Provinciale PvdA en GroenLinks steken groene hand uit naar Bunnik

Tijdens de thema-avond over duurzame mobiliteit op 6 maart trof de Bunnikse wethouder Eijbersen (Liberalen) een gewillig oor over zijn ambities bij sprekers en publiek. Die gaan verder dan de plannen van de VVD in de Provincie Utrecht en konden dan ook op instemming rekenen van Statenlid Julie d’Hondt (Statenlid PvdA) en David Oude Wesselink (GroenLinks), beiden kandidaat voor de Provinciale Verkiezingen op 20 maart. Het grootste deel van de provinciale begroting wordt besteed aan mobiliteit en verkeer. Op veel punten werd duidelijk dat de gemeente en de provincie elkaar kunnen versterken, maar dat dit wel afhankelijk is van politieke keuzes.

Statenleden Julie d’Hondt, David Oude Wesselink, wethouder Jorrit Eijbersen en gemeenteraadslid Jeroen Sterk in discussie onder leiding van Vincent Bijlo.

P21 wil inwoners stimuleren om net als de wethouder de korte afstanden op de fiets af te leggen. Daarvoor is het wel nodig om lokale wegen fietsvriendelijker in te richten. Voor lange-afstandsfietsers moet de fietsverbinding vanaf Werkhoven, via Bunnik en Odijk, naar Utrecht worden aangepakt. Bijvoorbeeld met een auto-te-gast-straat op de parallelweg en voorrang in plaats van extra wachttijd voor fietsers. In tegenstelling tot de wethouder zagen aanwezigen, PvdA en GroenLinks ook de afstand naar Wijk bij Duurstede wel als fietsbaar. Zeker als je de opkomst van elektrische fiets en speed pedelec daar bij betrekt. Oude Wesselink, werkzaam als verkeersdeskundige, wees er op dat vaak om veiligheidsredenen voor vertraging voor fietsers is gekozen, vooral bij kruispunten. Die veiligheid moet natuurlijk voorop staan, maar ook andere maatregelen kunnen bijdragen aan veiligheid.

De kruising bij Vroeg is een voorbeeld van onveilige situaties voor fietser. Dit knelpunt wordt nu aangepakt, helaas ten koste van een aantal mooie bomen.

Het is nu nog moeilijk om een concreet beeld te krijgen van de toekomst van NS-station Bunnik als verkeersknooppunt. Smart mobility moet gaan helpen: mobiliteit met fiets, auto en OV met apps goed op elkaar afgestemd. Dit vraagt wel om ingrijpen van de gemeente om parkeeroverlast in Bunnik te voorkomen. Gaan parkeernormen, vergunningen en autodelen daar helpen? Voorlopig blijft de weg naar Utrecht Science Park per fiets het snelste.
Hoe de luchtkwaliteit in de gemeente is, wil bewonersgroep SMAL, net als in Zeist en Amersfoort, beter in kaart brengen. Met hun initiatief kan dit tegen geringe kosten door dit met, voor en door de inwoners van de gemeente te laten doen. Er is al medewerking van het RIVM, en er is een subsidieaanvraag ingediend bij het Bunnik-Aan-Zet fonds. D’Hondt liet weten dat ook de provincie een bijdrage kan leveren.

Dat verkeersinrichting kennelijk moeilijk is, alle goede plannen ten spijt, toont het voorbeeld van de aanwonenden van de Burgweg. Jaren geleden werd hen beloofd dat het sluipverkeer zou worden teruggedrongen, maar tot vandaag nemen de aantallen auto’s alleen maar toe.  De heer Juffermans van het bewonersinitiatief vertelde over de onlangs opnieuw gestuurde brandbrief aan gemeenteraden en provincie.

Vanuit het publiek werd er opgeroepen op te passen voor het “kralen rijgen”: beleid zonder heldere langetermijnvisie en oog voor de klimaatdoelstellingen. Voor de aanwezige fractieleden van P21 was dit een heldere oproep. Met de suggesties uit het publiek en de uitgestoken groene hand van de provincie kunnen zij de komende jaren aan de slag om duurzame mobiliteit in beleid en uitvoering in te passen.

N.B.: Lees hier ook het persoonlijke blog van John Jorna naar aanleiding van deze bijeenkomst.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.