Resultaten 2014-2018

P21 zit sinds 2002 in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik. De laatste 8 jaar zaten we in een coalitie samen met de Liberalen (zie hier het coalitie-akkoord 2014-2018) .

Als P21 zijn we trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. Hieronder een greep uit de resultaten van de afgelopen vier jaar:

Zorg

Dankzij P21 was er in de afgelopen raadsperiode voldoende geld voor de zorg.  De decentralisatie is goed verlopen en bewoners zijn tevreden over bijvoorbeeld jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg.

 

Verkeer en openbaar vervoer

De autotunnel in het verlengde van de baan van Fectio is in gebruik genomen zodat het verkeer naar de A12 buiten de kern Bunnik om wordt geleid. Door de inzet van duurzame maatregelen is de milieubelasting voor de bouw met circa 25 procent verminderd.

P21 heeft gezorgd voor betere fietsroutes in en rond de gemeente, bijvoorbeeld de herinrichting van de  Tolhuishuislaan bij de sportvelden in Bunnik tot fietsvriendelijke laan.

Om het buitengebied meer autoluw, en dus fietsveiliger, te maken, komt er een “spitsknip” op de Achterdijk.

Ook is een nieuwe buslijn geopend (lijn 143/144), die een rechtstreeks verbinding geeft tussen Odijk en Houten.

 

Duurzaamheid

Dankzij P21 zijn er stappen gezet naar een klimaatneutrale gemeente. De sportvelden zijn nu grotendeels voorzien van LED-verlichting.  Op verschillende daken van de  gemeente en sportclubs wordt binnenkort zonne-energie opgewekt.

De Energiegroep Bunnik – een initiatief van P21 – heeft er met steun van de gemeente voor gezorgd dat op huizen in onze  dorpen ruim 1200 zonnepanelen zijn geplaatst. Daarnaast is een project voor collectieve zonnepanelen in ontwikkeling, ruim 200 panelen bij de gemeentewerf en 300 panelen op een melkveebedrijf in Werkhoven.

  

Verdere acties:
  • Verduurzaming van de openbare verlichting is in uitvoering. Alle verlichting wordt de komende jaren vervangen door LED.
  • Elektrisch rijden is gestimuleerd door het plaatsen van 7 extra openbare laadpalen.
  • Project voor “Collectieve inkoop zonnepanelen voor bedrijven” is opgestart. Subsidie is aangevraagd voor ruim 3.000 panelen verdeeld over 7 panden waaronder het schoolgebouw in Werkhoven). Uitvoering vindt plaats in 2018.
  • Het initiatief van agrariërs onder de naam “Zonnig Kromme Rijn” is met steun van de gemeente van start gegaan. Dit heeft een potentieel van ruim 5.000 panelen verdeeld over 22 daken rondom Werkhoven. Uitvoering vindt plaats in 2018.
  • Voor de Kromme Rijnstreek is door TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een energieneutrale regio te realiseren. Deze studie vormt een mooie basis voor acties voor de komende jaren vanuit een besef wat er moet gebeuren.

 

Woningaanbod

P21 heeft gezorgd voor een aanbod met huurwoningen voor jongeren en senioren.  Een voorbeeld is de het project met woningen voor dementerenden op het scholeneiland.

Er staan ook verschillende andere projecten in de steigers die de komende jaren gaan zorgen voor meer sociale woningen:

In de nieuwe woonvisie die is opgesteld onder supervisie van wethouder Erika Spil (P21) wordt nadrukkelijk wordt gekozen voor sociale en middenhuur. Uitgangspunt van deze woonvisie is dat iedereen welkom is in Bunnik om het een gemeente te maken waarin het prettig wonen is, met zorg en winkels dichtbij.

 

Groen

Er zijn veel activiteiten op groengebied geweest: herplant van bomen, opknappen van buurten is samenspraak met omwonende, afspraken over het groen in het centrum van Bunnik samen met winkeliers, Groen in de Buurt in Werkhoven.

Er zijn in de afgelopen 4 jaar meer bomen geplant dan gekapt, er zijn netto dus extra bomen bijgekomen.

 

Recreatie en cultuur

Bunnik mag er  trots op zijn dat er maar liefst twee grote museums zijn: MOA en het Waterlinie Museum. Beiden musea trekken bezoekers uit alle windstreken en staan in het Museumregister als ‘Geregistreerd Museum’.

In Amelisweerd zijn de Bunkerpaden tussen de forten weer duidelijk zichtbaar en kan men er wandelen. Oude elementen in het landschap die verwijzen naar de Hollandse Waterlinie zijn weer zichtbaar gemaakt.

 

Bestuur

P21 zorgde voor een financieel gezonde gemeente. Daarom bleven de gemeentelijke belastingen beperkt en de faciliteiten op peil.

 

Strategische visie 

In najaar 2017 is de zogenaamde “Uitvoeringsstrategie” van de gemeente Bunnik gepresenteerd, een visie op ontwikkeling van locaties voor nieuwe woningen en een vijftal opgaves die daarmee samenhangen. De wethouder van P21 heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd, onder meer door in te zetten op regionale samenwerking. Door samen met de regio, en met gemeenten als partner te kijken naar de opgaven die er liggen wordt voorkomen dat het buitengebied volloopt met woningen, bedrijven en grootschalige recreatie.

 

Lees ook waar P21 de komende jaren voor gaat, klik hier voor het P21 programma 2018-2022.

Meer weten of reageren? Neem contact op!