Resultaten

P21 zit sinds 2012 in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik. We zijn trots over wat we tot nu toe bereikt hebben. Een aantal voorbeelden:

Gezonde financiën
De gemeente Bunnik staat er na twee termijnen met Perspectief 21 in het college goed voor. Dit ondanks de economisch lastige tijden en decentralisatie van complexe en dure taken zoals de zorg. De Gemeente kan zijn zelfstandigheid behouden en combineren met een prima dienstverlening.

Solidariteit
Er is na de decentralisatie van de zorg een goed loket voor maatschappelijke ondersteuning gekomen. Het aanbod aan betaalbare sociale woningbouw heeft een impuls gekregen; sinds 2006 is dit aandeel ongeveer 30% van alle nieuwbouw!

Duurzame en groene gemeente
Het buitengebied is goed beschermd via een goed bestemmingsplan. Afvalscheiding is uitgebreid en met energiebesparing bij de gemeentelijke diensten werken we verder naar een klimaatneutrale gemeente.

Drie leefbare kernen met goede voorzieningen
In Bunnik en Werkhoven zijn de ‘brede scholen’ gerealiseerd met voorzieningen als de bibliotheek, muziekschool en ruimte voor cultuur. Er ligt tevens een solide financiële basis voor de sportvoorzieningen in de drie kernen.

Veilige fietsroutes, minder verkeershinder
Er is flink geïnvesteerd in betere, veilige fietsroutes. Hier bijvoorbeeld bij het Scholeneiland in Bunnik goed op gelet. In het buitengebied zijn er vrijliggende fietspaden zoals recent de aanleg langs het Oostromdijkje. Een mooi resultaat is dat de komende jaren de verkeersdrukte in Bunnik verminderd doordat veel doorgaand verkeer via een nieuwe spoortunnel via de Baan van Fectio richting A12 zal gaan.

 Lees waar P21 deze jaren voor gaat, klik hier voor het P21-verkiezingsprogramma-2014-2018.

Meer weten of reageren? Neem contact op!