Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn

22 november 2018

Bezorgde inwoners en betrokkenen hebben aan de P21 fractie hun zorgen geuit over het natuurbeheer op golfbaan Kromme Rijn. Er zijn grote bomen gekapt en vlindersoorten verdwijnen door gewijzigd maaibeleid, dit alles ten behoeve van de golfsport. Ook zijn er nieuwe plannen voor uitbreiding van de golfsport waardoor nog meer natuur lijkt te moeten verdwijnen.

En dat kan niet volgens Wypke Zuidweg en Inge Verhoef van P21. De golfbaan is een unieke plek in Bunnik en een belangrijke ecologische verbinding. Het is een mooi voorbeeld van een evenwichtige samenhang van natuur, recreatie en sport (golf). In 1995 zijn hierover afspraken gemaakt door de Stichting Realisatie Golfbaan (welke onderdeel is van Holding de Brakel BV en exploitatiemaatschappij Golfbaan Kromme Rijn), de gemeente Bunnik en Stichting Stichtse Milieufederatie, die zijn vastgelegd in het convenant ‘Golfbaan de Brakel’. Een van de afspraken was dat een derde deel bestemd kon worden voor de golfsport, een derde voor natuur en een derde voor recreatieve doeleinden. Het convenant was de voorwaarde voor de vestiging van de golfbaan. En dat moet zo blijven!

P21 heeft naar aanleiding van de zorgen vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder Erika Spil. Het bleek inderdaad dat er de afgelopen jaren op de golfbaan alleen noodzakelijk onderhoud is gepleegd en er geen monitoring door convenantspartijen meer werd gedaan.

P21 is zeer blij dat de wethouder met de andere twee convenantspartijen heeft afgesproken dat vanaf nu het convenant weer inhoud krijgt en dat de natuurontwikkeling wordt gemonitord zodat dit belangrijke natuurgebied behouden blijft. Zijn er maatregelen nodig voor ingrijpende wijzigingen, zoals renovatie of ontwikkeling van de golfsport dan is daarvoor een vergunning nodig en dus kan daar de juiste afweging plaatsvinden ten opzichte van de hoge natuurwaarde van het gebied. Over de gekapte bomen bestaat nog onduidelijkheid en P21 heeft daarover nog om opheldering gevraagd. P21 blijft het proces daarom kritisch volgen.

Nog geen reacties

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.