P21 blog – raadslid Inge Verhoef: Leefbaarheid verbeteren voor nieuwbouw aan de Schoudermantel

Op 28 maart sprak de raad over nieuwbouwplannen aan de Schoudermantel, op de plek waar nu de Kringloopwinkel staat. Er kunnen daar zo’n 40 nieuwe woningen gebouwd worden. Het is de taak van de gemeente om de voorwaarden te stellen voor de bouw van deze woningen. Ik besprak deze voorwaarden namens P21 in de gemeenteraad. … Lees meer

Provinciale PvdA en GroenLinks steken groene hand uit naar Bunnik

Tijdens de thema-avond over duurzame mobiliteit op 6 maart trof de Bunnikse wethouder Eijbersen (Liberalen) een gewillig oor over zijn ambities bij sprekers en publiek. Die gaan verder dan de plannen van de VVD in de Provincie Utrecht en konden dan ook op instemming rekenen van Statenlid Julie d’Hondt (Statenlid PvdA) en David Oude Wesselink … Lees meer

P21 Blog: Liever een eigen bijdrage naar draagkracht voor de WMO

Nicky vander Voort, Raadslid P21: De landelijke overheid heeft besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af te schaffen. In plaats daarvan komt er nu een vast tarief van 17,50 per 4 weken. Om deze wijziging door te voeren heeft de gemeenteraad de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Bunnik onlangs … Lees meer

Nieuwe fractievoorzitter voor P21

Met ingang van 11 februari 2019 is Ralph Hallo de nieuwe fractievoorzitter van de fractie van P21. Hij neemt het stokje over van Arie Viskil, die het fractievoorzitterschap niet goed meer kon combineren met zijn werkzaamheden als adviseur bij POSG. Arie Viskil hierover: “Het ontbrak mij steeds meer aan tijd om de functie van fractievoorzitter op een … Lees meer

Scholeneiland Bunnik opnieuw onder de aandacht

De bebouwing van een deel van het groen rond het scholeneiland in Bunnik leidt opnieuw tot veel discussie en vragen vanuit bewoners van onze gemeente. Dit heeft te maken met het plaatsen van hekken voor de bouwomheining en met het indienen van een beroepschrift door ouders en omwonenden. De indieners vragen hierin aandacht voor groen en speelruimte, … Lees meer

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef ‘Zonnevelden in Bunnik’

Op maandag 19 november was er een leuke bijeenkomst met inwoners over zonnevelden in de gemeente. Waar wel, waar niet en hoeveel dan? Het leverde interessante discussies op. Zonneveldenbunnik.nl De gemeente heeft een concept beleidskader opgesteld, dat je kunt lezen op de website www.zonneveldenbunnik.nl. De gemeenteraad gaat hierover binnenkort in discussie. Bijvoorbeeld over het maximum … Lees meer

Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn

22 november 2018 Bezorgde inwoners en betrokkenen hebben aan de P21 fractie hun zorgen geuit over het natuurbeheer op golfbaan Kromme Rijn. Er zijn grote bomen gekapt en vlindersoorten verdwijnen door gewijzigd maaibeleid, dit alles ten behoeve van de golfsport. Ook zijn er nieuwe plannen voor uitbreiding van de golfsport waardoor nog meer natuur lijkt … Lees meer

Leden van P21 stemmen in met het coalitie-akkoord

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 juni heeft een grote meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het Coalitieakkoord dat was bereikt. Er werden stevige discussies gevoerd over de vraag waarom een coalitie met het CDA niet mogelijk was, en of het bereikte akkoord wel concreet genoeg was. Uiteindelijk gaf een grote meerderheid zijn … Lees meer