Een leefbare, veelkleurige gemeente, nu en in de toekomst

“Hoe onmogelijk het soms is bij besluitvorming alle inwoners tevreden te houden, laten we hier in de gemeente Bunnik voorstellen zorgvuldig blijven afwegen op inhoud en samen keuzes blijven maken die ten goede komen van een leefbare, veelkleurige gemeente, nu en in de toekomst.” Zo heeft onze fractievoorzitter Arjen Hussem zijn betoog bij de algemene … Lees meer

Meer investeren in groen

De P21-fractie is blij met het Omgevingsprogramma Groene Koers van Bunnik 2024-2040, dat nu bij de raad voor besluitvorming ligt. Dit programma legt veel van onze wensen voor versterking van groen in de gemeente vast in beleid. Voor actieve uitvoering van het programma is er geld nodig. Dit is en blijft een lastige punt in … Lees meer

Raadspraat: Politieke kleuren (Jenny Houtgraaf)

Het zijn drukke weken in de gemeenteraad. Een aantal raadsleden is in gesprek geweest met de lokale ondernemersorganisatie. En anderen gaan in gesprek met mensen die zich zorgen maken over ontwikkelingen rondom de N229. We blikken terug op de ambities die we in 2022 in een ‘raadsprogramma’ hebben vastgelegd. Niet alleen de jaarstukken voor 2023, maar … Lees meer

Tussenbalans opmaken

“Het is inmiddels twee jaar geleden dat wij zijn gestart als college van burgemeester en wethouders. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken.” Kort geleden heeft de fractie van P21 een jaarverslag van het tweede jaar van deze raadsperiode geschreven. Nu is het College aan de beurt. Lees de ‘tussenbalans collegeprogramma 2022-2026’ van … Lees meer

Veiligheid, vrede en vrijheid in Bunnik?

Als lokale partij doet P21 niet mee met de Europese Verkiezingen. Toch was P21 goed vertegenwoordigd tijdens een verkiezingsdebatavond in de gemeentehuis in Odijk. Harrie Eijkelhof (bestuurslid PvdA Bunnik en voorzitter P21) heeft een mooi verslag geschreven over hoe dit debat verliep: Op dinsdag 21 mei vond in het gemeentehuis onder leiding van Julie d’Hondt … Lees meer

P21-fractie blikt terug op het tweede jaar van deze raadsperiode

In het jaarverslag van het eerste jaar van deze raadsperiode (zie hier) hebben we geschreven over het leggen van een ‘stevige basis’: het sluiten van het coalitieakkoord, de benoeming van onze deskundige wethouders en, voor het eerst in de gemeente, het vastleggen van een raadsbreed programma. Dit heeft allemaal de nodigde tijd gekost. Maar in … Lees meer

De Europese verkiezingen komen eraan!

Iedereen is van harte welkom op 21 mei (20:00, Gemeentehuis, Odijk) voor een debat georganiseerd in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni. Vanuit GroenLinks-PvdA Bunnik is het initiatief genomen voor deze avond. Samen met de aanwezigen zullen een aantal gastsprekers actuele thema’s bespreken als: vrede en veiligheid, migratie en natuur en milieu. Rode … Lees meer

Raadspraat: Hoe saaier, hoe beter (Koen van Gulik)

‘De Bunnikse politiek is saai’, verzuchtte Frits Beijnink, de sterverslaggever van het Groentje, die de lokale politiek voor u verslaat, na de laatste Raadsvergadering. ‘Dat was in de vorige raadsperiode wel anders,’ zei hij. ‘Onmin in de coalitie, een partijscheuring, al dan niet uit eigen wil vertrekkende wethouders, persoonlijke conflicten, rancune en achterdocht, smullen voor … Lees meer