Wethouder Zakee stapt op

Rob ZakeeWethouder Rob Zakee heeft 24 november 2016 tijdens de raadsvergadering bekend gemaakt dat hij met onmiddellijke ingang zijn wethouderschap neerlegt.  Het bestuur van Perspectief 21 betreurt dit ten zeerste. Voorzitter Els Otterman: “Rob stond met zijn portefeuille vaak voor lastige dilemma’s rond bijvoorbeeld de ruimtelijke ontwikkeling en de regionale verkeersplannen. De druk op de groene en duurzame visie van Perspectief 21 was vaak groot. Bovendien werd Rob’s losse, toegankelijk stijl niet altijd gewaardeerd door andere bestuurders”.
Een commissie uit het bestuur en fractie gaan op zoek naar een nieuwe wethouder. De commissie bestaat uit fractievoorzitter Paul Heijmerink, Raadslid Astrid van der Stijl en Bestuurslid Alex Kaat.

De wethouder sprak donderdag de volgende tekst uit:

“Voorzitter,

Een korte mededeling van mijn kant. 

Naar aanleiding van een aantal voorvallen in de afgelopen periode binnen de gemeente Bunnik heb ik mijzelf een vraag gesteld. Namelijk of ik de rol van wethouder van Bunnik en de wijze waarop ik meen dat die functie voor Bunnik het beste kan worden uitgeoefend naar eigen tevredenheid en met een voor mij bevredigend resultaat kan invullen.

In de voorbereiding naar deze raad heb ik voor mezelf de conclusie getrokken dat ik aan de ambities die ik op dat vlak heb onvoldoende invulling kan geven.

Uiteraard ben ik trots op een aantal resultaten dat ik met het college heb geboekt. Ik wil daarbij noemen het proces van de strategische agenda en de aandacht voor  de groene ruimte daarin, de vorderingen in het klimaatbeleid en de voortgang op het gebied van sociale woningbouw. En natuurlijk de zeer gezonde financiële positie van Bunnik. 

Maar het verschil waarmee ik kijk naar een aantal in mijn ogen essentiële zaken, de wijze van besturen van een kleine gemeente en de andersoortige manier waarop dit hier in de genen zit, is te groot. 

Ik heb daarom besloten om met onmiddellijke ingang mijn wethouderschap te beëindigen. Ik wil u als raad en college danken voor het gestelde vertrouwen en wens u veel succes in de resterende raadsperiode. En uiteraard ook veel dank aan het ambtelijk apparaat voor de fijne samenwerking.”

Reacties

 1. Graag toelichting op laatste zin. Verwacht u onfatsoenlijke reacties binnen P21?

 2. Jammer, Jammer, Jammer!!! Juist Rob’s losse, toegankelijk stijl, die niet altijd gewaardeerd werd door andere bestuurders, zegt meer over die andere bestuurders dan over Rob.
  Zij lijken los, maar zijn stijf en debiteren slechts algemeenheden! Angst hazen naar m.i.!

 3. John & Cor Jorna zegt

  Er gaan uiteraard allerlei verhalen rond. Rob Zakee schreef in ‘t Groentje over de provincie, dat “ze wel van de pot gerukt leken”. Dat zou onparlementair woordgebruik zijn. Maar het is uiteraard zeer onfatsoenlijk van de provincie onderzoek te laten verrichten over OV tracés in onze gemeente zonder daar de gemeente Bunnik van op de hoogte te stellen. Nu moest de wethouder het op Facebook ontdekken. Naar onze mening had de Raad zich vierkant achter onze wethouder moeten stellen.
  Mensen vinden het vreemd, dat dit leidt tot ontslag en roeptoeteren onmiddellijk, dat “er wel meer aan de hand zal zijn geweest”. Meer openheid voorkomt dat.

 4. Dag Hein,
  We begrijpen je vraag niet. Aan welke zin refereer je?

 5. aantje leeuwis zegt

  Ik mis tot nu toe de reactie van de fractie. Ik mag hopen dat die de wethouder steunt?

 6. Rob de Coole zegt

  Het is zeer te betreuren dat Rob het besluit heeft moeten nemen om af te treden. Het schaadt de fractie en daarmee P21 ernstig. Steekt de fractie voldoende hand in eigen boezem? Waar Rob misschien soms wat te los is in zijn uitspraken, hij was in ieder geval toegankelijk en betrokken.
  Om na zijn aftreden j.l. donderdagavond toch over het zeer omstreden onderwerp het scholeneiland te debatteren en te accepteren dat de enige overgebleven wethouder meent het dossier voldoende te kennen, had de fractie nooit mogen accepteren. Niet eerder zo’n mat debat meegemaakt, waar ook P21 feitelijk niets deed met de vele kundige en betrokken inspraakreacties. Nogmaals, het zou de fractie sieren wanneer zij de waarschuwing van haar eigen voorzitter, Paul Heijmerink, in tweede termijn over de grote afstand tussen politiek en fractie ter harte neemt en haar opstelling grondig aanpast. De fractie is gekozen door de bevolking en verwacht dat zij hun vertegenwoordigers zijn, die de visie die in het verkiezingsprogramma is beschreven ook daadwerkelijk uitstralen. Daarmee laten zij blijken toch iets van Rob Zakee te hebben geleerd.

 7. Ik zou graag wat echte informatie willen horen over en m.b.t. het aftreden
  – hoe kan het dat een wethouder niet afweet van ontwikkelingen mbt regionale OV tracees en het feit dat er een beeldverhaal is mbt Rijnseweg. Wordt hij gepasseerd door zijn ambtenaren? Was ie fietsen? Overlegt hij te weinig met de provincie? Kortom waarom was hij niet op de hoogte?
  – wat wordt precies bedoelt met een andere cultuur? Bepalen ambtenaren de dienst (en er zijn inwoners die dat zeggen) en moet B&W dat maar uitdragen? of gedraagt B&W zich juist als ambtenaar ipv als bestuurder?
  – Is er in B&W te weinig ondersteuning voor de wethouder geweest omdat men alles wel prima vindt?
  – Wat bedoelt een CDA-er met als je een wethouder weg wil hebben dan moet je bepaalde vragen stellen?
  – Hoe kan het dat een wethouder 2 voorstellen (Rijnseweg en CNV-terrein) in de commissie brengt terwijl hij zelf geen standpunt heeft?
  – Komen relaties met provincie en daarmee de zelfstandigheid van de gemeente niet juist in de knel als je alles maar voor zoete koek slikt. Een provincie is niet ondersteboven van duidelijke taal; die krijgt ze meer. Het geeft wel aan dat Bunnik zich niet wenst te gedragen alsof ze al geannexeerd is.

  Kortom tijd voor ex-wethouder en fractie om duidelijk naar buiten te brengen wat er aan de hand is. Inwoners hebben daar recht op.

 8. J. Loggemans zegt

  En wat gaat er nu gebeuren? Wanneer (en wie?) wordt er een nieuwe wethouder namens Perspectief21 voorgedragen?

 9. Beste, Een commissie uit het bestuur en fractie gaan op zoek naar een nieuwe wethouder. De commissie bestaat uit fractievoorzitter Paul Heijmerink, Raadslid Astrid van der Stijl en Bestuurslid Alex Kaat.
  Groet, Alex

 10. Jos van Eck zegt

  Vooral jammer dat de P21 fractie het niet voor haar eigen wethouder opnam. De coaltie en het college waren kennelijk belangrijker dan de steun aan de eigen wethouder.
  Zeer merkwaardig dat de kritiek van de liberalen op Rob gewoon ‘geslikt’ werd.

 11. paul heijmerink zegt

  De fractie van P21 heeft haar eigen wethouder altijd gesteund. De samenwerking van de fractie met Rob Zakee was goed.
  Hij woonde regelmatig de fractievergaderingen bij zodat we over en weer wisten waar we mee bezig waren.
  Als raadsleden hebben we overigens ook een controlerende taak.
  Als voorstellen van het college, die in de portefeuille van Rob zaten, inhoudelijk niet goed waren hebben wij dat niet verdoezeld.
  Wij hebben ook onze eigen wethouder in Raadsvergaderingen soms scherp aangesproken op, in onze ogen, slechte voorstellen zoals de Rijnseweg 1 en de Bomenvisie.
  Rob Zakee moedigde ons daarin ook aan omdat voorstellen uit het college altijd een compromis zijn en soms niet passen in de P21 visie. De persoonlijke relatie tussen de fractie en de P21 wethouder bleef steeds goed.
  Voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de fractie van P21 en van de Liberalen viel de gang van zaken tussen de collegeleden onderling en de bestuurders in de regio.
  Het was de wijze van besturen van Rob Zakee dat niet werd gewaardeerd en die op steeds meer weerstand stuitte.
  Hijzelf heeft de conclusie getrokken dat hij zo niet meer kon werken. Daar stond de fractie buiten.
  Wij respecteren zijn beslissing en vinden het echt jammer dat het zo is gelopen.
  Binnen de coalitie zijn geen problemen en er was dan ook geen reden de inhoudelijke samenwerking met De Liberalen te beëindigen. Een voortzetting van de coalitie geeft stabiliteit en is in het belang van de inwoners van de gemeente Bunnik.

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.