Rhijnhaeghe: stand van zaken

Op 17 mei debatteerde de Bunnikse raad over het plan Rhijnhaeghe, voor 91 woningen in de Kromme Rijn wijk. P21 ziet dat woningen hard nodig zijn in Bunnik. Iedereen kent wel iemand die op zoek is. Sociale woningen, woningen voor senioren en woningen voor mensen met een laag inkomen. Iedere locatie om in te breiden in Bunnik grijpen we aan. Als we gaan bouwen, willen we dat groen, duurzaam en sociaal.

Omvang en hoogte

Over de bouw van Rhijnhaeghe is nog discussie over de gewenste omvang en hoogte. In een informatienota van het college van B&W is de hoogte van 4,5 bouwlaag met een accent van 5,5 bouwlaag vorig jaar voorgelegd aan de raad. Geen enkele fractie heeft toen vragen gesteld of geprotesteerd. Daarom aanvaardt P21 dit gegeven.

P21 is in de regel niet voor hoger bouwen dan vier woonlagen, liever maximaal drie met een schuine kap, tenzij het passend of gewenst is om op de locatie hoger te bouwen. Voor Rhijnhaeghe wordt gekozen voor een half-ondergrondse parkeergarage, waardoor het gebouw een halve woonlaag hoger wordt. Dit heeft veel voordelen: door minder parkeerplaatsen is er meer openbaar groen, een half-ondergrondse garage is zeer duurzaam, en geeft geen geluidsoverlast.

Indien op de kop van het gebouw als accent een vijfde woonlaag staat, ziet P21 dit juist vanwege deze locatie niet als een bezwaar, maar ook niet als een must.

Duurzaam bouwen

De gemeente heeft met de ontwikkelaar afspraken gemaakt om te streven naar nul-op-de-meter, gasloos te bouwen en hergebruik van materialen van het huidige kantoorpand. P21 is blij met deze duurzame ambities. Wij willen dat de gemeente verder met de ontwikkelaar in gesprek gaat over de energieneutraliteit zodat het streven ook echt uitvoerbaar en controleerbaar is. Dat zegt de wethouder toe.

Parkeren

P21 is blij met het terugdringen van auto’s uit het straatbeeld door half-ondergronds parkeren gecombineerd met laadpalen. De verwachting is dat de parkeernorm (aantal plaatsen per bewoner) in de toekomst gaat dalen. Daarom verwachten we als gevolg van de te wijzigen bestemming hier geen vergroting van lokale parkeerproblemen. Wel zou er door het Utrecht Science Park, de kantoren en door betaald parkeren in Zeist extra parkeerdruk kunnen ontstaan.

Groen

Een aantal mooie en volwassen bomen op het particuliere terrein van Rhijnhaeghe moeten helaas worden gekapt. P21 heeft de wethouder verzocht om te informeren of deze bomen gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld door de vervangingswaarde ervan te storten in het te ontwikkelen Groenfonds. Het liefst in nauw overleg met de Kromme Rijn wijk zelf. Deze bomencompensatie is een belangrijk aspect in de totale afweging van P21.

Wijzigen van het plan?

Er was vooral discussie over de hoogte en omvang van het plan. Als het plan gewijzigd zou moeten worden, betekent dit wellicht minder nieuwe woningen voor Bunnik. Willen we dat wel? Onder het tweede blok komt geen parkeergarage en blijft het dus vier lagen, net als nu. Alles afwegende is het voorliggende plan wat P21 betreft de beste en meest duurzame oplossing. Eventuele wijzigingen mogen wat ons betreft niet ten koste mogen gaan van de duurzaamheid.

Op donderdag 7 juni is er een raadsvergadering over het plan Rhijnhaeghe.

 

 

Nog geen reacties

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.