Tegen zijn kan altijd nog

Tegen zijn kan altijd nog

Raadspraat 24 september 2021 door Inge Verhoef (gepubliceerd in ‘t Groentje)

De kans is groot dat jij afgelopen weken hebt nagedacht over het klimaat. Het was een groot verkiezingsitem, naast de coronacrisis natuurlijk. De klimaatverandering komt veel sneller dan we denken; de weersveranderingen zijn heftig, maar onze kinderen zullen er pas echt veel last van gaan krijgen.

Het KNMI waarschuwde dat we nog 9 jaar de tijd hebben om de opwarming van 1,5 graad tegen te gaan. Dan moeten er dus snel grote stappen gezet worden. Wereldwijd, Europees, Nationaal en regionaal en op het lokale Bunnikse niveau.

Bunnik doet goed mee aan het tegengaan van klimaatontwrichting. Onze gemeente legt de daken vol met zonnepanelen en stimuleert de agrariƫrs om hetzelfde te doen. Ook bereiden we de overstap naar duurzame warmtebronnen voor zoals Kromme Rijn warmte, restwarmte en aardwarmte. Zodat deze technieken na 2030 ook echt inzetbaar zijn. Ik ben trots op al die inwoners die zonnepanelen op hun daken leggen. Wist je dat wij daarin voorop lopen?

Toch hebben we pas 5% duurzame opwek in Bunnik. Het is dus nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Er komen binnenkort een paar flinke zonnevelden bij. P21 heeft erop gehamerd dat de biodiversiteit dan wel moet verbeteren en dat de omgeving meeprofiteert. Binnenkort kunt u dus gaan participeren in ons eigen zonneveld.

Voor de ambitie klimaatneutraal Bunnik 2040 zijn we dus een eindje op weg, maar we zijn er nog niet. Een vraag die daarbij meespeelt is wat we doen met windmolens. Samen met andere gemeenten in de Kromme Rijn regio wordt gezocht naar locaties voor windmolens. Dat doen we in opdracht van het Rijk.

Veel gemeentes om ons heen zijn er mee bezig en ook in Bunnik moeten we deze optie serieus onderzoeken, ook omdat we nu eenmaal de groene stroom nodig hebben in de enorme opgave die voor ons ligt en alternatieven nog niet voor handen zijn. Serieus onderzoeken betekent voor ons dat we randvoorwaarden stellen, voor een goede inpassing zorgen en overlast beperken. Dat we oog hebben voor groen en recreatie, en dat het past bij onze woningbouwambitie. Daarom willen we een gesprek in onze raad of en waar dit in de regio, of in de gemeente, passend zou zijn. Zo kan Bunnik bijdragen aan het grotere geheel, en aan de toekomst van onze kinderen.