Scholeneiland en groen

De fractie van Perspectief 21 staat voor het behoud van het groen op het Scholeneiland, in lijn met het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan. Dat betekent: maximaal twee bouwlagen bij de woningen voor dementerenden en bij het gezondheidscentrum. Daarnaast geen parkeren op de plekken die we aangemerkt hadden als groen. De fractie gaat dus niet akkoord met de plannen zoals deze nu voorliggen.

In 2010 is het bestemmingsplan Scholeneiland onherroepelijk vastgesteld. Dit is niet geheel zonder slag of stoot gegaan. Uiteindelijk is er een bestemmingsplan vastgesteld waarin voorzien werd in de bouw van een MFA, zorgwoningen en starterswoningen. Destijds is met omwonenden en belanghebbenden afgesproken dat voor de realisatie van de te ontwikkelen gebouwen deze maximaal uit twee bouwlagen zouden bestaan. Ook zou het groen maximaal behouden blijven.

P21 was heel blij met de vele reacties in het Open Huis. In lijn met de meeste reacties is het voor ons zaak om vast te houden aan de eerder vastgestelde plannen. Dat zal ook onze inzet zijn bij de verdere ontwikkelingen op het Scholeneiland. Door P21 is tijdens de raadsvergadering aangegeven dat deze afspraak gerespecteerd dient te worden. P21 heeft het college gevraagd om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om de plannen die er nu liggen aan te passen.

Met andere woorden: maximaal twee bouwlagen bij de woningen voor dementerenden en ook voen bij het gezondheidscentrum. Daarnaast geen parkeren op de plekken die in het oorspronkelijke plan ‘groen’ zou blijven. In de laatste Raadsvergadering zegde het college toe om na de kritiek opnieuw naar de plannen te kijken. De fractie zie deze plannen met interesse tegemoet.

Reacties

 1. Rudolf Liefers zegt

  Laten we nu eens helemaal radicaal omdenken en het beschikbare groen helemaal behouden. Dan hebben we ruimte voor een klein parklandschap. Bekostiging via gemeentebelasting. Ieder huishouden EUR 10 erbij dan is voor de komende jaren een budget van 300k (5000 mensen in Bunnik) binnen. Verkenning waard?

 2. Ik vraag mij toch ook af of een gezondheidscentrum (met veel verkeer rondom scholen) wel binnen het afgesproken bestemmingsplan past?

 3. Beste Johan,
  De bestemming van de bebouwing op het scholeneiland is vastgelegd als “gemengd”.
  De voor ‘Gemengd – 3’ (Scholeneiland) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  •a. maatschappelijke voorzieningen;
  •b. speel- en sportvoorzieningen;
  •c. gestapelde woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’;
  •d. groenvoorzieningen;
  •e. verkeers- en verblijfsruimte, waaronder parkeerplaatsen;
  •f. nutsvoorzieningen, waaronder waterbergingsvoorzieningen.

  Dat betekent dat zowel wonen als maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan.
  Meer details vindt je op : http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0312.bpBNKdorpbunnik-va01

  Vriendelijke groet, Alex Kaat, Bestuur P21

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.