Nieuws vanuit het bestuur

 • Als lokale partij doet P21 niet mee met de Europese Verkiezingen. Toch was P21 goed vertegenwoordigd tijdens een verkiezingsdebatavond in de gemeentehuis in Odijk. Harrie Eijkelhof (bestuurslid PvdA Bunnik en voorzitter P21) heeft een mooi verslag geschreven over hoe dit debat verliep: Op dinsdag 21 mei vond in het gemeentehuis onder leiding van Julie d’Hondt een levendige debatavond plaats in het teken van de komende verkiezingen van het Europees parlement. Het programma bestond uit twee delen. In het eerste deel schetste prof. dr. Femke van Esch (Europees bestuur en politiek leiderschap, UU) hoe in Brussel de besluitvorming plaats vindt. Een rol spelen het gekozen Europarlement (720 leden, waarvan 31 uit Nederland), de Eurocommissie bestaande uit 27 commissarissen (van elk land een) en de Europese Raad (de 27 premiers of presidenten). Alleen de Eurocommissie kan wetsvoorstellen indienen maar die worden wel uitvoerig besproken in het Europarlement en moeten uiteindelijk unaniem goedgekeurd worden door de Europese Raad. Dat betekent veel onderhandelen en volgens Femke hebben de Nederlandse parlementsleden de laatste jaren heel veel voor elkaar gekregen door constructief polderend te werk te gaan. Steeds ‘nee’ verkopen werkt namelijk als een boemerang in Brussel. Daarna liet Kees van der Leun (energiedeskundige) zien hoe dat in zijn werk gaat op het gebied van energie en klimaat. In de EU gelden veel afgesproken regels waar landen zich aan moeten houden met als doelen oneigenlijke concurrentie tegen te gaan en gezamenlijk als Europa de gestelde doelen te bereiken. Vervolgens kregen de Eurokandidaten Pepijn van den Hoogenband (VVD), Hendri Nortier (D66) en Anna Koolstra (GroenLinks/PvdA) de gelegenheid zich kort te presenteren. Na de koffiepauze werd overgegaan tot debat aan de hand van zo’n 20 leerzame vragen uit de zaal. Die hadden betrekking op het vetorecht, regelgeving over bouwen, vergroening, duidelijkheid voor boeren, toekomst van het klimaat, bestaanszekerheid en gezondheidsbevordering (meer preventie). Meer algemeen kwamen ook ter sprake de rol van partijprogramma’s en sociale media, de mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie, de fundamentele vraag wat het stemgedrag bepaalt,  en het belang van meer contact tussen Tweede Kamer en Europarlement. Zoals verwacht verschilden de partijen op een aantal politieke punten. Maar aan het eind van de avond leek er overeenstemming te bestaan over het belang van samen optrekken in Brussel. Alle partijen konden zich bovendien vinden in de drie motto’s voor de oorsprong én de toekomst van Europa: veiligheid, vrede en vrijheid. En uiteraard in de oproep allemaal te gaan stemmen op 6 juni. Harrie Eijkelhof, Voorzitter P21

 • Iedereen is van harte welkom op 21 mei (20:00, Gemeentehuis, Odijk) voor een debat georganiseerd in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni. Vanuit GroenLinks-PvdA Bunnik is het initiatief genomen voor deze avond. Samen met de aanwezigen zullen een aantal gastsprekers actuele thema’s bespreken als: vrede en veiligheid, migratie en natuur en milieu. Rode draad bij de gesprekken zal zijn: “Wat is de rol van het Europese parlement en andere Europese instellingen in verhouding tot de Nederlandse (en lokale) overheid?”. Met natuurlijk als achterliggende vraag: “Waarom is het zo belangrijk om op 6 juni je stem uit te brengen?”De precieze lijst van gasten en het programma van de avond is nog in voorbereiding, maar we kunnen al wel verklappen dat Anna Koolstra (kandidaat voor Groenlinks-PvdA) en Prof. dr. Femke van Esch (hoogleraar Europees Bestuur en Leiderschap van de Europese Unie aan de Universiteit Utrecht) aanwezig zullen zijn.

 • We hadden maandagavond, 25 maart, een bijzonder stimulerend gesprek over de mobiliteit in Bunnik. Zowel actueel als op termijn (visies) kwamen op tafel. De wethouder gaf toelichting op een aantal (huidige) problemen en de wensen van de fractie kwamen ook ter sprake. Algeheel is er behoefte aan een grotere visie op hoe ontwikkelingen zouden kunnen gaan, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Natuurlijk kwamen Odijk-west en Stationsomgeving ter sprake. Maar ook het fietspad van Odijk naar het station Bunnik en verder naar het USP. Enkele personen hadden een interessante grotere visie die wel-is-waar verder uitgewerkt zal moeten worden. Al met al een heel inspirerende avond. Reint Middel, lid P21

 • P21-lid Reint Middel zoekt leden die deel willen nemen aan een P21 Projectgroep Mobiliteit. Wil je meedenken over dit belangrijke thema (geen specifieke kennis of ervaring nodig), meld je aan voor de startbijeenkomst op 25 maart, 19:30-21:00 (locatie volgt) door contact op te nemen met het bestuur. Komt 25 maart je niet uit maar wil je toch meedoen aan deze groep? Ook dan horen wij van je graag.

 • Om effectiever met onze leden te kunnen communiceren hebben wij een WhatsApp community opgericht. Met deze online ‘community’ kunnen wij als bestuur en fractie korte, belangrijke en actuele aankondigingen over het werk van P21 en de lokale politiek makkelijker met leden delen. Denk bijvoorbeeld aan een herinnering voor een ledenbijeenkomst of een kort bericht over een actuele politieke kwestie. Hoe werkt de community?Wij beginnen met een ‘aankondigingskanaal’. Dit geeft minder ruis dan een WhatsApp-Groep. Je krijgt alléén korte aankondigingen vanuit het bestuur en de fractie. Andere deelnemers kunnen geen berichten plaatsen en kunnen niet reageren op berichten (anders dan een ‘emoji’ plaatsen). Wil je geen aankondigingen meer ontvangen? Dan kun je op elk gewenst moment uit de community stappen.Op termijn kunnen wij desgewenst meerdere WhatsApp Groepen toevoegen onder de community. Denk bijvoorbeeld aan een groep voor een bepaalde thema. Deze groepen werken dan wel volgens de gebruikelijke WhatsApp-Groep-regels.Deze community is alleen voor P21-leden, een beheerder moet aanmeldingen voor deelname goedkeuren. Andere leden van de community kunnen niet zien dat jij lid bent. Alleen de beheerders kunnen dit zien, tenzij je reageert met een emoji op een bericht in de aankondigingskanaal; dan kunnen andere leden je naam (bij de emoji) wel zien. Of als wij later met groepen gaan werken en je lid bent van een groep: alle deelnemers van een groep kunnen elkaars namen zien. Waarom WhatsApp?Wij zijn van mening dat wij op dit moment ons doel het beste kunnen bereiken met WhatsApp omdat het laagdrempelig is voor veel leden en het de functionaliteit biedt die wij willen gebruiken. (Met deze keuze volgen wij ook GroenLinks Regio Utrecht). Dit sluit niet uit dat wij op termijn overstappen naar een andere dienst. En uiteraard hebben wij begrip voor leden die hier geen gebruik van willen maken. Deze ‘community’ vervangt onze andere communicatiemiddelen niet maar is een aanvulling op de berichten die wij via onze nieuwsbrief en op de website publiceren. Lid worden van deze community of heb je vragen? Neem contact op!

 • Met trots kijken we terug op de inzet van veel P21-leden bij de landelijke en provinciale verkiezingen en de goede uitkomsten op lokaal niveau voor groene en sociale politiek. Jullie betrokkenheid en toewijding hebben hier in onze gemeente het verschil gemaakt. Maar ons werk blijft nodig, zowel voor verkiezingscampagnes als voor het lokale bestuur. In onze gemeente zijn er belangrijke kwesties die onze aandacht vragen, zoals woningbouw, het vele verkeer dat over ons grondgebied raast en de slechte lucht- en geluidskwaliteit. Het is belangrijk dat we actief blijven en ons blijven inzetten voor deze en andere vraagstukken. Bovendien staan de verkiezingen voor het Europees Parlement alweer voor de deur in juni 2024. Om ons voor te bereiden en ons werk voort te zetten, zijn we op zoek naar leden die zich willen inzetten voor P21. Of je nu interesse hebt om deel te nemen aan een werkgroep die specifieke thema’s uitwerkt voor de langetermijnvisie van de partij, of als je liever als meelezer voor de fractie wilt bijdragen op een specifiek gebied, jouw betrokkenheid is van onschatbare waarde. Wij horen ook graag van je als je wilt helpen tijdens een campagne, in het bestuur of ons wilt ondersteunen met bijvoorbeeld administratie of de sociale media. Jouw deelname is zeer welkom! Kom samen met ons ideeën uit wisselen en plannen maken voor een krachtige en effectieve voortzetting van onze inzet voor P21: o Datum/tijd: 18 januari 2024, 20:00o Locatie: De Deel, Kampweg 2, Bunnik We kijken ernaar uit om samen verder te werken voor alle inwoners van de gemeente Bunnik. Laat het via het formulier hieronder weten als je opmerkingen of vragen hebt. Ook zonder aanmelding zijn leden van harte welkom aan te sluiten op de 18e.

 • De groene, sociale stem van P21 is vertegenwoordigd op landelijk niveau door verschillende partijen waaronder GroenLinks-PvdA. Vincent Bijlo, P21-lid van het eerste uur, blikt terug op de landelijke verkiezingen vanuit het oogpunt van deze twee partijen: “We (GroenLinks-PvdA) hebben werkelijk een waanzinnig resultaat geboekt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met 24,9% van de stemmen is GroenLinks-PvdA veruit de grootste partij in de gemeente Bunnik geworden. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2021, toen GroenLinks en PvdA nog afzonderlijk meededen, kregen ze samen 14,8% van de stemmen. Daaruit kunnen we concluderen, wat landelijk ook te concluderen is, en dat weten we hier natuurlijk al 25 jaar, dat Verenigd Links meer is dan de som der delen. Dat klinkt wat zelfgenoegzaam en borstklopperig, maar we mogen best even genieten van onze winst, laten we dat niet vergeten. Die winst, die nooit zo groot zou zijn geweest zonder ons geweldige campagneteam, onder leiding van Erik Wals. Ik durf wel te stellen, wetenschappelijk bewijzen kan ik het niet, dat er nog nooit zo veel regen viel tijdens een verkiezingscampagne als in die van dit jaar. Maar het deerde de flyeraars en de huis-aan-huis-campagneleden niet. “Ik lijk wel een zeiknatte colporteur,” verzuchtte er één, die liever anoniem wenst te blijven. Het was ook niet altijd makkelijk, maar het aantal negatieve reacties op het ongevraagde deurbezoek viel mee. Toch ontmoette ik na onze overwinning veel bedrukte mensen. De PVV werd in Bunnik de derde partij, met 13,2% van de stemmen, tegen 6,2% in 2021. Oh, als Bunnik Nederland was, bedacht ik, tijdens het lezen van de uitslag, dan waren wij het geweest die nu 37 zetels hadden. Maar zo is het niet. We moeten leven in een realiteit waarin de weerstand tegen wat wij voorstaan groter is dan ooit. Maar laat het een troost zijn te bedenken dat wij ook groter zijn dan afgelopen jaren. Dat moet ons sterker maken. Ik klink als een oude Sociaaldemocraat, zo’n man van “Voorwaarts, en niet vergeten, de sooo-lidarieteit”. Zo voel ik me soms ook wel een beetje. We moeten nieuwe mensen vinden om op ons te stemmen, mensen die nu denken dat hun heil elders in betere handen is. Maar, dat gezegd hebbende, op lokaal niveau, hier, te Bunnik, in de gelukkigste gemeente van de provincie Utrecht, zijn de politieke verhoudingen goed. Laten we dat zo houden, laten we een mooi, groen, sociaal en menselijk voorbeeld zijn.” Vincent Bijlo, lid van P21, GroenLinks en PvdA

 • Wij zijn eigenlijk nooit zo van het vieren. Dat komt omdat we, nou ja, onze taken nogal serieus opvatten, we voelen ons verantwoordelijk, de kiezer heeft ons een mandaat gegeven… Jajaja, dat zal allemaal wel, maar soms moet je even vrolijk stilstaan bij een mooie mijlpaal. Dat deden we op 2 september, met een feest bij Scouting Odijk. Er waren P21’rs van het eerste uur, founding fathers en mothers van ons Verenigd Links, waaronder Dick Kaas en Cor en John Jorna, oud-wethouders, waarvan er een, Yvon Hoogendijk, de geweldige catering verzorgde, er waren fractieleden van nu en veel “gewone” leden. Voorzitter Harrie Eijkelhof voerde het woord namens het bestuur, Dick Kaas schetste de totstandkoming van de partij, Vincent Bijlo, voormalig fractieassistent en bestuurslid, hield een conference en het duo Heijmerink en Reijmerink, bestaande uit oud-wethouder en pianist Paul Heijmerink en lid en zangeres Mariska Reijmerink trad op. “Laten we dit vaker doen,” zeiden we tijdens het weer naar binnen dragen van de biertafels. Dat is goed voor ons wij-gevoel en zeer inspirerend. Vincent Bijlo, P21-feestcommissie

 • Woensdag 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. GroenLinks en PvdA gaan met een gezamenlijke lijst samenwerken. In Bunnik is deze samenwerking niet nieuw. P21 werkt al 25 jaar samen met PvdA Bunnik en GroenLinks Bunnik voor een groene en sociale gemeente. Nu de landelijke samenwerking een feit is, gaan PvdA Bunnik en GL Bunnik ook de lokale campagne gezamenlijk uitvoeren. Daarom zijn zij met spoed op zoek naar een campagneleider. BEN JIJ DE LOKALE CAMPAGNELEIDER DIE PvdA BUNNIK EN GL BUNNIK ZOEKEN? Neem dan contact op met Mariska Reijmerink (mariskareijmerink@xs4all.nl, 06-38106426) of Yvon Hoogendijk (yvon@hoogendijk.nl, 06-53562620). WAT GA JE DOEN?  Je coördineert de grondcampagne van GroenLinks PvdA in Bunnik Je enthousiasmeert mensen voor de campagne en bouwt een team van vrijwilligers  Je organiseert in aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer samen met je team activiteiten om langs de deuren te gaan en met mensen in gesprek te gaan Je hebt nauw contact met je lokale GroenLinks en PvdA-afdelingen, met P21 en met het Landelijk Bureau van GroenLinks/PvdA en speelt een belangrijke rol in onze campagneorganisatie Je werkt samen met de DMM’er (digital media manager) die de sociale media beheert.  WIE ZOEKEN WIJ?  Je hebt hart voor onze zaak en idealen en wilt gaan voor de beste verkiezingsuitslag ooit! Je bent goed in persoonlijk contact en kunt zowel offline als online mensen enthousiasmeren, aansturen en organiseren Je bent proactief, kunt overzicht houden, bent flexibel inzetbaar en werkt goed onder druk Je bent gemiddeld ± 8 uur per week beschikbaar: minder buiten verkiezingstijd en meer in de laatste weken voor de verkiezingen. WAT BIEDEN WIJ?  Een plek in een campagneteam met andere gemotiveerde vrijwilligers Ondersteuning en training vanuit het Landelijk Bureau van GroenLinks/PvdA Een online platform om in contact te komen met andere campagneleiders in het land en van elkaar te leren Een unieke kans om ervaring op te doen in de meest innovatieve en effectieve campagnes van Nederland Een mooie mogelijkheid om jouw netwerk binnen GroenLinks/PvdA uit te bouwen Wij horen graag van je!

 • Beste lieve P21-leden, Misschien realiseren we het ons niet iedere dag, of misschien zelfs wel nooit, maar wij zijn allen lid van een heel bijzondere partij. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw verenigden de rood- en groendenkenden in onze gemeente zich. Jarenlang hadden ze in mini-fracties hun politieke handwerk in de Gemeenteraad moeten doen. We moeten de krachten bundelen, dachten ze, we willen een Rood-Groene Toekomst voor de gemeente Bunnik! Daarom nodigen wij, Casper, Vincent en Mariska u namens het bestuur van P21 uit voor een vrolijk en inspirerend samenzijn met een hapje en drankje, het langverwachte optreden van het gelegenheidsduo Heijmerink&Reijmerink, een historische conference, dit alles met uitzicht op – hoe kan het ook anders – de Kromme Rijn. In verband met de catering svp aanmelden via: mariskareijmerink@xs4all.nl. Als je tijdens het feest wilt optreden, kun je ook naar dit adres mailen. Ben je nog geen lid van P21? Meld je dan eerst aan als lid! Feestelijke groeten van de P21 feestcommissie,Casper de Kok, Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink

 • Het zal u niet ontgaan zijn dat we op woensdag 15 maart onze stem kunnen uitbrengen op kandidaten voor Provinciale Staten (PS) en Waterschappen. Stemmen op P21 kan dan niet omdat we een lokale partij zijn, maar wel op PS-partijen Groen Links of Partij van de Arbeid en op Waterschapspartijen Water Natuurlijk (gesteund door Groen Links) of Partij van de Arbeid. In de campagne wordt wel duidelijk dat de provincie een belangrijke stem heeft als het gaat om beslissingen over de thema’s Economie en Gezondheid, Wonen, Mobiliteit, Natuur en Landbouw en Klimaatverandering. Maar hoe krijg je dat in Bunnik voor het voetlicht? Daartoe hebben PvdA Bunnik (Cecile aan de Stegge) en GroenLinks Bunnik (Maarten Verkerk) het initiatief genomen om een debat te organiseren tussen de lijsttrekkers van de vijf partijen die de Bunnikse gemeenteraad vormen én deelnemen aan de Utrechtse PS-verkiezingen. Dat is op 8 maart jl. gelukt in goede samenwerking met de lokale besturen van D66, CDA en VVD. Fieke Vermeulen werd aangezocht om het debat te leiden en Burgemeester van Bennekom opende de avond in zijn gemeentehuis. Daarna kreeg Bunnikse Marijke Jongbloed van de Nederlandse Vrouwenraad de gelegenheid kort aandacht te besteden aan de rol van de vrouw in de politiek, in het kader van 8 maart Wereldvrouwendag. De Bunnikse partijen hebben haar laten weten dat ze van plan zijn om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen een avond te organiseren over dit onderwerp. De vijf bovengenoemde thema’s werden daarna steeds ingeleid door één van de vijf lijsttrekkers waarna de anderen konden reageren. Dat leverde stevige, informatieve discussies op. Ook de zaal mocht vragen stellen. De andere partijen die meedoen aan de PS-verkiezingen kregen de gelegenheid om een korte pitch te geven over wat zij het belangrijkste punt vinden bij deze verkiezingen. Een breed spectrum van standpunten werd zichtbaar in de debatten en de pitches. De sfeer was goed en uit de zaal kwamen lokaal belangrijke punten aan de orde zoals het gevaar van het rijden van landbouwwerktuigen door Werkhoven, de toestand van de N229, de luchtkwaliteit en de al dan niet zichtbare veranderingen in de biodiversiteit. Overwogen wordt ook bij volgende verkiezingen (Europees Parlement en Tweede Kamer) een soortgelijke avond te organiseren. Als organisatoren vonden we de avond geslaagd, met veel waardering voor de grote inzet van Cecile en de strakke leiding van Fieke. Op naar de stembus op 15 maart. Harrie Eijkelhof

 • Allereerst onze excuses voor dit late bericht. De oorzaak hiervan is als volgt. Toen Mart op 28 december in Zorgcentrum Bunninchem stierf aan een longontsteking volgde op dit overlijden geen begrafenis, omdat zij besloten had haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Alleen haar naaste bekenden kregen persoonlijk bericht. Haar zonen organiseerden in februari een bijeenkomst in Bunnik om Mart waardig te gedenken. De bijeenkomst vond plaats op 11 februari jl. in de Oude Dorpskerk te Bunnik, waar zowel door haar twee oudste zoons als door zes Bunnikers een warm afscheidswoord werd gesproken, terwijl de vaste kern musici van Kromme Rijn Kamerconcerten tussendoor live kamermuziek speelde waar Mart van hield. Mart Kellerman-Boonstra werd geboren in Rotterdam, op 27 maart 1928. In december 1967 kwam zij met haar drie zonen wonen aan de Wilhelminastraat 6 te Bunnik. In de 56 jaren die zij daarna in Bunnik doorbracht heeft zij zich met grote inzet nuttig gemaakt voor allerlei mensen en belangen binnen de Bunnikse samenleving. Als in onderwijskunde afgestudeerd pedagoog was zij primair geïnteresseerd in de jeugd, uiteraard vooral toen haar eigen kinderen nog aan het opgroeien waren. Zoon Jeroen memoreerde hoe zij in de jaren zeventig de oude Barbaraschool om wist te toveren tot ‘Open Jongerencentrum Bunnik’, omdat er na school elders niets voor jongeren in Bunnik te beleven was. Zij hield er ook van om de allerjongste kinderen dingen te leren. Hierdoor werd zij, aldus Edward Mac Gillavry op 11 februari, in 1991 mede-oprichter van Gilde Bunnik. Gilde Bunnik bemiddelde tussen vrijwilligers en mensen met een vraag, maar organiseerde ook kleine en grotere projecten. Een mooi voorbeeld van een project van Mart daarin was ‘Jong-Oud’, waarbij kleuters van het toenmalige Kinderdagverblijf “Het Hulstbosje” wekelijks op bezoek gingen bij senioren van Zorgcentrum Bunninchem om samen te spelen. Mart was er, aldus Mac Gillavry, meester in om voor dit soort projecten subsidie te verwerven. Ze maakte projectplannen waarvan iedereen dacht dat het nooit zou lukken. Maar het lukte Mart wel! Deze vasthoudendheid bleek ook uit de woorden van Nancy Braithwaite, de klarinettiste achter de Kromme Rijn Concerten, die memoreerde hoe zij Mart midden in de jaren negentig van de 20ste eeuw eens polste over de mogelijkheid om Kamermuziekconcerten in Bunnik te organiseren. Mart zag hier ogenblikkelijk het nut van in, associeerde zich met Nancy en haar gezin, en rustte niet voordat in 1996 de Stichting Kromme Rijn Concerten van start ging. Jarenlang zorgde Mart voorafgaand aan de concerten voor een muzikale vormingsles door Alice van Rossem voor alle bezoekers van het concert; annex organiseerde zij echter ook een activiteit voor de Bunnikse kleintjes, plus – aansluitend – gratis toegangskaartjes voor deze allerjongsten. Zij bleef deze opzet, de Kamerconcerten én alle erbij betrokken musici trouw tot aan haar dood. Rosanne Fabius, de dochter van Prunella Pacey (altviool) en Guus Fabius (cello), bedankte Mart voor deze loyaliteit met een prachtig gezongen lied. Toen het gemeentebestuur in 2001 straffe bezuinigingen voorstelde op 4 terreinen, waarvan de muziekschool, het zwembad en de bibliotheek het voornaamst waren, was Mart degene die meteen inzag dat deze organisaties niet apart, maar gezamenlijk moesten reageren richting B&W. Zij kende ook heel veel mensen uit de groepen die zouden worden getroffen en had alle contacten om de mensen  zover te krijgen dat zij een heuse gezamenlijke protestoptocht hielden in Bunnik. Toen leerde ook Aantje Leeuwis, Raadslid voor P21, haar kennen. Zij stapte met enige aarzeling op Mart af, om haar te vragen lid van de fractie te worden in de volgende periode. Mart was toen al in de 70! Maar Mart zei meteen volmondig “ja”. Ze wilde graag zien of ze via het raadslidmaatschap nog meer zou bereiken dan met al haar commissie- en vrijwilligerswerk. Jaap Dekker, die met haar in de Raad heeft gezeten, oordeelde “dat zij in die jaren de fractie op een linkse koers heeft weten te houden.” Hij roemde haar ijver; ze had altijd alle stukken gelezen en was zeer gedetailleerd in haar kennis van de diverse dossiers. Haar gedetailleerde kennis speelde haar echter ook wel parten: ze kon zich moeilijk houden aan de 3 minuten spreektijd die haar vergund waren. Anderzijds, zo zei Jaap, respecteerden de andere fracties haar om de diepgang in haar argumentatie. Ze lieten haar uitspreken! Aantje Leeuwis stelde dat Mart tijdens haar Raadslidmaatschap uit Zweden het idee van ‘het Kulturhuus’ heeft geïmporteerd en in Bunnik op de agenda gezet. Dit is gerealiseerd in de gedaante van de Kersentuin op Het Scholeneiland. Al worden de gezamenlijke ruimtes in deze Multi Functionele Acccomodatie niet zo gebruikt als in Zweden, omdat in de periode na Mart onmiddellijk de beheerdersfunctie uit het concept werd wegbezuinigd: een MFA als de “Kersentuin“ was er zonder Mart Kellerman nooit gekomen. In de nadagen van Gilde Bunnik werd de opvang van vluchtelingen (voor wie geen moeite Mart teveel was, zoals overtuigend werd gememoreerd door Anneke Visser van Vluchtelingenwerk) steeds belangrijker voor haar, evenals het Taalcoachproject. In wekelijkse gesprekken werden anderstaligen door taalcoaches geholpen de Nederlandse taal machtig te worden. Mart was in die tijd taalcoachcoördinator. Ze koppelde de anderstaligen aan taalcoaches. Immers, spreek je de taal, dan kun je jezelf toch redden? Daarna volgden nog tal van andere vrijwilligersprojecten: de inrichting van haar wijk, het verkeer in Bunnik, de huisvesting voor ouderen met dementie die resulteerde in “De Weijer”, waar door ondergetekende iets over werd verteld. De schier onvermoeibare Mart was voor mij persoonlijk ook allereerst een vriendin. Ik zag haar als een ‘mensen-mens’, met een groot hart voor minderbedeelden. Voor hen streed ze op haar totaal eigen manier: dwingend, wijdlopig, vasthoudend en trouw. Ze liet pas los als ze opnieuw een zaak voor een ander mens had gewonnen. Mensen als Mart Kellerman zijn zeldzaam. P21 heeft het voorrecht gehad haar als Raadslid te kunnen inzetten. Cecile aan de Stegge, Bunnik, 29-2-2023

 • Reint Middel en Dick Kaas zoeken inwoners die willen meedenken over het oplossen van de ’sociale’ woningnood in onze gemeente. Hier hun oproep aan de leden van P21:Als P21 (en gemeente) hebben we al meer dan 20 jaar als doel dat we 30% sociale woningbouw willen. 20 jaar geleden was dit percentage ca. 15% en dat is het nog steeds. De woningnood treft vooral de laagste inkomens. Als we doorgaan op de huidige weg zal dat niet echt veranderen.Wij willen naar een actieve politieke partij met wortels en contacten naar alle bevolkingsgroepen in de gemeente.Doelen: sociale woningbouw naar 30% voor onze eigen inwoners en statushouders duurzaam gebouwd met lage woonlasten wat kunnen we er nu aan doen en wat op langere termijn? Wil je meedenken? Geef je dan op via e-mail: wijwillensocialewoningbouw@gmail.com

 • Secretaris gezocht

  Helaas heeft Annelies Vermeulen besloten te stoppen als secretaris van P21. Wij zijn ontzettend dankbaar voor haar inzet de afgelopen maanden, waaronder het mede-organiseren van de succesvolle fietstocht langs de gemeentegrenzen.Het bestuur van P21 zoekt dus een nieuwe secretaris. Lijkt het jou leuk en interessant om bestuurslid te worden van de grootste politieke partij van Bunnik en daarmee jouw steentje bij te dragen aan een groene en sociale gemeente, neem dan contact op.De functie van secretaris behelst onder andere het bijhouden van de ledenadministratie, onderhoud van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast bespreek je met je vier andere bestuursgenoten het reilen en zeilen van P21.De tijdsbesteding is wisselend, de ene week hoef je niks te doen. Terwijl er in een andere week een stuk op de website moet, een mailing op verzending wacht en er nog een vergadering is. Gemiddeld genomen gaat het om een paar uurtjes per week. Richting de verkiezingen, maar die zijn er pas weer in 2026, zal de intensiteit iets toenemen.

 • De fietstocht op 16 oktober langs de gemeentegrenzen van Bunnik was, mede dankzij het prachtige weer en de enthousiaste deelnemers, een groot succes. Op het startpunt bij de golfclub Krommerijn vertelde wethouder Julie d’Hondt over haar ambities op het gebied van de sociale agenda.    Na een kort stukje fietsen was er op de Bijenakker in Odijk een gesprek over natuur en duurzaamheid met tuinbaas en eigenaar Henk van Berkel en Siert de Vos van de Krommerijn corridor.   Na een stevige etappe kwamen de fietsers aan op camping De Vliert waar het thema woningbouw werd aangesneden door Hilde de Groot (wethouder uit Bunnik) en Paul van Ruitenbeek (wethouder uit Houten). De betrokken aanwezigen voelden de wethouders stevig aan de tand over de woningbouwplannen. Het laatste stuk van de fietstocht voerde naar Amelisweerd waar de Markiezeneik (die inmiddels is uitgeroepen tot Boom van het jaar) werd bezocht. Daarvoor moesten de deelnemers een heikele tocht door een greppel en bosjes afleggen. Vanaf de Markiezeneik waren we nog welkom bij Boerderij de Zonnewijzer waar Anneke Wensink van Amelisweerd Niet Geasfalteerd en Ton Cornelisse, initiatiefnemer van het nomineren van de boom, uitlegden waarom de boom zo bijzonder is en hoe het staat met de plannen voor de verbreding van de A27. P21 kijkt terug op een mooie dag en bedankt alle aanwezigen daarvoor.  

 • En discussieer mee met lokale politici uit Bunnik en de omliggende gemeente over de actualiteit langs de grenzen De gemeentegrenzen van Bunnik, weet jij ze te vinden? En welke actuele onderwerpen spelen er tussen Bunnik en de buren? Op 16 oktober organiseert P21, met steun van moederpartijen GroenLinks en PvdA, een fietstocht langs de gemeentegrenzen. Op verschillende plekken staan we stil met een hapje, een drankje en zorgen we voor interessante sprekers en discussies over de actualiteit langs deze grens. Op de Golfclub spreekt wethouder Julie d’Hondt uit Bunnik met prominente politici uit Zeist over de sociale agenda en het integratiebeleid. Op de Bijenakker in Odijk is er een gesprek over natuur en duurzaamheid met tuinbaas/eigenaar Henk van Berkel en Siert de Vos (Krommerijn corridor). Op camping De Vliert wordt het thema woningbouw aangesneden door Hilde de Groot (wethouder uit Bunnik) en Paul van Ruitenbeek (wethouder uit Houten). De dag eindigt in Amelisweerd met gesprekken met actievoerders die van plan zijn de bomen te bezetten, mocht het onzalige plan van de verbreding van de A27 worden doorgezet. We brengen daar ook een officieel bezoek aan de Markiezeneik, die in de race is om boom van het jaar te worden. We fietsen in twee groepen. Je start om 11.00 uur of om 11.30 uur op de eerste grens van Bunnik: die met Zeist. In de brasserie van Golfclub Krommerijn krijg je een kop koffie of thee. Daar vindt het eerste gesprek plaats. Met een routebeschrijving op zak fiets je daarna naar nog drie stoppunten. We komen om respectievelijk 15.30 en 16.00 uur aan in Amelisweerd. De route is ongeveer 30 km lang. Iedereen, ongeacht politieke voorkeur, kan zich aanmelden bij grenzenopzoeken@gmail.com. Deelname kost € 5,- en is inclusief routebeschrijving, hapjes, drankjes en goede gesprekken. Het programma: Startpunt: Brasserie Golfclub Krommerijn, Sportlaan 6, Bunnik Thema: Sociale agenda, integratiebeleid Start: 11.00 of 11.30 uur Vertrek: 11.45 of 12.15 uur Stoppunt: De Bijenakker, Rijnseweg 5A, Odijk Thema: duurzaamheid en natuur Aankomst: 12.30 of 13.00 uur Vertrek: 13.15 of 13.45 uur Stoppunt: Camping De Vliert, Rijsbruggerweg 2, Bunnik Thema: woningbouw Aankomst: 14.00 of 14.30 uur Vertrek: 14.45 of 15.15 uur Eindpunt: Bos Amelisweerd, locatie volgt nog Thema: verbreding A27, hoe kun je zelf in actie komen Aankomst: 15.30 of 16.00 uur Afronden: 16.15 of 16.30 uur

 • ALV 10 mei

  Op 10 mei houden we een ALV waar het nieuwe coalitie-akkoord tussen P21 en D66 zal worden besproken. De agenda vindt  u hier. Locatie: Hockeyclub Bunnik, Tolhuislaan 3b, Bunnik Aanvang: 20.00 uur. U wordt verzocht zich hier op te geven voor deze ALV. Mag eventueel ook via een mail.