Z. OUD Verkiezingsuitslag 2022

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Bunnik zijn 12.103 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, hier hebben 8103 inwoners gehoor aangegeven. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bunnik is 67% en de uitslagen zijn als volgs:

P21: 2928 stemmen en 6 zetels

CDA: 2044 stemmen en 5 zetels

D66: 1497 stemmen en 3 zetels

VVD: 1549 stemmen en 3 zetels

Op 2 mei 2022 hebben P21 en D66 Bunnik een coalitieakkoord bereikt over een aantal thema’s, waaronder woningbouw en duurzaamheid. Er lopen gesprekken met alle partijen in de gemeenteraad over een Raadsbrede Sociale Agenda, waarin andere thema’s zullen worden opgenomen.