Sociaal domein – update vanuit de fractie

In het begin van deze raadsperiode (2022-2026) hebben we met alle partijen in de Bunnikse gemeenteraad een breed gedragen raadsprogramma opgesteld en ondertekend. In dit raadsprogramma zijn veel afspraken gemaakt die betrekking hebben op het sociaal domein. Deze afspraken zijn, nadat het college accenten heeft aangepast in het collegeakkoord, uitgevoerd of nog in de pijplijn. Daarnaast heeft de fractie in de afgelopen tijd moties en amendementen, over het sociaal domein buiten het raadsprogramma, ingediend en gesteund.

Belangrijke punten die we met de fractie op de portefeuille sociaal domein hebben gerealiseerd hebben vooral betrekking gehad op Werk en Inkomen. Als fractie hebben we het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen om een noodfonds voor de meest kwetsbaren te realiseren. Daarnaast is het ons gelukt om de norm voor het meedoen aan alle Bunnikse minimaregelingen ruimhartig te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm. Ook hebben we middels een motie voor elkaar gekregen dat mensen die net buiten de norm vallen sneller aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

Belangrijke onderwerpen voor de aankomende tijd zijn o.a. samenwerking op het gebied van zorg en welzijn, vluchtelingen in Bunnik en meer gelijke kansen voor iedereen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het door de gemeente in dienst nemen van meer mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we onlangs in de raad een inspirerend en constructief overleg gehad met de maatschappelijke organisaties. Naast het met elkaar in contact treden hebben we zoveel mogelijk geluisterd en gevraagd wat de organisaties nodig hebben voor de toekomst. Wij verwachten dat hier zeker vervolg aan wordt gegeven.

Ook in de komende tijd blijft de fractie zoveel mogelijk sociaal beleid afdwingen. Dit doen we aan de hand van het P21 verkiezingsprogramma, het raadsprogramma, kennis en voortschrijdend inzicht maar ook op basis van deskundige input vanuit onze leden.

Joost Lubbers, Raadslid P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.