Update vanuit de fractie: Woningaanbod

P21 vindt dat je ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Om aan onze verkiezingsbelofte van een groter aanbod aan kleinere en goedkopere woningen te kunnen voldoen, hebben wij in het begin van deze raadsperiode afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66. Met de bouw van … Lees meer

Raadspraat: De Bunnikse Maat

Wat is die Bunnikse Maat (BM) toch? Insprekers in Open Huizen die tegen iets zijn – windmolens, zonnevelden, woningbouw – slaan Raadsleden en College om de oren met de BM. Want al die projecten zijn er een aantasting van die BM, en daarom mogen ze niet doorgaan. Voor veel Raadsleden is diezelfde BM eveneens een … Lees meer

Raadspraat: Varen, vliegen en vuurwerk

Wat hebben varen, vliegen en vuurwerk met elkaar te maken? Het zijn allemaal onderwerpen die dit voorjaar in de gemeenteraad aan bod zijn gekomen of gaan komen. Varen: al jaren wordt er gesproken over het verbieden van boten met vervuilende diesel- of benzinemotoren op de Kromme Rijn in de gemeente Bunnik. Varen met een stille … Lees meer

Raadspraat: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Sinds 1 jaar ben ik betrokken bij het raadswerk als fractie-assistent van P21. Regelmatig kijk ik met verbazing en bewondering rond in de raadszaal. Naar betrokken inwoners, wijkverenigingen, raadsleden, wethouders en ambtenaren. Allemaal vanuit hun eigen visie en drijfveren zetten ze zich in voor de belangen van Bunnik, Odijk en Werkhoven. De gesprekken en debatten … Lees meer

Voormalig P21-Raadslid Mart Kellerman-Boonstra (94) overleden op 28 dec. 2022

Allereerst onze excuses voor dit late bericht. De oorzaak hiervan is als volgt. Toen Mart op 28 december in Zorgcentrum Bunninchem stierf aan een longontsteking volgde op dit overlijden geen begrafenis, omdat zij besloten had haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Alleen haar naaste bekenden kregen persoonlijk bericht. Haar zonen organiseerden in … Lees meer