aan de Kromme Rijn
10-11-2022Verkeersongevallen
22-09-2022Voortgang programma klimaatneutraal Bunnik
22-09-2022Energiebesparing gemeentelijke gebouwen