Sociaal Bunnik

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen

Onze uitgangspunten:

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Voor iedereen is er een plek. Of je nou pech of geluk hebt met je gezondheid, met waar je wieg heeft gestaan of met wat je kan. Geluk kunnen we niet maken, dat is persoonlijk en zit in jezelf. Wat we wél kunnen is welzijn creëren als basis voor gelukkige(r) mensen. Wij vinden dat de overheid daar een essentiële rol in speelt. Op gemeenteniveau betekent dit dat wij alle mensen dezelfde toegang tot zorg en ondersteuning willen geven.

En ja, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dus mensen met een hoog inkomen betalen meer dan mensen met een laag inkomen. Maar de mens leeft niet van geld alleen. P21 vindt de sociale basis, het samen leven, net zo belangrijk. De doorgeschoten individualisering buigen we om naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren we in sterke informele sociale netwerken en voldoende algemene voorzieningen zoals sportfaciliteiten, de bibliotheek, de muziekschool, verenigingen enzovoort. Daarbij is toegankelijkheid voor iedereen een voorwaarde. Of het nou om drempels gaat, om informatie die begrijpelijk is, of om financiële barrières.

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van alle kinderen en daarmee van de samenleving. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven en onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. P21 is van mening dat dit vraagt om gericht beleid om kansenongelijkheid te bestrijden.