Verkiezingsprogramma vastgesteld en nieuw logo!

De leden van P21 hebben het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 november steunden de leden de keuzes voor een groene en sociale gemeente. Dit programma is de inzet van de partij voor de periode na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Hoofdpunten van het programma zijn keuzes voor een goede maatschappelijke zorg, duidelijke stappen naar een duurzame energievoorziening en een mooie, fijne leefomgeving. Zo kiest de partij voor meer aandacht voor schuldhulpverlening en eenzaamheid, meer sociale woningbouw, voor duurzame opwek van het energieverbruik in de gemeente en voor schonere lucht door het weren van doorgaand verkeer, voorrang voor de fiets en door restricties aan de stook van hout. Het hele programma valt hier te lezen.

Op de ALV werd ook het nieuwe beeldmerk van de partij gepresenteerd: een rood-groen klavertje vier dat de drie kernen van de gemeente symboliseert, met een vierde  grote lob voor het buitengebied.

Voor de verkiezingen van 21 maart verwelkomt P21 kandidaten voor de gemeenteraad. Geïnteresseerden kunnen zich nog net deze maand melden. Op 10 januari stellen de leden de definitieve lijst met kandidaten voor de raad vast.

Reacties

 1. L Baart de la Faille zegt

  In uw verkiezingsprogramma staat als eerste programmapunt dat u de buiten gebieden groen wil houden, met name ook de oeverzone langs de Kromme Rijn.
  Dit betekent dat de partij niet instemt met het plan Hoenderik:
  – hierin wordt de bestaande groene zone binnen het bestaande bestemmingsplan bebouwd,
  – er wordt zelfs een deel van het buitengebied bebouwd met als misplaatst argument dat er een uitruil bebouwing-groen plaats vindt.
  Ik pleit er voor dat de partij duidelijk stelling neemt tegen deze plannen die een aantasting betekenen van het laatste stukje open Kromme Rijn landschap. Temeer daar de ‘winst’ van 30 woningen zich niet verhoudt tot de aantallen die bij Odijk gerealiseerd kunnen worden.
  Het standpunt van de partij klemt temeer daar de projectontwikkelaar uw voormalig wethouder is die bebouwing van het gebied in portefeuille had. Dit lijkt me een bijzonder onwenselijke en voor de partij pijnlijke situatie.

 2. Beste, Ik zie nu je reactie van twee dagen terug. Dank ervoor. Inderdaad betekent het dat dit plan Hoenderik moet passen binnen de eisen van het verkiezingsprogramma. Het plan Hoenderik ken ik als bestuurslid niet in detail, noch is dit al ingediend voor bespreking in de raad. Ik zal je opmerkingen aan de fractie toesturen. vriendelijke groet, Alex Kaat (vz.)

 3. L Baart de la Faille zegt

  Geachte heer Kaat,
  De gemeente heeft in juli j.l. hernieuwde uitgangspunten voor ontwikkeling van het gebied langs de Kromme Rijn geformuleerd, met steun van P21. Deze uitgangspunten impliceren een GROVE AANTASTING van het open Kromme Rijn landschap en is strijdig met het huidige verkiezingsprogramma.
  Er zal gebouwd worden op het groene deel van het bestemmingsplan-dorp én op het buitengebied met agrarische bestemming.
  De motivatie: er zou sprake zijn ‘rood voor groen’, er mag gebouwd omdat er natuur terug komt. Volgens het advies van het Utrechts Landschap zou dat weide moeten worden. MAAR HET IS AL WEIDE!
  Er wordt dus weide ingeruild voor weide en als bonus verliest Bunnik zijn open landschap.
  Ik vind dat P21 vóór de verkiezingen hierover met een duidelijk standpunt moet komen.

  De projectontwikkelaar is uw voormalig wethouder die in 2012 de behandeling van bouwplannen in dit gebied naar achteren heeft geschoven. Nu heeft hij zelf met zijn bedrijf Mapatya de plannen opgepakt.
  Ik vind dit ongehoord. Het is onbegrijpelijk dat P21 dit laat gebeuren. Hoe kan de burger er nog op vertrouwen dat er een gezonde scheiding is tussen commercie enerzijds en de gemeente, B&W en de raad anderzijds.
  Ik verwacht ook hier een heldere stellingname van P21 vóór de verkiezingen.

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.