Nieuws vanuit het bestuur

 • Woensdag 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. GroenLinks en PvdA gaan met een gezamenlijke lijst samenwerken. In Bunnik is deze samenwerking niet nieuw. P21 werkt al 25 jaar samen met PvdA Bunnik en GroenLinks Bunnik voor een groene en sociale gemeente. Nu de landelijke samenwerking een feit is, gaan PvdA Bunnik en GL Bunnik ook de lokale campagne gezamenlijk uitvoeren. Daarom zijn zij met spoed op zoek naar een campagneleider. BEN JIJ DE LOKALE CAMPAGNELEIDER DIE PvdA BUNNIK EN GL BUNNIK ZOEKEN? Neem dan contact op met Mariska Reijmerink (mariskareijmerink@xs4all.nl, 06-38106426) of Yvon Hoogendijk (yvon@hoogendijk.nl, 06-53562620). WAT GA JE DOEN?  Je coördineert de grondcampagne van GroenLinks PvdA in Bunnik Je enthousiasmeert mensen voor de campagne en bouwt een team van vrijwilligers  Je organiseert in aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer samen met je team activiteiten om langs de deuren te gaan en met mensen in gesprek te gaan Je hebt nauw contact met je lokale GroenLinks en PvdA-afdelingen, met P21 en met het Landelijk Bureau van GroenLinks/PvdA en speelt een belangrijke rol in onze campagneorganisatie Je werkt samen met de DMM’er (digital media manager) die de sociale media beheert.  WIE ZOEKEN WIJ?  Je hebt hart voor onze zaak en idealen en wilt gaan voor de beste verkiezingsuitslag ooit! Je bent goed in persoonlijk contact en kunt zowel offline als online mensen enthousiasmeren, aansturen en organiseren Je bent proactief, kunt overzicht houden, bent flexibel inzetbaar en werkt goed onder druk Je bent gemiddeld ± 8 uur per week beschikbaar: minder buiten verkiezingstijd en meer in de laatste weken voor de verkiezingen. WAT BIEDEN WIJ?  Een plek in een campagneteam met andere gemotiveerde vrijwilligers Ondersteuning en training vanuit het Landelijk Bureau van GroenLinks/PvdA Een online platform om in contact te komen met andere campagneleiders in het land en van elkaar te leren Een unieke kans om ervaring op te doen in de meest innovatieve en effectieve campagnes van Nederland Een mooie mogelijkheid om jouw netwerk binnen GroenLinks/PvdA uit te bouwen Wij horen graag van je!

 • Beste lieve P21-leden, Misschien realiseren we het ons niet iedere dag, of misschien zelfs wel nooit, maar wij zijn allen lid van een heel bijzondere partij. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw verenigden de rood- en groendenkenden in onze gemeente zich. Jarenlang hadden ze in mini-fracties hun politieke handwerk in de Gemeenteraad moeten doen. We moeten de krachten bundelen, dachten ze, we willen een Rood-Groene Toekomst voor de gemeente Bunnik! Daarom nodigen wij, Casper, Vincent en Mariska u namens het bestuur van P21 uit voor een vrolijk en inspirerend samenzijn met een hapje en drankje, het langverwachte optreden van het gelegenheidsduo Heijmerink&Reijmerink, een historische conference, dit alles met uitzicht op – hoe kan het ook anders – de Kromme Rijn. In verband met de catering svp aanmelden via: mariskareijmerink@xs4all.nl. Als je tijdens het feest wilt optreden, kun je ook naar dit adres mailen. Ben je nog geen lid van P21? Meld je dan eerst aan als lid! Feestelijke groeten van de P21 feestcommissie,Casper de Kok, Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink

 • Het zal u niet ontgaan zijn dat we op woensdag 15 maart onze stem kunnen uitbrengen op kandidaten voor Provinciale Staten (PS) en Waterschappen. Stemmen op P21 kan dan niet omdat we een lokale partij zijn, maar wel op PS-partijen Groen Links of Partij van de Arbeid en op Waterschapspartijen Water Natuurlijk (gesteund door Groen Links) of Partij van de Arbeid. In de campagne wordt wel duidelijk dat de provincie een belangrijke stem heeft als het gaat om beslissingen over de thema’s Economie en Gezondheid, Wonen, Mobiliteit, Natuur en Landbouw en Klimaatverandering. Maar hoe krijg je dat in Bunnik voor het voetlicht? Daartoe hebben PvdA Bunnik (Cecile aan de Stegge) en GroenLinks Bunnik (Maarten Verkerk) het initiatief genomen om een debat te organiseren tussen de lijsttrekkers van de vijf partijen die de Bunnikse gemeenteraad vormen én deelnemen aan de Utrechtse PS-verkiezingen. Dat is op 8 maart jl. gelukt in goede samenwerking met de lokale besturen van D66, CDA en VVD. Fieke Vermeulen werd aangezocht om het debat te leiden en Burgemeester van Bennekom opende de avond in zijn gemeentehuis. Daarna kreeg Bunnikse Marijke Jongbloed van de Nederlandse Vrouwenraad de gelegenheid kort aandacht te besteden aan de rol van de vrouw in de politiek, in het kader van 8 maart Wereldvrouwendag. De Bunnikse partijen hebben haar laten weten dat ze van plan zijn om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen een avond te organiseren over dit onderwerp. De vijf bovengenoemde thema’s werden daarna steeds ingeleid door één van de vijf lijsttrekkers waarna de anderen konden reageren. Dat leverde stevige, informatieve discussies op. Ook de zaal mocht vragen stellen. De andere partijen die meedoen aan de PS-verkiezingen kregen de gelegenheid om een korte pitch te geven over wat zij het belangrijkste punt vinden bij deze verkiezingen. Een breed spectrum van standpunten werd zichtbaar in de debatten en de pitches. De sfeer was goed en uit de zaal kwamen lokaal belangrijke punten aan de orde zoals het gevaar van het rijden van landbouwwerktuigen door Werkhoven, de toestand van de N229, de luchtkwaliteit en de al dan niet zichtbare veranderingen in de biodiversiteit. Overwogen wordt ook bij volgende verkiezingen (Europees Parlement en Tweede Kamer) een soortgelijke avond te organiseren. Als organisatoren vonden we de avond geslaagd, met veel waardering voor de grote inzet van Cecile en de strakke leiding van Fieke. Op naar de stembus op 15 maart. Harrie Eijkelhof

 • Allereerst onze excuses voor dit late bericht. De oorzaak hiervan is als volgt. Toen Mart op 28 december in Zorgcentrum Bunninchem stierf aan een longontsteking volgde op dit overlijden geen begrafenis, omdat zij besloten had haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Alleen haar naaste bekenden kregen persoonlijk bericht. Haar zonen organiseerden in februari een bijeenkomst in Bunnik om Mart waardig te gedenken. De bijeenkomst vond plaats op 11 februari jl. in de Oude Dorpskerk te Bunnik, waar zowel door haar twee oudste zoons als door zes Bunnikers een warm afscheidswoord werd gesproken, terwijl de vaste kern musici van Kromme Rijn Kamerconcerten tussendoor live kamermuziek speelde waar Mart van hield. Mart Kellerman-Boonstra werd geboren in Rotterdam, op 27 maart 1928. In december 1967 kwam zij met haar drie zonen wonen aan de Wilhelminastraat 6 te Bunnik. In de 56 jaren die zij daarna in Bunnik doorbracht heeft zij zich met grote inzet nuttig gemaakt voor allerlei mensen en belangen binnen de Bunnikse samenleving. Als in onderwijskunde afgestudeerd pedagoog was zij primair geïnteresseerd in de jeugd, uiteraard vooral toen haar eigen kinderen nog aan het opgroeien waren. Zoon Jeroen memoreerde hoe zij in de jaren zeventig de oude Barbaraschool om wist te toveren tot ‘Open Jongerencentrum Bunnik’, omdat er na school elders niets voor jongeren in Bunnik te beleven was. Zij hield er ook van om de allerjongste kinderen dingen te leren. Hierdoor werd zij, aldus Edward Mac Gillavry op 11 februari, in 1991 mede-oprichter van Gilde Bunnik. Gilde Bunnik bemiddelde tussen vrijwilligers en mensen met een vraag, maar organiseerde ook kleine en grotere projecten. Een mooi voorbeeld van een project van Mart daarin was ‘Jong-Oud’, waarbij kleuters van het toenmalige Kinderdagverblijf “Het Hulstbosje” wekelijks op bezoek gingen bij senioren van Zorgcentrum Bunninchem om samen te spelen. Mart was er, aldus Mac Gillavry, meester in om voor dit soort projecten subsidie te verwerven. Ze maakte projectplannen waarvan iedereen dacht dat het nooit zou lukken. Maar het lukte Mart wel! Deze vasthoudendheid bleek ook uit de woorden van Nancy Braithwaite, de klarinettiste achter de Kromme Rijn Concerten, die memoreerde hoe zij Mart midden in de jaren negentig van de 20ste eeuw eens polste over de mogelijkheid om Kamermuziekconcerten in Bunnik te organiseren. Mart zag hier ogenblikkelijk het nut van in, associeerde zich met Nancy en haar gezin, en rustte niet voordat in 1996 de Stichting Kromme Rijn Concerten van start ging. Jarenlang zorgde Mart voorafgaand aan de concerten voor een muzikale vormingsles door Alice van Rossem voor alle bezoekers van het concert; annex organiseerde zij echter ook een activiteit voor de Bunnikse kleintjes, plus – aansluitend – gratis toegangskaartjes voor deze allerjongsten. Zij bleef deze opzet, de Kamerconcerten én alle erbij betrokken musici trouw tot aan haar dood. Rosanne Fabius, de dochter van Prunella Pacey (altviool) en Guus Fabius (cello), bedankte Mart voor deze loyaliteit met een prachtig gezongen lied. Toen het gemeentebestuur in 2001 straffe bezuinigingen voorstelde op 4 terreinen, waarvan de muziekschool, het zwembad en de bibliotheek het voornaamst waren, was Mart degene die meteen inzag dat deze organisaties niet apart, maar gezamenlijk moesten reageren richting B&W. Zij kende ook heel veel mensen uit de groepen die zouden worden getroffen en had alle contacten om de mensen  zover te krijgen dat zij een heuse gezamenlijke protestoptocht hielden in Bunnik. Toen leerde ook Aantje Leeuwis, Raadslid voor P21, haar kennen. Zij stapte met enige aarzeling op Mart af, om haar te vragen lid van de fractie te worden in de volgende periode. Mart was toen al in de 70! Maar Mart zei meteen volmondig “ja”. Ze wilde graag zien of ze via het raadslidmaatschap nog meer zou bereiken dan met al haar commissie- en vrijwilligerswerk. Jaap Dekker, die met haar in de Raad heeft gezeten, oordeelde “dat zij in die jaren de fractie op een linkse koers heeft weten te houden.” Hij roemde haar ijver; ze had altijd alle stukken gelezen en was zeer gedetailleerd in haar kennis van de diverse dossiers. Haar gedetailleerde kennis speelde haar echter ook wel parten: ze kon zich moeilijk houden aan de 3 minuten spreektijd die haar vergund waren. Anderzijds, zo zei Jaap, respecteerden de andere fracties haar om de diepgang in haar argumentatie. Ze lieten haar uitspreken! Aantje Leeuwis stelde dat Mart tijdens haar Raadslidmaatschap uit Zweden het idee van ‘het Kulturhuus’ heeft geïmporteerd en in Bunnik op de agenda gezet. Dit is gerealiseerd in de gedaante van de Kersentuin op Het Scholeneiland. Al worden de gezamenlijke ruimtes in deze Multi Functionele Acccomodatie niet zo gebruikt als in Zweden, omdat in de periode na Mart onmiddellijk de beheerdersfunctie uit het concept werd wegbezuinigd: een MFA als de “Kersentuin“ was er zonder Mart Kellerman nooit gekomen. In de nadagen van Gilde Bunnik werd de opvang van vluchtelingen (voor wie geen moeite Mart teveel was, zoals overtuigend werd gememoreerd door Anneke Visser van Vluchtelingenwerk) steeds belangrijker voor haar, evenals het Taalcoachproject. In wekelijkse gesprekken werden anderstaligen door taalcoaches geholpen de Nederlandse taal machtig te worden. Mart was in die tijd taalcoachcoördinator. Ze koppelde de anderstaligen aan taalcoaches. Immers, spreek je de taal, dan kun je jezelf toch redden? Daarna volgden nog tal van andere vrijwilligersprojecten: de inrichting van haar wijk, het verkeer in Bunnik, de huisvesting voor ouderen met dementie die resulteerde in “De Weijer”, waar door ondergetekende iets over werd verteld. De schier onvermoeibare Mart was voor mij persoonlijk ook allereerst een vriendin. Ik zag haar als een ‘mensen-mens’, met een groot hart voor minderbedeelden. Voor hen streed ze op haar totaal eigen manier: dwingend, wijdlopig, vasthoudend en trouw. Ze liet pas los als ze opnieuw een zaak voor een ander mens had gewonnen. Mensen als Mart Kellerman zijn zeldzaam. P21 heeft het voorrecht gehad haar als Raadslid te kunnen inzetten. Cecile aan de Stegge, Bunnik, 29-2-2023

 • Reint Middel en Dick Kaas zoeken inwoners die willen meedenken over het oplossen van de ’sociale’ woningnood in onze gemeente. Hier hun oproep aan de leden van P21:Als P21 (en gemeente) hebben we al meer dan 20 jaar als doel dat we 30% sociale woningbouw willen. 20 jaar geleden was dit percentage ca. 15% en dat is het nog steeds. De woningnood treft vooral de laagste inkomens. Als we doorgaan op de huidige weg zal dat niet echt veranderen.Wij willen naar een actieve politieke partij met wortels en contacten naar alle bevolkingsgroepen in de gemeente.Doelen: sociale woningbouw naar 30% voor onze eigen inwoners en statushouders duurzaam gebouwd met lage woonlasten wat kunnen we er nu aan doen en wat op langere termijn? Wil je meedenken? Geef je dan op via e-mail: wijwillensocialewoningbouw@gmail.com

 • Secretaris gezocht

  Helaas heeft Annelies Vermeulen besloten te stoppen als secretaris van P21. Wij zijn ontzettend dankbaar voor haar inzet de afgelopen maanden, waaronder het mede-organiseren van de succesvolle fietstocht langs de gemeentegrenzen.Het bestuur van P21 zoekt dus een nieuwe secretaris. Lijkt het jou leuk en interessant om bestuurslid te worden van de grootste politieke partij van Bunnik en daarmee jouw steentje bij te dragen aan een groene en sociale gemeente, neem dan contact op.De functie van secretaris behelst onder andere het bijhouden van de ledenadministratie, onderhoud van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast bespreek je met je vier andere bestuursgenoten het reilen en zeilen van P21.De tijdsbesteding is wisselend, de ene week hoef je niks te doen. Terwijl er in een andere week een stuk op de website moet, een mailing op verzending wacht en er nog een vergadering is. Gemiddeld genomen gaat het om een paar uurtjes per week. Richting de verkiezingen, maar die zijn er pas weer in 2026, zal de intensiteit iets toenemen.

 • De fietstocht op 16 oktober langs de gemeentegrenzen van Bunnik was, mede dankzij het prachtige weer en de enthousiaste deelnemers, een groot succes. Op het startpunt bij de golfclub Krommerijn vertelde wethouder Julie d’Hondt over haar ambities op het gebied van de sociale agenda.    Na een kort stukje fietsen was er op de Bijenakker in Odijk een gesprek over natuur en duurzaamheid met tuinbaas en eigenaar Henk van Berkel en Siert de Vos van de Krommerijn corridor.   Na een stevige etappe kwamen de fietsers aan op camping De Vliert waar het thema woningbouw werd aangesneden door Hilde de Groot (wethouder uit Bunnik) en Paul van Ruitenbeek (wethouder uit Houten). De betrokken aanwezigen voelden de wethouders stevig aan de tand over de woningbouwplannen. Het laatste stuk van de fietstocht voerde naar Amelisweerd waar de Markiezeneik (die inmiddels is uitgeroepen tot Boom van het jaar) werd bezocht. Daarvoor moesten de deelnemers een heikele tocht door een greppel en bosjes afleggen. Vanaf de Markiezeneik waren we nog welkom bij Boerderij de Zonnewijzer waar Anneke Wensink van Amelisweerd Niet Geasfalteerd en Ton Cornelisse, initiatiefnemer van het nomineren van de boom, uitlegden waarom de boom zo bijzonder is en hoe het staat met de plannen voor de verbreding van de A27. P21 kijkt terug op een mooie dag en bedankt alle aanwezigen daarvoor.  

 • En discussieer mee met lokale politici uit Bunnik en de omliggende gemeente over de actualiteit langs de grenzen De gemeentegrenzen van Bunnik, weet jij ze te vinden? En welke actuele onderwerpen spelen er tussen Bunnik en de buren? Op 16 oktober organiseert P21, met steun van moederpartijen GroenLinks en PvdA, een fietstocht langs de gemeentegrenzen. Op verschillende plekken staan we stil met een hapje, een drankje en zorgen we voor interessante sprekers en discussies over de actualiteit langs deze grens. Op de Golfclub spreekt wethouder Julie d’Hondt uit Bunnik met prominente politici uit Zeist over de sociale agenda en het integratiebeleid. Op de Bijenakker in Odijk is er een gesprek over natuur en duurzaamheid met tuinbaas/eigenaar Henk van Berkel en Siert de Vos (Krommerijn corridor). Op camping De Vliert wordt het thema woningbouw aangesneden door Hilde de Groot (wethouder uit Bunnik) en Paul van Ruitenbeek (wethouder uit Houten). De dag eindigt in Amelisweerd met gesprekken met actievoerders die van plan zijn de bomen te bezetten, mocht het onzalige plan van de verbreding van de A27 worden doorgezet. We brengen daar ook een officieel bezoek aan de Markiezeneik, die in de race is om boom van het jaar te worden. We fietsen in twee groepen. Je start om 11.00 uur of om 11.30 uur op de eerste grens van Bunnik: die met Zeist. In de brasserie van Golfclub Krommerijn krijg je een kop koffie of thee. Daar vindt het eerste gesprek plaats. Met een routebeschrijving op zak fiets je daarna naar nog drie stoppunten. We komen om respectievelijk 15.30 en 16.00 uur aan in Amelisweerd. De route is ongeveer 30 km lang. Iedereen, ongeacht politieke voorkeur, kan zich aanmelden bij grenzenopzoeken@gmail.com. Deelname kost € 5,- en is inclusief routebeschrijving, hapjes, drankjes en goede gesprekken. Het programma: Startpunt: Brasserie Golfclub Krommerijn, Sportlaan 6, Bunnik Thema: Sociale agenda, integratiebeleid Start: 11.00 of 11.30 uur Vertrek: 11.45 of 12.15 uur Stoppunt: De Bijenakker, Rijnseweg 5A, Odijk Thema: duurzaamheid en natuur Aankomst: 12.30 of 13.00 uur Vertrek: 13.15 of 13.45 uur Stoppunt: Camping De Vliert, Rijsbruggerweg 2, Bunnik Thema: woningbouw Aankomst: 14.00 of 14.30 uur Vertrek: 14.45 of 15.15 uur Eindpunt: Bos Amelisweerd, locatie volgt nog Thema: verbreding A27, hoe kun je zelf in actie komen Aankomst: 15.30 of 16.00 uur Afronden: 16.15 of 16.30 uur

 • ALV 10 mei

  Op 10 mei houden we een ALV waar het nieuwe coalitie-akkoord tussen P21 en D66 zal worden besproken. De agenda vindt  u hier. Locatie: Hockeyclub Bunnik, Tolhuislaan 3b, Bunnik Aanvang: 20.00 uur. U wordt verzocht zich hier op te geven voor deze ALV. Mag eventueel ook via een mail.