Kansen voor natuurherstel

Het stof rondom de stikstof gesprekken lijkt de afgelopen maanden iets neergedaald. Minder op het nieuws betekent niet dat het weg is! Ik (Hilde de Groot) ben er aardig wat tijd mee kwijt.

Door het Rijk is bepaald dat elke provincie een Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) moet maken. Daarin moet staan hoe je dit wil aanpakken. Het is breder gemaakt dan het beperken van de stikstof depositie, omdat het ook om natuur, bodem en water gaat. En met een goede toekomst voor onze boeren. Ik ben blij dat onze provincie het breed aanvliegt. Dat sluit aan bij het landelijke beleid dat we ruimtelijke ordening meer ‘water en bodem gestuurd’ moeten aanpakken. Dit biedt kansen voor natuurherstel.

De provincie moest dat UPLG van Rijk helaas erg snel opstellen en heeft deze zomer een programma ingeleverd bij het Rijk. Gemeentes en andere organisaties waren niet gelukkig met het gebrek aan participatie. Dat werd erkend door de provincie. Het huidige resultaat is nog een soort eerste versie, waarop nog heel veel toetsen en onderzoeken (o.a. een MER=Milieu Effect Rapportage) gedaan zullen worden. Dan wordt het definitieve UPLG begin 2025 vastgesteld.

Het komende jaar is er meer ruimte voor gesprek. Vanuit de gemeente Bunnik mag ik aansluiten, omdat ik de portefeuille milieu en natuur & landschap heb. De provincie heeft haar hele grondgebied in een aantal stukjes geknipt en elk stukje moet nu een gebiedsagenda maken. Daarin mogen allerlei partijen zoals gemeentes, agrarische organisaties, natuurorganisaties en landgoederen samen bedenken hoe we deze opgave concreter gaan maken in ons gebied. Bunnik zit daarvoor in het deel Kromme Rijn.

We kunnen ons gebiedsprogramma waarschijnlijk laten aansluiten bij een ander regionaal programma genaamd Groen Groeit Mee, waar eveneens Kromme Rijn perspectieven en projecten voor moeten worden gemaakt.

Het geld van het Rijk voor de stikstof aanpak zit in een transitiefonds, dat i.v.m. de verkiezingen even stil is gelegd. Er zit echter wel wat geld alvast in de begroting 2024, waarvoor de provincie begin volgend jaar koploperprojecten moet inleveren. Welke dat mogen zijn, is nog onduidelijk. Het proces voelt vaak gehaast en traag tegelijk!

Ondanks dat de aanleiding niet zo fraai is, ervaar ik het als hoopvol en waardevol. Veel verschillende soorten mensen moeten samen nadenken over het buitengebied. Vaak bekijken we dat per onderwerp of per organisatie. Nu worden we ‘gedwongen’ dat samen en breed te doen. Dat vind ik winst. Er moet ongetwijfeld nog veel water door de Kromme Rijn, maar het stroomt alvast!

Hilde de Groot, wethouder P21

2 gedachten over “Kansen voor natuurherstel”

 1. Beste Hilde.

  Als werkgroep Kromme Rijn-corridor zetten we ons in voor de bescherming, het herstel en de versterking van het cultuurhistorisch landschap en zijn biodiversiteit in het stroomgebied van de Kromme Rijn, van Wijk bij Duurstede – Amerongen naar Utrecht.

  Ik deel graag met je per mail onze zienswijze op het UPLG en hoe je graag op de hoogte met onze vorderingen met de productie van een Inspiratiekaart Langbroekerwetering. De werkgroep Kromme Rijncorridor heeft van de Rabobank een bijdrage ontvangen om samen met agrarische ondernemers, terreinbeheerders en andere betrokkenen een ‘inspiratiekaart’ te maken voor het Langbroekerweteringgebied.

  De bedoeling van die kaart is om te laten zien hoe bijzonder dit gebied is en hoe bewoners en gebruikers er samen voor kunnen zorgen dat dit in de toekomst zo blijft.De inspiratiekaart wil een aanzet geven voor zo’n gezamenlijke visie en zou een bouwsteen zijn voor het gebiedsproces dat de provincie Utrecht is gestart in het kader van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) en de Gebiedsgerichte Aanpak Kromme Rijnstreek.

  Voor het maken van de inspiratiekaart zal de werkgroep de komende maanden gesprekken voeren met initiatiefnemers in de streek en een aantal informele werkbijeenkomsten organiseren. De werkgroep Kromme Rijncorridor bestaat uit betrokken burgers en wordt ondersteund door professionele ontwerpers.

 2. Beste Wim,
  Bedankt voor je reactie. Fijn dat de werkgroep Kromme Rijncorridor op deze manier aandacht heeft het landelijke gebied in ons gemeente. Wij sturen je reactie door naar Hilde de Groot. Ook als fractie van P21 horen wij graag hoe het verdere uitwerken van de inspiratiekaart loopt.
  Met vriendelijke groet,
  Fractie van P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.