Algemene beschouwingen in de Bunnikse gemeenteraad

Bij de algemene politieke beschouwingen vertellen de fracties in de gemeenteraad hoe ze kijken naar de plannen en de begroting van het college. De algemene beschouwingen vonden plaats op donderdag 9 november 2023 in de Bunnikse gemeenteraad. Hieronder lees je de inbreng van P21-fractievoorzitter Arjen Hussem terug. Heb je opmerkingen of vragen? Laat het gerust weten!

In dit o zo gave landje van ons – woorden van onze vertrekkende premier – is het helaas zo georganiseerd dat de landelijke politiek de mooiste plannen maakt voor alle mensen in het land, en uitvoering ervan over de schutting kwakt in het tuintje van de lokale overheid. Zonder er de benodigde gelden voor achteraan te gooien. Een ordinaire bezuinigingstruc. En de zogenaamd financiële ‘ravijnjaren’ staan ons nog te wachten: vanaf 2026 verwachten gemeenten grotere tekorten en grotere bezuinigingen omdat er minder geld vanuit het Rijk komt. Gelukkig kun je bij de landelijke verkiezingen op 22 november 2023 ook kiezen voor een partij waar de bijdrage aan het gemeentefonds vanuit het Rijk juist stijgt.

Dat er onder dit gesternte voor 2024 een sluitende begroting voor de gemeente Bunnik ligt is gewoon goed werk. Daarvoor geven we college en ambtenaren complimenten. Hoe moeten we dan deze begroting beoordelen? Er is een coalitieakkoord en een raadsprogramma. Voor P21 staat een groene en sociale aanpak centraal. We zien ook dat de groene en sociale plannen in coalitieakkoord en raadsprogramma in de raad breed gedragen worden. Een goede uitgangssituatie dus. Wat vinden we ervan terug? Ik sta hierna stil bij enkele belangrijke thema’s waar de komende periode nog hard aan gewerkt moet worden.

P21 is het eens met het college dat – ondanks alle onzekerheden – de gemeente stevig door blijft pakken op acties die tot een flinke terugdringing van CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen moeten leiden. Ik herhaal het nog maar eens, die schonere, en leefbaardere toekomst is geen links hobbyisme. Want niet alleen linkse mensen hebben kinderen en kleinkinderen, en niet alleen linkse mensen vervoeren ze in een bakfiets in plaats van SUV. Daarbij horen een circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit vereist inzet, veel inzet – en dat valt niet mee met deze begroting en daarom verzoeken wij het college te blijven zoeken naar manieren om samen met onze maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners deze noodzakelijke transitie op een voortvarende, eerlijke manier voort te zetten, ondanks de budgettaire beperkingen.

Goed dat er vanuit de raad – ook door het CDA – kritisch wordt gekeken in hoeverre het maken van plannen bijdraagt aan onze doelen. Maar laten wij in dit gesprek niet te ver doorschieten en de indruk geven aan onze inwoners dat plannen maken een verspilling van gemeenschapsgeld is. Plannen maken, dat is een ander woord voor beleid. En goed beleid zorgt voor samenhang tussen losse projecten, voorkomt dat elk jaar opnieuw het wiel uitgevonden moet worden, dat er willekeur ontstaat en dus efficiënter kunnen bijdragen aan het beoogde doel. Ook zijn wij straks onder de omgevingswet verplicht plannen op te stellen voor de fysieke leefomgeving. Wij zijn ontzettend blij met de inzet van de ambtelijke organisatie die ondanks soms schrijnend personeelskrapte een aantal plannen al heeft uitgewerkt of aan het uitwerken is. Die gaan een stevige basis vormen voor (onder andere) onze taken onder de omgevingswet: water en riolering, klimaat, groen, woonvisie, dorpsvisies, bouwstenen Stationsgebied. En in de planning voor 2024 staan een mobiliteitsplan, verdere uitwerking van de dorpsvisies, plan vergroten biodiversiteit en vervangingsplan bomen. Zeer noodzakelijke investeringen waarvoor wij het college willen vragen creatief te kijken naar inzet van personeel en budget om zo veel mogelijk van deze plannen in 2024 daadwerkelijk te kunnen realiseren, daarbij hoort de afronding en realisatie van het overkoepelend uitvoeringsprogramma voor groen.

Een bezuiniging die laat zien dat we als gemeente gaan over de directe woonomgeving is die op speeltuinen. We zien dat dat het college minder geld wil uitgeven aan de controle van speeltoestellen die niet gebruikt worden. Dat snappen we goed. We roepen het college op daarbij te zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat na het weghalen van speeltoestellen de ruimtes groen, toegankelijk en uitnodigend blijven of worden gemaakt voor onze inwoners, jong en oud. Voor alle kinderen in de gemeente moet er op geringe afstand een speelplek blijven. En zoals met alle maatregelen die inwoners raken gaan we er van uit dat de aan- en omwonenden goed geïnformeerd worden en zo mogelijk betrokken worden bij de nieuwe invulling. En zoals de wethouder zei vorige week, dat lijkt goed mogelijk.

Voor wat betreft het sociaal domein zien we een aantal voorgestelde versoberingen zoals die op de ondersteuning van mantelzorgers die in eerste instantie schrik aanjagen maar bij nader inzien te begrijpen te zijn. P21 wil graag benadrukken dat het hier om middelen gaat waar nu geen gebruik van wordt gemaakt. Geld niet meer uitgeven dat toch niet uitgegeven werd kun je moeilijk een bezuiniging noemen. Per saldo zien we dus geen bezuiniging op het sociale vlak, maar het nog nauwkeuriger begroten. Daar is onze fractie blij om. Ten aanzien van de maatschappelijke organisaties wil P21 tot slot nog opmerken dat we erg uitkijken naar de bijeenkomt met de maatschappelijke organisaties op 30 november. Samen kunnen we de betere plannen maken.

Voor wat betreft de energietoeslag voor mensen die het toch al niet zo breed hebben betreurt P21 het dat mensen die boven de 120 procent van het bijstandsniveau zitten niet voor de toeslag in aanmerking komen. Dit terwijl we raadsbreed hebben besloten de minimaregelingen op te trekken tot 130 procent. P21 voelt daarom een morele plicht heeft huishoudens die boven de 120 procent zitten maar onder de 130% toch op de een of andere manier te steunen. Daarom dienen we met D66 een motie in om het noodfonds in te zetten om nog dit jaar de pijn voor die specifieke groep te verzachten.

P21 is ook de partij van het wonen, en wonen is niet precies hetzelfde als bouwen. Wij zetten ons in voor wonen voor groepen in de samenleving die zich geen hypotheek van 430.000 Euro, de nieuwe NHG-grens kunnen veroorloven, of een hypotheek van 380.000 Euro. Dat heet in het jargon ‘sociale koop’, maar er is niks sociaals aan als je meer dan Euro 90.000 voor de een en meer dan Euro 75.000 voor de ander moet verdienen. Gelukkig wordt ook gebouwd voor mensen met een inkomen lager dan Euro 60.000 in Kersenweide, en we zijn bezig met het Stationsgebied. En ook wij willen doorgaan met de kleinere woningbouwprojecten . Maar wij zijn faliekant tegen het uitkleden van de Woonvisie, en zullen ook niet zomaar meegaan in het uitkleden van zulke projecten.

En niet alleen wonen is een grondrecht, ook veiligheid. En ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, P21 is er trots op dat we de vluchtelingen die in Nederland terecht komen kunnen helpen. Met flexwoningen, die ook beschikbaar zijn voor statushouders, de vluchtelingen die zeker in Nederland mogen blijven. En eindelijk lijken we ook ons aandeel te kunnen leveren aan de opvang van de vluchtelingen die hier terecht zijn gekomen om een plek te zoeken. Ik ben ook trots op de vele vrijwilligers die in onze gemeente helpen om vluchtelingen zich hier thuis te laten voelen om hun leven weer op te kunnen bouwen.

We weten dat de vooruitzichten nu minder rooskleurig zijn dan vorig jaar. Het is dan ook goed dat het college met de ambtenaren kijkt wat we kunnen doen als het rijk echt onze inkomsten gaat terugschroeven vanaf 2026. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we dit in Werkhoven, Odijk en Bunnik kunnen doen, met oog voor elkaar en met oog de wereld waarin wij leven. En P21 blijft zich daar met groene en sociale plannen voor inzetten.

Arjen Hussem, fractie-voorzitter P21

5 gedachten over “Algemene beschouwingen in de Bunnikse gemeenteraad”

 1. Dag Arjen,

  Mijn complimenten voor het duidelijke overzicht dat dit artikel geeft.

  Fijn dat het groene en sociale geluid duidelijk te horen is.

  MVG,

  Erik Wals

 2. Goed dat deze algemene beschouwingen worden opgenomen in de Nieuwsbrief. Zo bereiken ze meer mensen dan wanneer ze alleen worden uitgesproken in de raadszaal. (Dit geldt ook voor andere onderwerpen in deze Nieuwsbrief)

 3. Goed verhaal.
  een aanvulling op de speelplekken.
  In Utrecht wordt uitgegaan van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. En dat leidt er bv toe dat in wijken waar mensen minder eigen buitenruimte hebben er meer geïnvesteerd wordt in speelplekken, dan in wijken waar mensen dat zelf kunnen regelen. Een schijnbaar simpele ingreep die een mooie middelenverdeling ongelijk inzet om kinderen gelijke kansen op buiten spelen te bieden.

 4. Beste Ann,
  Bedankt voor je reactie op ons nieuwsbericht. Goede aanvulling! Wij sturen je bericht door naar desbetreffende fractiewoordvoerder en wethouder.
  Met vriendelijke groet,
  Fractie van P21.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.