Nieuwjaarstoespraak Inge Verhoef

Onze nieuwe fractievoorzitter Inge Verhoef hield op 12 januari bij de start van de Nieuwjaarsborrel de volgende toespraak:

Zoals de meesten van jullie al vernomen hebben, zijn Astrid, Arie en Ralph uit de fractie en uit P21 gestapt. Zij gaan als zelfstandige fractie verder.

Wij, de vijf overgeblevenen, vinden dit erg jammer. We waren graag met ons achten blijven werken aan onze doelen, zoals vervat in het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Dat zij het coalitieakkoord blijven steunen, laat zien dat wij inhoudelijk niet veel van elkaar verschillen.

Waarom dan toch die breuk? De precieze redenen weten alleen de drie uitgetreden leden. Zij geven aan dat het gaat om een verschil in tempo en ambitie en de manier waarop we de doelen kunnen bereiken.

Als fractie hebben we mooie successen geboekt de afgelopen twee jaar. Ik noem er een paar:

  • We hebben het startschot gegeven voor de aanpak van de woningbehoefte in onze gemeente. Het gaat om de woningbouw in Odijk-West, de ontwikkeling van het Stationsgebied en een aantal kleine inbreidingslocaties. We letten hierbij extra op de leefbaarheid: we volgen de WHO noemen voor schone lucht en geluid.
  • We zijn hard bezig met de energietransitie. Plannen voor het aanleggen van een tweetal zonnevelden zijn bijna rond; met deze velden kan straks 10% van onze energiebehoefte CO2-vrij worden opgewekt. Daarnaast wordt achter de schermen hard gewerkt aan de Warmtetransitie en kader voor Windenergie. In dit voorjaar wordt de energieopwekking in de hele regio U16 duidelijker. Bunnik moet wat ons betreft een voortrekkersrol op duurzaamheidsgebied vervullen.
  • We hebben gezorgd voor een verbod op het oplaten van ballonnen, die zeer schadelijk zijn voor de natuur.
  • Groen heeft uiteraard altijd onze volle aandacht. We houden het bomenbestand in de gemeente op peil en we zoeken altijd de dialoog met bewoners voor het openbaar groen. We hebben gehamerd op het Groenfonds en dat gaat er nu ook komen.

Hoe gaan wij nu verder? Ik ben fractievoorzitter, en we verdelen de taken zo goed mogelijk. Wij zijn een fantastisch team – Anne Ruth, Wypke, Jeroen, Koen en ik – we gaan gewoon door met waar wij mee bezig waren: samenwerken met de Liberalen in de coalitie en in de raad met de andere fracties, de uitvoering van het coalitieakkoord controleren en kansen benutten. En we zijn het grotendeels eens over hoe wij politiek willen bedrijven en wat we voor elkaar willen krijgen.

Wij willen dat doen samen met inwoners en belanghebbenden, met de achterban, en samen met andere raadsleden. We willen graag meer publiek debat en meer politieke discussie voordat de raad de kaders gaat stellen voor het beleid. We willen vaker relevante onderwerpen zelf agenderen, los van het college. We willen kortom een actievere rol van de gemeenteraad. En dan gaat het ons met name om twee enorme uitdagingen: de woningbehoefte en de energietransitie. Beide moeten hun beslag krijgen in ons mooie landschap, waar we de natuur ook nog eens willen versterken.

Hiervoor willen we resultaten boeken waar het coalitieakkoord ruimte en kansen biedt. De goede samenwerking met onze wethouder en de rest van het college kunnen dit ook mogelijk maken. Het realiseren van een prettige leefomgeving voor iedereen staat voorop: we letten dan op sociale cohesie, schone lucht, extra groen en duurzaam bouwen. Ook voor de energietransitie geldt dat die niet op zich staat: het is bovenal een sociale transitie waar iedereen aan mee moet kunnen doen.

Er is kortom veel werk aan de winkel. Wij gaan aan de slag. En nu gaan we eerst aan de borrel.”

Inge Verhoef

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.