Fractie

Sinds 6 januari 2020 bestaat de fractie uit een team van 5 mensen.

Inge Verhoef

Functie(s):

Inge (41 jaar) is bioloog en is vanuit haar werk actief met het betrekken van inwoners bij initiatieven om energie te besparen en duurzame energie mogelijk te maken. Ze is ook actief bij lokale initiatieven zoals de Energiegroep Bunnik en Bunnik Natuurlijk. Inge wil graag de inwoners laten meebeslissen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze zet zich graag in voor groen, duurzaamheid en de energietransitie.
Inge is vanaf januari 2020 fractievoorzitter voor P21.

Portefeuille(s):

Fractievoorzitter

Koen van Gulik

Functie(s):

Raadslid vanaf 12 december 2019
Fractie-assistent, vanaf november 2018

Wypke Zuidweg

Functie(s):

Wypke Zuidweg woont precies 16 jaar met haar gezin in Werkhoven en is daar onder meer actief geweest op de peuterspeelzaal, de basisschool van haar kinderen en de tennisvereniging. Ze is van huis uit fysiotherapeut en werkt nu al jaren als adviseur op het gebied van wijkgerichte integrale gezondheidszorg, onder andere in opdracht van gemeentes en zorginstellingen. Haar kennis, ervaring en sociale blik zijn een welkome aanvulling voor dit belangrijke onderwerp in de gemeenteraad.

Anne Ruth Webbink

Functie(s):

Anne Ruth Webbink (Bunnik)
Anne Ruth (38 jaar) is organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en is werkzaam als adviseur organisatieontwikkeling bij een financiële dienstverlener. Ze is lang actief geweest in het Bunnik aan zet fonds. Dat fonds geeft veel initiatieven die van mensen uit de gemeente komen eenmalig een zetje geeft om echt van de grond te komen. Ze is 3 jaar geleden met haar man en twee kinderen in Bunnik komen wonen en zet zich graag in voor behoud van groen en voorzieningen.

Jeroen Sterk

Functie(s):

Jeroen was van 2006 tot 2010 en sinds mei 2017 deel van de fractie. Hij werkt als advocaat en zet zijn kennis en ervaring graag in voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij onze gemeente. Hij schakelt snel en heeft in de gemeente onder meer ervaring opgedaan op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën. Jeroen is opgegroeid in Bunnik en woont er zijn hele leven, met korte onderbrekingen in de omgeving.

Portefeuille(s):

Juridische zaken, verkeer en vervoer