Fietsend door de gemeente met Statenleden PvdA en GL

Op uitnodiging van de fractie van P21 kwamen er dinsdag 5 september twee Statenleden van de Provincie Utrecht bij de fractie op bezoek: Noortje Flink (PvdA) en David Oude Wesselink (GroenLinks). Tijdens een avondfietstocht door de gemeente hebben wij de Statenleden niet alleen kennis kunnen laten maken met de fractie maar ook met onze gemeente. … Lees meer

Nieuws vanuit de fractie: Jeroen Sterk gaat en Casper de Kok treedt aan

Jeroen neemt in september afscheid als raadslid. Dit doet hij na een periode van meer dan tien jaar waarin hij zich als raadslid voor P21 heeft ingezet. Casper de Kok is zijn opvolger. Casper is sinds het begin van deze raadsperiode al als fractieassistent actief geweest. Tijdens het P21-feest op 2 september zullen beiden er … Lees meer

Update vanuit de fractie: Visie ‘Traverse’ deel 2 (besluit)

Afgelopen donderdag, 22 juni 2023, stemde een meerderheid in de gemeenteraad vóór een mobiliteitsvisie voor de Traverse (provinciale weg door het centrum van het dorp Bunnik) en ook vóór stappen richting de aanleg van een doorfietsroute langs de Traverse. (Voor meer achtergrond lees ons nieuwsbericht van 5 juni 2023). Raadsbesluiten zijn politieke besluiten. Zij zijn … Lees meer

Update vanuit de fractie: Woningaanbod

P21 vindt dat je ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Om aan onze verkiezingsbelofte van een groter aanbod aan kleinere en goedkopere woningen te kunnen voldoen, hebben wij in het begin van deze raadsperiode afspraken gemaakt met onze coalitiepartner D66. Met de bouw van … Lees meer

Fractie blij met oproep oplossing landbouwverkeer Werkhoven

Gisteren is er door de gehele gemeenteraad een motie aangenomen met een oproep aan het college om bij provincie Utrecht te pleiten voor een duurzame, structurele oplossing voor landbouwverkeer in Werkhoven. Omdat de snelheidslimiet op de N229 80 km/uur is (en geen 60 km/u) mag het landbouwverkeer geen gebruik maken van deze weg en moet … Lees meer

Waarom wij voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk pleiten

Bericht vanuit de fractie: Terwijl wij in de gemeente Bunnik tijdens de afgelopen jaarwisseling rustig konden genieten van het mooie vuurwerk dat de nachtelijke hemel belichtte met alle kleuren van de regenboog: werden hulpverleners in onze buurgemeenten Zeist en Utrecht bekogeld met vuurwerk; heeft een tiener in buurgemeente Utrecht door vuurwerk zwaar en blijvend lichamelijk … Lees meer

Bericht vanuit de fractie: betaalbare woningen

Gisterenavond (26 januari) is een collegevoorstel voor een ‘doelgroepenverordening’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze verordening is een instrument om woningen betaalbaar te houden. Op initiatief van P21 heeft de Raad bij verschillende gelegenheid gevraagd om concrete maatregelen die de woningspeculatie moeten tegengaan en die de schaarse woningen ook bereikbaar moeten maken voor mensen die het … Lees meer

Fractie tevreden over noodfonds voor meest kwetsbare huishoudens 

In de raadsvergadering van 20 december is met een meerderheid door D66, fractie Visser en P21 ingestemd met een noodfonds voor kwetsbare huishoudens met lagere (midden) inkomens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. CDA en VVD stemden tegen het voorstel. Het noodfonds bedraagt vooralsnog € 100.000,- en geeft ruimte tot adequaat … Lees meer