Betaalbaar wonen

Groter aanbod kleinere en goedkopere woningen

Onze uitgangspunten:

P21 vindt dat iedereen, ongeacht inkomen, afkomst en leeftijd in onze gemeente moet kunnen wonen. Dat is nu niet het geval. Daarom zal P21 zich nog sterker dan voorheen inzetten voor betaalbare woningen voor met name jongeren, ouderen, gezinnen met een middeninkomen en statushouders. Een grotere diversiteit in woningen levert uiteindelijk ook een verrijking van ons woonklimaat. Uitbreiding van het aantal woningen is onvermijdelijk, gezien het tekort aan woningen in de regio. Bovendien kan uitbreiding bijdragen aan versterking van het voorzieningenniveau. Denk hierbij aan winkels, een bibliotheek, een muziekschool en andere culturele voorzieningen.

P21 maakt zich sterk voor wijken met een goede bereikbaarheid via aantrekkelijke fietsroutes en hoogwaardig openbaar vervoer. Zo beperken we de ruimte die auto’s innemen. Dat is niet alleen duurzaam, maar levert ook nog eens een gezondere woonomgeving op. Rond nieuwe woonbuurten leggen we groen aan waarbij we recreatie en goede natuurkwaliteit samen laten gaan. Compactere bouwvormen met meer dan drie bouwlagen kunnen ruimte scheppen voor dit groen.

P21 wil blijven zoeken naar geschikte bouwlocaties in de bestaande kernen. Ook hier mag bouwen met meer dan drie woonlagen geen taboe zijn. Daarnaast kunnen we bouwen in het buitengebied van onze gemeente als er in de buurt openbaar vervoer is. Een andere voorwaarde is de aanleg van goede fietsinfrastructuur.