Raadspraat: Praten in en met de raad (Arjen Hussem)

We zien helaas veel voorbeelden van mensen die niet meer in gesprek zijn. Niet luisteren en vooral schreeuwen. Mij raakt dat, ik word er soms moedeloos van. Daarom ben ik blij dat we dat in de gemeenteraad in Bunnik anders doen. In mei is tussen P21 en D66 een coalitieakkoord gesloten op enkele hoofdthema’s. Daarna zijn we met vertegenwoordigers van alle fracties in gesprek gegaan over de andere onderwerpen. We zochten en vonden de overeenkomsten tussen alle fracties. Dat zorgt voor een breder draagvlak. Zo’n gesprek kost tijd, en de ander verstaan vraagt niet alleen overeenstemming op inhoud, maar ook over de manier waarop. Dit heeft geleid tot het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 dat nu is gepresenteerd. Ik ben er trots op.

Denken we dan in de gemeenteraad over alles hetzelfde en zijn we nu klaar met overleggen? Nee natuurlijk. College en raad zullen de komende periode de gemaakte afspraken in nauwe samenwerking verder uitwerken. De keuze van P21 is dan voor groen en sociaal. Waar groen nadrukkelijk in het coalitieakkoord staat, zijn wij blij met een prominente plek in het raadsprogramma voor het sociaal domein met onderdelen die alle fracties onderschrijven. P21 zal goed gaan letten op het onderzoek voor het wijzigen van eigen bijdragen, het ruimhartige minimabeleid dat we voorstaan en snelle schuldhulpverlening. We laten het college weten wat we belangrijk vinden. Het P21-verkiezingsprogramma blijft voor ons het uitgangspunt. Waar alle partijen het dan sowieso over eens zijn, is dat makkelijk inspreken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig is. Voordat we besluiten nemen moet een echt gesprek mogelijk zijn. Zonder schreeuwen. Door de tijd nemen om te luisteren.

Arjen Hussem

Fractievoorzitter P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.