Burger centraal

Besturen op inhoud en het belang van de inwoners

Onze uitgangspunten:

Inwoners staan samen met de gemeente aan het roer om de gewenste samenleving in Odijk, Werkhoven en Bunnik vorm te geven. Nu en voor toekomstige generaties. We nemen onze inwoners serieus, participatie gebeurt op basis van geĆÆnformeerde deelnemers. We ontwikkelen bestuurskracht en werken daarbij nauw samen met andere gemeenten en andere bestuursorganen, zoals provincie en rijk. Want we kunnen als gemeente niet alles zelf.

Zonder goed bestuur en goede uitvoering zijn mooie ambities niet meer waard dan het papier waarop ze staan. Goed bestuur vergt ook voldoende financiƫle middelen. Van jeugdzorg tot de energietransitie, lokaal beleid is sterk afhankelijk van financiering die grotendeels van de Rijksoverheid moet komen. Als we als samenleving lokale ambities willen waarmaken zullen we ook middelen moeten vrijmaken voor goed lokaal bestuur. Doen we dit niet dan zal een groot deel van de ambities uit dit programma, niet of slechts beperkt uitvoerbaar zijn.