Coalitieakkoord ‘Natuurlijk in Bunnik’ 2022-2026

Met trots presenteren wij het coalitieakkoord van P21 en D66 Bunnik, ‘Natuurlijk in Bunnik’.

Het is een coalitieakkoord met concrete afspraken over twee belangrijke thema’s. We menen dat voor deze thema’s een langetermijnvisie noodzakelijk is: een klimaatneutraal Bunnik en een Bunnik met betaalbare woningen voor iedereen. Wij hebben afspraken gemaakt om de komende 4 jaar te werken aan het bouwen van een diverser woningaanbod, voor starters, ouderen en voor mensen met een kleinere portemonnee. Daarnaast hebben we ambitieuze afspraken gemaakt om te werken naar een klimaatneutraal Bunnik, Odijk en Werkhoven in 2040. Verder hebben we afspraken gemaakt over thema’s die hier nauw verband mee houden: bereikbaarheid en leefbaarheid, natuur en recreatie. Deze houden onder meer verband met keuzes over het gebruik van de schaarse ruimte. 

Daarnaast stelt de gemeenteraad een raadsagenda op over andere belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen in de nieuwe raadsperiode. Op onder andere sociaal domein is het mogelijk om als gemeenteraad, met wisselende meerderheden, keuzes te maken.  Een raadsagenda geeft duidelijke richting aan de thema’s waar een meerderheid van de raad mee aan de slag wil, en biedt dus (meer) ruimte voor inwoners om mee te praten over de invulling van de thema’s. De afgelopen maanden hebben we in Bunnik ervaren dat een open houding van gemeenteraad én college over en weer van grote meerwaarde kan zijn. 

Het coalitieakkoord en de raadsagenda vormen samen en met gelijke prioriteit integrale opdracht aan het college.  

Dit akkoord ligt op 10 mei voor in de Algemene Ledenvergadering van P21 ter instemming. Op deze ALV worden de leden van P21 geïnformeerd over de inhoud van het akkoord en mogen zij zich vervolgens uitspreken of ze dit akkoord als P21 willen aanvaarden of niet. Amenderen van het akkoord is niet mogelijk: de ALV mag alleen een ja of nee uitspreken. Aanmelding vooraf voor de ALV is noodzakelijk. U kunt hier aanmelden.

De namen van de wethouderskandidaten zijn nog niet openbaar gemaakt. Hierbij speelt het verplichte screeningsproces. We hopen dat dit vóór de ALV wel kan. Dit is echter nog niet zeker.  

We kijken uit naar de ALV en in gesprek met u te gaan over dit akkoord.  

Fractie van P21. 

Lees hier de volledige tekst van het coalitie-akkoord “Natuurlijk in Bunnik”

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.