P21 Bunnik: “Innoveren in groen en sociaal ondanks coronacrisis”

Op 5 november sprak de gemeenteraad in Bunnik over de begroting voor de volgende jaren. Voor fractievoorzitter Inge Verhoef van P21 was het duidelijk dat we ons gelukkig mogen prijzen met de ruimte voor een open debat als je dit vergelijkt met wat wij zien van de Verenigde Staten. Dat neemt niet weg dat we ons in een onzekere situatie bevinden. Het coronavirus waart nog rond en de financiële situatie is spannend, door met name de tekorten in het sociaal domein en het ontbreken van een rijksbijdrage hiervoor. We weten nu niet hoe het volgende jaar er uit ziet, maar wel dat er extra kosten zijn gemaakt en dat er nog meer kosten gaan komen.

Voorzieningen in stand houden

P21 vindt het hoe dan ook belangrijk dat sociale voorzieningen in de gemeente zoals een bibliotheek, sportvoorzieningen en subsidies voor maatschappelijke organisaties in stand blijven. We juichen het verhogen van de toch vrij hoge ozb niet toe, maar willen voorkomen dat we in een zwaar bezuinigingstraject komen, dat is nog ingrijpender. Als de overheid de gemeenten meer tegemoet komt kunnen we dit weer terugdraaien. Daartoe is een motie aangenomen: zodra er geld komt vanuit de Rijksoverheid draaien we de ozb-verhoging terug.

P21 wil innoveren en investeren, ook nu, in tijden van de coronacrisis. We willen doorgaan met het bouwen van woningen, met de energietransitie, met vergroening en met vernieuwingen in het sociaal domein. Zo gaan we vooruit en zorgen we voor opbrengsten en besparingen in de toekomst.

Samen met de Liberalen riepen we het college op om niet met maatregelen te komen die inwoners uit onze gemeente rechtstreeks raken in het aanbod en de toegang tot voorzieningen.

Ook is besloten dat de gemeente nieuw groenbeleid gaat opstellen in 2021, met als uitgangspunten meer kwaliteit, biodiversiteit en gebruik maken van de kennis en hulp van inwoners. Meer en diverser groen is het speerpunt.

De inrichting van de openbare ruimte in de Oranjebuurt zetten we door zoals gepland. Samen met de inwoners was een plan gemaakt voor herinrichting, we maken extra geld vrij om dit plan ook uit te voeren. De hele raad was het hierover eens.

Al met al biedt deze begroting ondanks de coronacrisis voldoende ruimte om duurzaam vooruit te kunnen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.