Verklaring P21 in de raad van 4 november

Verklaring in de Raad.

Volkomen onverwachts en zonder enige waarschuwing dienden ze een motie van afkeuring in tegen Paul Heijmerink, wethouder van hun eigen coalitie. De Liberalen verweten, samen met de fracties van Bunniks Belang en het CDA, wethouder Heijmerink een toezegging over het versturen van een brief niet te zijn nagekomen. In die brief moest het College van Bunnik de zorgen van de drie partijen overbrengen aan het College van Zeist, dat sommige inwoners van Odijk zich niet gehoord voelen in de plannen van Zeist voor het zoeken naar een gebied voor windturbines. Dat gebied ligt weliswaar op het grondgebied van Zeist, maar in het zicht van sommige bewoners van Odijk. Wethouder Heijmerink verklaarde dat de brief inhoudelijk zorgvuldig is voorbereid zodat de kwestie goed gefundeerd aan de orde kon komen. Die brief lag ter besluitvorming voor in het college en zou 1 november verstuurd worden. Tevens had hij tussentijds bij de wethouder van Zeist de zorgen overgebracht. Niet alleen P21, maar zowel fractieleden van het CDA als De Liberalen waren overtuigd door deze beantwoording en aanpak. Maar de beantwoording bleek voor de anderen en Bunniks Belang geen factor van betekenis, waarop het vooropgezette plan werd doorgezet en de motie van afkeuring ingediend werd. Een wethouder die zich keihard heeft ingezet voor een opdracht die de coalitie heeft meegegeven, een klimaatneutraal Bunnik in 2040, en zich van meet af aan inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Bunnik. In en in triest.

Een raad kan op verschillende manieren een signaal van onvrede afgeven aan het College of leden van het College. Die manieren beperken zich niet tot een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Een motie van afkeuring is een zeer zwaar middel, zwaar buiten proportie, dat het handelen van een wethouder zo zwaar bekritiseert dat een constructieve dialoog niet of nauwelijks meer mogelijk is. Wij begrijpen en respecteren het ontslag van wethouder Heijmerink dan ook volkomen. We willen hem hartelijk danken voor zijn inzet voor de gemeente Bunnik.

Het CDA liet achteraf weten dat ze dit hadden verwacht, ja zelfs hadden gewenst. Dat de Liberalen en Bunniks Belang voor deze voor de hand liggende consequentie geen verantwoordelijkheid nemen komt dus of voort uit naïviteit of niet het eerlijke verhaal durven te vertellen. Om nog maar te zwijgen over de manier waarop ze dit hebben gedaan, namelijk in het geheim zorgvuldig voorbereiden in de achterkamertjes en het misbruiken van de vergaderorde, wat tevens door onze voorzitter van de raad, Burgemeester van Bennekom, is afgekeurd. De raadsleden die hier aan mee hebben gewerkt hebben ons vertrouwen dan ook zeer ernstig beschadigd.

Wat de coalitie betreft, hebben we jaren goed samengewerkt, maar sinds het vertrek van fractievoorzitter Hoitink bij De Liberalen waait er een heel andere wind. Hoewel de Liberalen met de mond belijden dat ze zich aan het coalitieakkoord houden, zeggen hun daden iets heel anders. Eerder werden al afspraken over het bouwen van betaalbare woningen in de Kersenweide gebroken, terwijl het al zo goed als onmogelijk is om als starter of modaal verdiener een huis te vinden in onze gemeente. Vervolgens werden alle initiatieven in de RES voor duurzame energie-opwek geblokkeerd. En nu deze motie van afkeuring. De Liberalen achten zich kortom niet meer gebonden aan de coalitieafspraken. Door hun werkwijze hebben ze de basis onder de coalitie weggeslagen. Het tekent hun opvatting van verantwoordelijkheid dat zij deze conclusie weigeren te trekken. Dat doen wij dan maar voor hen. P21 zegt de coalitie op.

Met het opzeggen van het coalitieakkoord is er geen collegeprogramma meer. Geen agenda met uitgangspunten waar een college en ambtenaren zich op kunnen richten voor de uitwerking. Om te voorkomen dat Bunnik onbestuurbaar wordt, hebben we onze steun uitgesproken aan het zittende college om lopende zaken die voortgang vragen, te blijven uitvoeren. We nemen die verantwoordelijkheid voor onze mooie gemeente Bunnik. We zijn blij dat het college belooft een stap extra te zetten. Dat moet ook wel als je hetzelfde aantal portefeuilles met minder mensen oppakt. De consequentie is wel dat door het wegvallen van de richtinggevende agenda, wat het coalitie-akkoord was, het college alleen nog maar op de winkel kan passen. Het college moet het noodzakelijke doen om de voortgang van de belangrijkste dossiers te garanderen, maar dit zal naar verwachting meer tijd kosten. Het college kan geen nieuwe zaken aannemen en dossiers, die controversieel zijn, versnellen zodat ze tot besluitvorming leiden vóór de verkiezingen van maart 2022. Dit zal P21 bij het herzien van de Lange Termijn Agenda naar deze situatie ook duidelijk maken.

Als het oude college blijft zitten en het gaat nieuwe dingen doen, dan is dat namelijk kiezersbedrog. Wanneer er gehandeld wordt als een nieuwe coalitie, moet er ook een nieuw college komen

Het huidige college handelt daarmee als demissionair. Controversiële of nieuwe initiatieven zijn aan een nieuw college op basis van de verkiezingen, op 16 maart 2022. Dit doet recht aan de stem van de inwoners, zodat in samenwerking verder plannen gemaakt kunnen worden en uitgewerkt voor de mooie toekomst van onze prachtige gemeente Bunnik. P21 zal lopende initiatieven toetsen aan haar eigen programma, om de gemeente nog groener en socialer te maken, want ondanks deze trieste situatie is dat waar P21 voor staat en blijft gaan.

We spreken dus ons vertrouwen uit aan het college met deze opdracht. We willen hierop graag een reactie van de college.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.