P21: kritisch over plan Hoenderik

[Dit artikel is geplaatst op 12 maart 2018 in het Groentje, als reactie op een ingezonden brief.]

Van Arie Viskil. Fractievoorzitter P21.
Als fractievoorzitter van P21, de fusiepartij van GroenLinks en PvdA begrijp ik volledig de zorg over plan Hoenderik. De zorg over de teloorgang van groen gebied in onze gemeente deel ik. P21 kiest consequent om de groene contouren te bewaken. Vaak tegen de stroom in; het groen in onze gemeente staat permanent onder druk door plannen voor uitbreiding van bedrijven, nieuwe woningen, of wegen.

De fractie van P21 zal daarom geen steun geven aan enig plan voor het bouwen ten koste van het groen, nota bene bij de Kromme Rijn. Enkel als een plan in zijn geheel een duidelijke, feitelijke verbetering van de groene ruimte betekent zou het kans maken. Bijvoorbeeld door een afgesloten en over-bemest maisveld om te vormen tot een toegankelijk werkelijk natuurgebied. Bij een plan met als resultaat ‘minder van hetzelfde groen’ is hier uiteraard geen sprake van en zullen we zeker tegenstemmen.

De definitieve plannen voor Hoenderik zijn er nog niet en de provincie buigt zich momenteel over de vraag óf er sowieso wel gebouwd zou mogen worden. Daarna is de gemeente aan zet. Onze eigen meetlat is consequent en streng; maar we beoordelen plannen altijd met een zuivere procedure en niet vanuit de heup als stuntje voor de verkiezingen.

De initiatiefnemer van plan Hoenderik, de heer Walburgh-Schmidt is al jaren geen wethouder meer. De fractie van P21 gaat uiteraard niet over zijn activiteiten en hij is zelf vrij te doen wat hij doet. Ieder, ook een oud-wethouder zal door P21 gelijk als iedere andere burger worden behandeld.

Reacties

 1. Reint Middel zegt

  Uiteraard moeten de procedures zuiver worden bewandeld. Maar hier steekt m.i. toch bepaald iets achter.
  Grond verwerven met kennis van toen in de gok dat er wel wat verandert in de regels. Dat is speculatie die mag. Maar om daarmee ook standpunten te veranderen, lijkt nog niet voor de hand te liggen.
  De blik die de recreatieve toeristen vanuit de Nienhof krijgen, gasten op de Pont van Het Landschap, zou eerder zijn midden in de bebouwing (stad) te zijn dan in een natuurgebied. Geen reclame voor de Kromme Rijn.
  Juist die Kromme Rijn moeten we m.i. meer koesteren met plannen van meer groen langs de Rijn en zeker tegen de huidige bebouwing aan, doorkijkjes creëren met vergezichten en aansluiting op de grote plas (zandgat), meer kikkerpoelen, etc.; aanlegstijgertjes voor recreatieve vaart zou voor een aantal varende mensen ook zeker aantrekkelijk zijn m.i..
  Alternatief voor die bouw zou kunnen zijn wat snellere bouw in Odijk.
  Op de verkiezingsavond viel het tegen dat slechts voorbereidde stellingen waren, dat sloeg de zaak m.i. dood. Waarom kwam niet actief van uit de politiek voorlichting over wat de uiteindelijke plannen zijn van Odijk? Wat wordt de auto- en fietsverbindingverbinding naar de UIthof / Science Park/Utrecht/Zeist/Houten?
  Wat gaat er gebeuren na de verbreding van de A-27 met de spoorlijn, zeker ook na de verbredingen bij Zeist Driebergen? Wanneer is die verbreding naar viersporen aan de orde? Hoe hoog wordt de doorvaart bij de Kromme Rijn dan? Hoe wordt er over de geluidshinder gedacht in die situatie? Dat zijn vragen die leven in Bunnik.
  Willen we Bunnik afsluiten met een hoge wand bij Rhijnhage zoals de projectontwikkelaar nu voorstaat? Zijn de gemeente ambtenaren zo bang voor protesten van uit de omliggende wijk? Daar is toch wel een oplossing voor te bedenken door een “creatieve” architect? Heeft P-21 zich met Rhijhage voldoende vroegtijdig mee bemoeid? Is dit wat we zouden moeten willen?
  Wat zijn de plannen van de spoorweg (annex snelweg?) rond Utrecht over Bunniks grondgebied?
  Zomaar wat vragen die een avond interessanter zouden maken, m.i. Er hoeven dan niet altijd vastomlijnde antwoorden te worden gegeven, maar er zou dan ruimte komen voor ideeën (gebruik die creatieve knowhow van de inwoners!).
  Volgend jaar zo’n avond organiseren door P21 zou stemmen trekken m.i.. Daarbij moet je niet alles verwachten van huidige politici, die zijn met de dag druk bezig. Maar er is toch wel meer deskundigheid in Bunnik te charteren?

 2. Reint Middel zegt

  Kwaliteitsimpuls noordkant Bunnik?
  Met deze notitie (informatienota) lijkt B&W het meest op een marktkoopman die zijn waren kwijt moet!
  Bunnik kan twee vliegen (woningbouw en recreatiegebied) in één klap slaan, bedoeld wordt de gemeente Bunnik. Het dorp Bunnik gaat er niet op vooruit. Het zou alleen een stukje groter gebouwd worden.
  Wat de geactualiseerde kaders zijn, maakt de Wethouder niet duidelijk: een gemiste kans of opzet?
  Wat is de kwaliteitsimpuls: welke uitgangspunten worden daarbij gebruikt? Wordt niet duidelijker gemaakt als met dit moet doorgaan (B&W ziet dit als kans)!
  De Vliegen:
  1. Woningbouw: B&W zet in op grotere ontwikkeling van Odijk-West, maar ziet dit ook als mogelijkheid een paar woningen te bouwen. Eén hoogbouwflat met wat procenten sociale woningen en verder een paar riante villa’s aan de Kromme Rijn waar de project ontwikkelaar goed aan kan verdienen. (Verdienen mag m.i., maar goed hoeft niet).
  Dit plan zou een “natuurlijke afronding zijn van het dorp”. Zo ken ik er nog wel een paar, en dan hebben we volgebouwd tot Amelisweerd.
  Duidelijk is dat er behoefte in de regio is voor één-persoons-woningen en woningen voor doorstroming van ouderen (die dan grotere woningen achterlaten). Er is wel behoefte aan villa’s in Odijk-West om de woningbouw daar aantrekkelijker en betaalbaarder (voor de gemeente) te maken.
  2. Natuur en recreatie:
  Al geruime tijd wordt gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van natuur en woningen aan de noordkant van de dorpskern Bunnik. Deze zin hoort hier niet te staan, maar eerder in de inleiding. Het wil m.i. zeggen: die woningen moeten verkocht worden (als de marktkoopman)!
  .“Het gebied bestaat nu uit weilanden en heeft nauwelijks natuurwaarde” het gaat in tegen alle verkoop strategieën van de gemeente Bunnik om zijn open karakter en groene waarden te sparen.
  .“Daarmee worden de recreatiemogelijkheden rond Bunnik verruimd”: in relatieve zin “iets” groter gemaakt. En dat levert ontzettend veel op!? Een kringetje lopen!
  .“Dit wordt een opengesteld natuurgebied van ruim 7 hectare dat voor iedereen toegankelijk is”: dit is inclusief de bebouwde omgeving die niet toegankelijk is voor iedereen! Het is daarmee een leugen!
  .“Het nieuwe natuurgebied krijgt hiermee namelijk een rechtstreekse aansluiting op het Jaagpad langs de Kromme Rijn en daarmee op het Romeinse Limespad en sluit ook aan op de aangrenzende natuurgebieden”: het “hiermee”, verondersteld dat het niet anders kan. Het heeft nu ook al aansluiting als mooi open en groen gebied op de Kromme Rijn en het Limespad en sluit ook aan op de aangrenzende natuurgebieden.
  Wordt hiermee niet een andere waarde die voorop staat bij dit plan niet te mooi verkocht? Te doelgericht?
  . Waar is die aansluiting op de aangrenzende natuurgebieden?????
  3. Doorstroom woningmarkt
  . Om te voorzien in de verschillende woonwensen van de inwoners van de gemeente biedt deze ontwikkeling kansen voor mensen om door te stromen waarmee de spanning op de lokale woningmarkt afneemt”: is er nu zo’n slecht inzicht bij B&W op de woning markt dat de spanning er op met dit “plannetje” afneemt?

  . “Het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Bunnik is hard nodig. Dit project helpt bij het realiseren van verschillende woningtypes en sluit aan bij de ‘Visie op wonen’. Er komt namelijk niet alleen woningbouw voor de middeninkomens, maar er is ook plaats voor sociale huurwoningen waaraan nog steeds een groot tekort is in de gemeente Bunnik”: dit geldt natuurlijk voor elk bouwplan en is gratuite .

  Als het werkelijk om natuurontwikkeling gaat, waarom dan niet dat prachtige, nieuw ingerichte wandelgebied bij Vechten (had gebruikt moeten worden voor parkeren voor vele doeleinden) hier gepland (in overleg met de provincie) als compensatie voor de daar aangerichte natuurschade.

  Kortom, m.i. zou dit plan niet door moeten gaan, zeker niet voor de door B&W genoemde redenen.

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.