Fractie blij met oproep oplossing landbouwverkeer Werkhoven

Gisteren is er door de gehele gemeenteraad een motie aangenomen met een oproep aan het college om bij provincie Utrecht te pleiten voor een duurzame, structurele oplossing voor landbouwverkeer in Werkhoven. Omdat de snelheidslimiet op de N229 80 km/uur is (en geen 60 km/u) mag het landbouwverkeer geen gebruik maken van deze weg en moet … Lees meer

Waarom wij voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk pleiten

Bericht vanuit de fractie: Terwijl wij in de gemeente Bunnik tijdens de afgelopen jaarwisseling rustig konden genieten van het mooie vuurwerk dat de nachtelijke hemel belichtte met alle kleuren van de regenboog: werden hulpverleners in onze buurgemeenten Zeist en Utrecht bekogeld met vuurwerk; heeft een tiener in buurgemeente Utrecht door vuurwerk zwaar en blijvend lichamelijk … Lees meer

Bericht vanuit de fractie: betaalbare woningen

Gisterenavond (26 januari) is een collegevoorstel voor een ‘doelgroepenverordening’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze verordening is een instrument om woningen betaalbaar te houden. Op initiatief van P21 heeft de Raad bij verschillende gelegenheid gevraagd om concrete maatregelen die de woningspeculatie moeten tegengaan en die de schaarse woningen ook bereikbaar moeten maken voor mensen die het … Lees meer

Fractie tevreden over noodfonds voor meest kwetsbare huishoudens 

In de raadsvergadering van 20 december is met een meerderheid door D66, fractie Visser en P21 ingestemd met een noodfonds voor kwetsbare huishoudens met lagere (midden) inkomens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. CDA en VVD stemden tegen het voorstel. Het noodfonds bedraagt vooralsnog € 100.000,- en geeft ruimte tot adequaat … Lees meer

Update vanuit de fractie: hoe zit het met de bomenkap? (Met update 22 december 2022)

De afgelopen weken hebben wij gezien hoe belangrijk bomen zijn voor de inwoners van Bunnik. Tijd voor een korte opsomming vanuit de fractie van P21 over een aantal zaken die de laatste weken hebben gespeeld. Populieren aan de Marsdijk: in overeenstemming met beleidsregels gekapt? Een aantal bomen aan de Marsdijk is deze herfst gekapt. De … Lees meer

Update vanuit de fractie: thema duurzaamheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart is het stokje overgedragen aan de nieuwe raad. Duurzaamheid blijft één van de belangrijkste thema’s voor P21. Wij zetten het werk van de vorige fractie voort. Hoe kunnen wij het beste onze hoge ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijken? Bij deze brengen wij je graag op de hoogte van … Lees meer

Raadsprogramma Bunnik 2022-2026

Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de gemeenteraad het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 gepresenteerd. Een belangrijke stap waar we trots op zijn! Het raadsprogramma komt naast het Coalitieakkoord Natuurlijk in Bunnik 2022-2026 (P21-D66) te staan. Met het raadsprogramma geeft de volledige raad invulling op thema’s waar het coalitieakkoord bewust ruimte voor heeft gelaten. Het … Lees meer

Nog even geduld a.u.b…..

Bij de presentatie van het coalitieakkoord in mei hebben wij verteld dat wij daarin concrete afspraken hadden gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid en woningbouw, samen met andere thema’s in het fysieke domein die hier nauw verband mee houden). Daarna zijn wij gelijk doorgegaan met gesprekken met … Lees meer