Raadsprogramma Bunnik 2022-2026

Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de gemeenteraad het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 gepresenteerd. Een belangrijke stap waar we trots op zijn! Het raadsprogramma komt naast het Coalitieakkoord Natuurlijk in Bunnik 2022-2026 (P21-D66) te staan. Met het raadsprogramma geeft de volledige raad invulling op thema’s waar het coalitieakkoord bewust ruimte voor heeft gelaten. Het raadsprogramma kunt u hier lezen (en hier het coalitieakkoord).

In het coalitieakkoord dat eerder dit jaar is overeengekomen zijn concrete afspraken gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij als coalitie menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid, woningbouw, natuur en mobiliteit). In het raadsprogramma stellen wij (andere) maatschappelijke vraagstukken centraal zonder dichtgetimmerde oplossingen vooraf. Het raadsprogramma is vergelijkbaar met een langetermijnagenda; welke thema’s vinden we als gehele raad belangrijk om over in gesprek te gaan? Hiermee kunnen wij makkelijker inspelen op (maatschappelijke) veranderingen.Maar het gaat verder. We hebben uitgesproken hoe we als raad graag samenwerken en de inwoners op het juiste moment gelegenheid kunnen geven mee te denken en mee te praten.

Wij zijn blij met een prominente plek in het raadsprogramma voor het sociaal domein met onderdelen die alle fracties onderschrijven. Wij hebben onder andere hoge verwachtingen van het onderzoek voor het wijzigen van eigen bijdragen, het ruimhartige minimabeleid dat we gaan voorstaan en de aanscherping van de schuldhulpverlening.

De keuze om naast het coalitieakkoord een raadsprogramma op te stellen was niet een keuze voor de makkelijkste weg. Het proces om tot het raadsprogramma te komen was natuurlijk nieuw in de gemeente Bunnik. Dit heeft dan ook de nodige tijd gekost. Het college kan nu aan de slag met het verwerken van onze ambities in een collegeprogramma zodat we over concrete plannen in gesprek kunnen gaan. Dan gaan de inwoners en ondernemers echt merken welke stap vooruit we hebben gezet.

Voor de leden van P21 organiseert het bestuur binnenkort een bijeenkomst over het Raadsprogramma. In deze bijeenkomst kunt u in gesprek gaan met de fractie over het programma.

Fractie P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.