Klimaat op koers

Actief op weg naar een klimaatneutraal Bunnik

Onze uitgangspunten:

P21 wil dat Bunnik een proportionele bijdrage levert aan de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. We besparen op energie én wekken energie duurzaam op. Zo brengen we de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van ons energiegebruik, uiteindelijk, terug naar nul. Dit lukt niet als we alleen ons eigen energiegebruik lokaal opwekken. En dus zetten we alle beschikbare methoden in om duurzame energie op te wekken.

Deze energietransitie vergt forse aanpassingen en biedt kansen. Een groene inrichting van wind- en zonneparken bijvoorbeeld kan zorgen voor nieuwe natuur. Woningen worden comfortabeler en energielasten worden lager door verbeterde isolatie en zonnepanelen. Ook voor onze huizen liggen er kansen. Bunnik heeft deels een verouderde woningvoorraad, met slecht geïsoleerde woningen op aardgas. Dat laatste zal steeds duurder worden vanwege strengere milieuregels en stijgende gasprijzen. Door mensen te helpen verduurzamen kunnen we deze woningen weer op peil brengen. Dit doen we onder het motto ’comfortabel wonen met lage energielasten’. Want P21 vindt het cruciaal dat energiearmoede voorkomen wordt.

We kijken steeds naar de verdeling van de lasten. En we kijken hoe we de maatregelen zo kunnen inzetten dat de energiekosten laag blijven voor onze inwoners. We vragen bedrijven ook om bij te dragen; bijvoorbeeld door energiebesparing en door te kiezen voor duurzame mobiliteit.

De energietransitie brengt forse veranderingen met zich mee in onze woon- en leefomgeving. Dit geven we zo veel mogelijk samen met burgers en bedrijven vorm. Bij grootschalige projecten is betrokkenheid van de omwonenden bij de planvorming een eis. Burgerpanels, wijkgesprekken en energiecoöperaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees hier meer informatie over de standpunten van P21: zon en wind.