Betaalbaarheid en duurzaamheid staan voorop in nieuwe Woonvisie

Op 7 maart heeft de gemeenteraad een nieuwe, ambitieuze Woonvisie vastgesteld. In deze visie hebben wij als raad onze ambities voor 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en voor duurzaam bouwen met ambitieniveau ‘goud’ vastgelegd. En met amendementen van P21 zijn de ambities voor betaalbaar bouwen in het middensegment verhoogd en aandacht voor verduurzaming van de … Lees meer

Gemengde signalen

Al jouw gemengde signalen Maken mij een beetje moe Ben vanavond weer de ware Morgenochtend ben je zoek Dus houd me nou eens vast of laat me los Dit liedje van zangeres Merol was één van mijn verzoeknummers bij het radioprogramma ‘politiek lokaal’ van Slotstad RTV, eind februari (ik schreef er al eerder over in … Lees meer

Wel of geen plek voor windenergie in de gemeente Bunnik?

In de lokale krant stond kortgeleden een kop: ‘Bunnik geen kansrijk gebied – Geen locaties voor windenergie’. Deze krantenkop mist naar onze mening belangrijke nuance. Het artikel gaat over een recent gepubliceerd provinciaal onderzoek en bijbehorende lijst van kansrijke gebieden voor windenergie. Bunnik staat weliswaar niet op de provinciale lijst maar het onderzoek van de … Lees meer

Onafhankelijke journalistiek: ruggengraat van onze democratische samenleving

Onafhankelijke journalistiek is niet alleen van belang op landelijke niveau maar ook op lokaal niveau. Daarom heeft P21-raadslid Koen van Gulik, met steun van de voltallige gemeenteraad, aangescherpte criteria afgedwongen voor de selectie van lokale omroepen. Lees hieronder zijn overwegingen, ingebracht tijdens de laatste raadsvergadering van 2023: “De omroepmachtiging van Slotstad Radio loopt in 2024 … Lees meer

Kansen voor natuurherstel

Het stof rondom de stikstof gesprekken lijkt de afgelopen maanden iets neergedaald. Minder op het nieuws betekent niet dat het weg is! Ik (Hilde de Groot) ben er aardig wat tijd mee kwijt. Door het Rijk is bepaald dat elke provincie een Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) moet maken. Daarin moet staan hoe je dit … Lees meer

Sociaal domein – update vanuit de fractie

In het begin van deze raadsperiode (2022-2026) hebben we met alle partijen in de Bunnikse gemeenteraad een breed gedragen raadsprogramma opgesteld en ondertekend. In dit raadsprogramma zijn veel afspraken gemaakt die betrekking hebben op het sociaal domein. Deze afspraken zijn, nadat het college accenten heeft aangepast in het collegeakkoord, uitgevoerd of nog in de pijplijn. … Lees meer

Over twee woningbouwprojecten, de Woonvisie en ‘sociale koop’

De Raad moest op 16 november jl. beslissen over de kaders (uitgangspunten) voor twee woningbouwprojecten van zes appartementen elk, een in Werkhoven en een in Bunnik. Hieronder leggen wij in het kort uit hoe wij als fractie tot onze besluiten over deze twee projecten zijn gekomen. Woonvisie en ‘sociale koop’Onze gemeente heeft een Woonvisie. Die … Lees meer

Algemene beschouwingen in de Bunnikse gemeenteraad

Bij de algemene politieke beschouwingen vertellen de fracties in de gemeenteraad hoe ze kijken naar de plannen en de begroting van het college. De algemene beschouwingen vonden plaats op donderdag 9 november 2023 in de Bunnikse gemeenteraad. Hieronder lees je de inbreng van P21-fractievoorzitter Arjen Hussem terug. Heb je opmerkingen of vragen? Laat het gerust … Lees meer

Michel Nijlant benoemd tot fractie-assistent

Michel Nijlant is afgelopen donderdag 12 oktober benoemd tot fractie-assistent van P21. Michel heeft ervaring als belangenbehartiger voor woningbouwcorporaties, sociaal werkbedrijven, de vakbond en nu voor het hoger onderwijs. Hij draagt graag bij aan een duurzaam, sociaal en prettig Bunnik om te wonen, werken en te recreëren. De fractie is blij dat hij zich naast … Lees meer