P21 timmert aan de weg

P21 timmert aan de weg

Raadspraat 20 oktober 2021 door Jeroen Sterk (gepubliceerd in ‘t Groentje)

In de fractie van P21 ben ik o.a. belast met de portefeuille mobiliteit. Op dat vlak gebeurt veel. Ik geef hierbij graag een korte samenvatting daarvan. 

We realiseren in de Wijk Engboogert en Oranjebuurt samen met de bewoners een nieuwe veilige en duurzame infrastructuur, andere wijken zullen volgen. Samen met de Green businessclub wordt het Anton van Dampad veiliger gemaakt door het realiseren van een gescheiden fiets- en voetpad en het terugbrengen van een stukje natuur. We realiseren vrijliggende fietspaden langs de Zeisterweg en N410. Er wordt een betere fietsroute van het station naar het USP gerealiseerd. Het kruispunt Van Zijdreef/Traverse aan de entree van de kern Bunnik wordt vervangen door een snelheidsremmende rotonde waar fietsers voorrang hebben en in het verlengde daarvan komt er een nieuwe fietsbrug over de A12, waar niet meer hoeft te worden afgestapt.

Op initiatief van P21 heeft de raad besloten ook vanuit Odijk-west een directe fietsroute naar het station te realiseren die hierop aantakt en wordt de Kersenweide autoluwer ingericht. Binnen de kernen streven we naar 30km en tussen de kernen wordt de parallelweg aangelegd als fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben. Op de Achterdijk wordt sluipverkeer tegengegaan. Ook kregen we een meerderheid in de raad voor ons voorstel om niet eerder een doorfietsroute door Bunnik te realiseren, voordat er een integraal plan ligt voor een autoluwe herinrichting van de Traverse met een Dorps karakter en besloten we dat Speedpedelecs, brommers en snorfietsen dan op de hoofdrijbaan komen, zodat de toch al drukke parallelweg veiliger wordt voor plaatselijk verkeer.

De centra van de kernen worden samen met bewoners en bedrijven opnieuw ingericht, te beginnen met Odijk, maar ook in de kern Werkhoven zoeken we naar mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren vanwege het landbouwverkeer door de kern. We brachten met succes een motie in stemming waarbij we het college opriepen met de Bunniks bedrijven in gesprek te gaan om te komen tot een autoluw en duurzamer mobiliteitsbeleid. Tenslotte ondergaat de stationsomgeving een upgrade om nog beter als mobiliteitsknooppunt te fungeren. We willen voorkomen dat er in de woonkernen parkeertoerisme ontstaat en dat zonodig reguleren. 

Al met al best een lange opsomming voor een kleine gemeente in één raadsperiode. Als raadslid en fractie doe je dat niet alleen. We kunnen gelukkig rekenen op een goed college en een verkeersgroepje die als denktank veel goede ideeën heeft aangereikt. Ook vinden we het belangrijk om vanuit inwoners wensen en ideeën te horen en hen actief te laten participeren in het vormgeven van hun eigen woonomgeving. We zien dat dit op de vele projecten goed werkt en inmiddels ook binnen de gemeentelijke organisatie een vast uitgangspunt is geworden. Maar we zijn er nog niet. Vanwege de ligging van Bunnik blijft het van belang niet het verkeersafvoerputje van de regio te worden maar een mooi dorp in het groen te blijven, daarbij is ieders hulp en steun hard nodig.