Z. OUD Standpunten 2018-2022

P21 staat voor een groen en sociaal Bunnik.

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart 2018.

Of bekijk snel de 10 hoofdpunten van ons programma hieronder.

Het nieuwe P21 programma in 10 punten:

Cultuur en sport

P21 vindt dat iedereen toegang moet hebben tot goede zorg en dat cultuur- en sportvoorzieningen belangrijk zijn voor de verbinding tussen mensen. Daarom wil P21:

  1. De sociale zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of jeugdzorg, mag niet alleen aanbesteed worden op basis van de prijs. In de aanbesteding moeten ook scherpe eisen worden gesteld aan kwaliteit, goed werkgeverschap en ervaringen van cliënten.
  2. De gemeente moet culturele voorzieningen stimuleren, evenals ontmoetingsplaatsen voor buurtbewoners, ouderen en nieuwkomers. De landgoederen, de twee musea en de Hollandse waterlinie vormen onmisbare onderdelen van het culturele landschap in Bunnik.
  3. De gemeente houdt de sportvoorzieningen in de drie kernen op peil en steunt burgerinitiatieven, die het sportaanbod vergroten.

Lees meer

Wonen

Bunnik moet woonruimte bieden aan verschillende groepen inwoners, daarom:

  1. Houdt P21 vast aan minimaal 30% sociale woningbouw voor alle nieuwbouwprojecten, en streven we naar meer woonruimte voor senioren, starters en studenten.

Lees meer

Duurzame gemeente

Als P21 vinden we dat Bunnik in 2040 een klimaatneutrale gemeente moet zijn en dat we zo snel mogelijk het gebruik van aardgas moeten terugdringen. Daarom wil P21 bereiken:

  1. De komende raadsperiode wordt 10% bespaard op de energievraag in Bunnik en ook wordt 10% van de energievraag binnen de gemeente duurzaam opgewekt. Er worden 800 woningen zodanig verbeterd dat ze aanzienlijk minder energie verbruiken.
  2. Alle nieuwbouwprojecten worden energieneutraal én zonder aansluiting op aardgas gerealiseerd.

Lees hier meer over onze visie op klimaatbeleid en duurzame energie

Verkeer

Fietsers en voetgangers van alle leeftijden moeten veilig de weg op kunnen in Bunnik, daarom wil P21:

  1. Bij herinrichting van winkelcentra (Odijk – Meent en Bunnik) worden deze aantrekkelijker gemaakt door meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers te bieden.
  2. Langs de Burgweg (N410) tussen Odijk en Houten wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Ook op andere locaties wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers van alle leeftijden vergroot.

Lees meer

Groene gemeente

Het groene buitengebied van Bunnik is een belangrijke kwaliteit die we niet onnodig mogen aantasten, daarom willen we als P21 dat:

  1. Nieuwe woningen bij voorkeur binnen de kernen worden gebouwd. Het buitengebied blijft groen; nieuwe bebouwing zoals loodsen wordt geweerd.
  2. Alleen nieuwe woningbouw in Odijk-West komt bij een omlegging van de provinciale weg (N229 ) om de wijk heen, zodat we een veilig dorp houden zonder drukke weg die het doorsnijdt.

Lees meer