Reactie fractie P21 op vertrek Rob Zakee

De fractie van P21 betreurt het dat Rob Zakee heeft besloten om op te stappen. P21 heeft haar eigen wethouder altijd gesteund. De samenwerking van de fractie met Rob Zakee was goed. Hij woonde regelmatig de fractievergaderingen bij zodat we over en weer wisten waar we mee bezig waren.

Als raadsleden hebben we overigens ook een controlerende taak.
Als voorstellen van het college, die in de portefeuille van Rob zaten, inhoudelijk niet goed waren hebben wij dat niet verdoezeld. Wij hebben ook onze eigen wethouder in Raadsvergaderingen soms scherp aangesproken op, in onze ogen, slechte voorstellen zoals de Rijnseweg 1 en de Bomenvisie.

Rob Zakee moedigde ons daarin ook aan omdat voorstellen uit het college altijd een compromis zijn en soms niet passen in de P21 visie. De persoonlijke relatie tussen de fractie en de P21 wethouder bleef steeds goed.

Voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de fractie van P21 en van de Liberalen viel de gang van zaken tussen de collegeleden onderling en de bestuurders in de regio.
Het was de wijze van besturen van Rob Zakee die niet werd gewaardeerd en die op steeds meer weerstand stuitte.
Hijzelf heeft de conclusie getrokken dat hij zo niet meer kon werken. Daar stond de fractie buiten.
Wij respecteren zijn beslissing en vinden het echt jammer dat het zo is gelopen.

Binnen de coalitie zijn geen problemen en er was dan ook geen reden de inhoudelijke samenwerking met De Liberalen te beëindigen. Een voortzetting van de coalitie geeft stabiliteit en is in het belang van de inwoners van de gemeente Bunnik.

Paul Heijmerink
Fractievoorzitter P21

Namens de fractie van P21

Nog geen reacties

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.