P21 pleit voor extra groene en veilige fietsroute Eikenpad

Gisteravond sprak raadslid Jeroen Sterk in het Open Huis over het plan voor het fietspad over het Eikenpad. Voor P21 is een fietsroute mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: geen aantasting van de eiken, extra aanleg van natuur en speelgroen door de aankoop van grond, en een veilig ontwerp met participatie van de inwoners.

Lees hier het hele pleidooi van Jeroen Sterk:

ligt voor fase 1 van een aan te leggen fietspad over het Eikenpad. We kiezen een richting, waarna aan de slag wordt gegaan met de uitwerking daarvan. Op zich gebruikelijk in RO-trajecten als deze. Ook gebruikelijk is dat de raad dan richting meegeeft en uitgangspunten formuleert, voorheen noemde we dat ook wel kaders.

De fiets stimuleren

P21 memoreert dat dit onderdeel van het coalitieakkoord en collegeakkoord de aanleg van een kwalitatief en veilig fietsnetwerk is, meer specifiek de aanleg van een fietsverbinding van het station naar het USP. Dit met name vanwege de toekomst. We bouwen immers een fors aantal woningen in Bunnik en de regio. Willen duurzame mobiliteit stimuleren, sluiten de route aan op de fietsbrug over de A12 en Odijk-west, zien dat op het USP betaald parkeren wordt ingevoerd en auto’s in de stad meer en meer worden geweerd. Onderdeel daarvan is ook onze oproep om parkeren te reguleren. Over de cijfers is al veel discussie gevoerd, maar deskundigen zijn het er over eens dat het gebruik toeneemt en de situatie op de Gildenring minder veilig is dan een separaat fietspad.

Randvoorwaarden bij aanleg fietspad

P21 is aldus in beginsel positief over dit voorstel maar heeft ook begrip voor de belangen van aanwonenden, hetgeen de afweging complex maakt. P21 stelt daarom wel een aantal voor ons en de buurt belangrijke randvoorwaarden bij de aanleg van dit fietspad, waaraan we het uiteindelijke bestemmingsplan ook zullen toetsen. We willen aldus niet getrechterd worden in een voorstel waarvan we nu nog niet het eindbeeld zien. Daarom toch alvast een doorkijk van wat wij bij het eindbeeld belangrijk vinden.

Meerwaarde alleen bij route door de maisakker

Eerder gaven we aan dat het pas meerwaarde heeft indien de route buitenom, door de akker, zal plaatsvinden, die keuze was eerder nog niet gemaakt. Dit is inmiddels onderdeel van het raadsvoorstel.

Extra natuur- en speelcompensatie

We vinden het belangrijk dat groen, natuur en speelvoorzieningen voor de wijk voldoende en serieus gecompenseerd worden. We hebben begrip voor het feit dat de wijk inlevert ten gunste van het algemeen belang. Die compensatie zou mogelijk zijn in de aan te kopen akker. We vragen bij de uitwerking van de plannen expliciet, ook wat de subsidie van Uned betreft, rekening te houden met die randvoorwaarden en zullen het plan daaraan later ook toetsen. Meer concreet vergt dat een wat ruimere aankoop van grond om met zicht op de landgoederen aangrenzend aan de route buitenom een parkachtige structuur te creëren.

Geen aantasting van de eiken

De eiken en hun wortelstructuur, evenals de knotwilgen wat verderop, mogen niet aangetast worden. Hiertoe stelden we al schriftelijke vragen en kregen het antwoord dat de uitvoering dusdanig zal plaatsvinden dat de wortels voldoende water en ruimte blijven krijgen. We verzoeken met klem daar door deskundigen te laten kijken en in de aanleg daarmee rekening te houden.

Het tracé en de inrichting daaromheen dienen op participatieve wijze vorm te krijgen. De veilige inrichting is daarbij een belangrijk aspect. Bij de aansluiting op het Vagantenpad dient sprake te zijn van een soepele bocht en geen haakse aansluiting. We vernemen graag hoe de participatie exact wordt ingericht.

Kosten onderbouwen

Tenslotte staat in het raadsvoorstel dat UNed de kosten voor haar rekening neemt. Een cijfermatige onderbouwing ontbreekt nog. Wij nemen wel aan dat dit inclusief de hiervoor genoemde compensatiemaatregelen en randvoorwaarden is en dat het college later niet een voorstel voorlegt waarbij die randvoorwaarden enkel ten laste van de gemeente zullen komen. We verwachten bij het uiteindelijke raadsvoorstel niet alsnog een rekening gepresenteerd te krijgen.

Tot zover de aandachtspunten waarop P21 een bestemmingsplan zal toetsen.

 

 

1 gedachte over “P21 pleit voor extra groene en veilige fietsroute Eikenpad”

  1. Wat een enorm gedoe voor 50 meter omfietsen. Als een fietser nu al niet wil fietsen dan maakt dit stukje ook niet uit. En dan nog iets. Eiken geven overlast: rupsen, hars, dopjes, eikels en blad. Dat zijn juist zaken die een fietspad daaronder onaantrekkelijk maken. En dan komt het punt dat die bomen weg moeten vanwege de overlast.Gemeente en politiek zijn daar niet in te vertrouwen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.