Raadspraat: Een democratisch tekort (Koen van Gulik)

Het is u niet ontgaan, er waren gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verkiezingen voor het democratische orgaan dat het dichtst bij u, de burger, staat. Dat beslist over woningbouw, over windmolens, over de hoogte van de ozb, of de bibliotheek kan blijven bestaan, dat de organisatie van en de uitgaven aan jeugdzorg controleert, beleid voor groen helpt ontwikkelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat de Raad doet, gaat u aan kortom, en wel direct.

En toch is maar 67% van u gaan stemmen. Hoezo ‘maar’, hoor ik u denken. Na Woudenberg en Renswoude de hoogste opkomst in onze provincie! En ver boven de gemiddelde landelijke opkomst van 50,3%! En bijna evenveel als in 2018.

Ik kijk daar anders tegenaan. 33% is niet gaan stemmen. Vergelijk dat eens met de landelijke verkiezingen van maart vorig jaar, toen bijna 89% procent van de kiezers hun stem uitbracht.

Waar ligt dat gebrek aan belangstelling toch aan? Misschien hebben de thuisblijvers geen vertrouwen in de gemeentepolitiek, voelen ze zich niet vertegenwoordigd, weten ze niet wie hun vertegenwoordigers zijn, beseffen ze niet zo goed waar de gemeenteraad voor staat en wat hij – de Raad is een mannelijk woord – doet, wat hij kan. Terwijl hij het directste democratische orgaan is waarop ze invloed kunnen uitoefenen. Door te stemmen, door hun stem te laten horen in de participatiemogelijkheden die er zijn.

Het baart mij grote zorgen, dit democratisch tekort. Want de democratie is een teer plantje, dat alleen kan bloeien als er goed voor gezorgd wordt. Daar willen wij de komende vier jaar wat aan doen door de Raad en de gemeentepolitiek naar de burger brengen, en de burger naar de Raad en de gemeentepolitiek. Door andere vormen van burgerparticipatie uit te proberen, zoals we in Werkhoven gaan doen, door op andere manieren te communiceren, door de paden op en de lanen in te gaan. Waarom geen spreekuren houden? Of op regelmatige basis wijken bezoeken? Of door burgers uit te nodigen te vertellen wat hen dwars zit en waarmee ze willen helpen? Laat het een Raadsoverstijgende ambitie worden om bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2026 89% van de stemgerechtigden hun stem te laten uitbrengen.

Koen van Gulik, Raadslid P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.