Moties

In de huidige raadsperiode (2022-2026) heeft de fractie van P21 de volgende moties (mede-)ingediend:

2023-02Borging natuurontwikkeling Ruimte voor Ruimte regelingMede-ingediendAangenomen
2023-11Afspraken over prijsgrens €280.000 Ds. Herm Pollaan WerkhovenIngediend P21Aangenomen
2023-11Laat noodsfonds energie 2023 toekomen aan inwoners niet aan algemene reserveMede-ingediendAangenomen
2023-10Toevoegen extra categorie sociale koop aan komende woonvisieMede-ingediendAangenomen
2023-09Laat bewoners sociale huurwoningen niet in de kou staanIngediend P21Aangenomen
2023-07Inbedding van flexwoningen en bewonersMede-ingediendAangenomen
2023-06Inzichtelijke rapportage klimaatneutraal BunnikMede-ingediendAangenomen
2023-05Draagvlak ondernemers StationsgebiedMede-ingediendAangenomen
2023-05Samen ontwikkelen van een prettige Stationsbuurt en sterker BunnikMede-ingediendAangenomen
2023-02Leefmilieu beschermen tegen extra vliegverkeerIngediend P21Aangenomen
2023-02Oproep landelijk vuurwerkverbodIngediend P21Aangenomen
2023-02Leefbaar en veilig Werkhoven (landbouwverkeer)Mede-ingediendAangenomen
2022-12Bomenkap OostromsdijkjeIngediend P21Aangenomen
2022-12Inclusief en toegankelijk BunnikMede-ingediendAangenomen
2022-12Schone lucht en geluidMede-ingediendIngetrokken, toezegging
2022-11Ondersteuning voor kwetsbare huishoudensIngediend P21
Ingetrokken, toezegging
2022-11Uitbreiding onderzoek minimabeleidMede-ingediendIngetrokken, toezegging
2022-11Energiekosten verenigingen en stichtingenMede-ingediendAangenomen
2022-05Veilige Koningsdag voor iedereenMede-ingediendIngetrokken, toezegging