P21 gaat in gesprek met de Liberalen

P21 wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om een coalitie te vormen voor een groene en sociale gemeente Bunnik. Nadat het overleg tussen het CDA en de Liberalen van de zijde van het CDA is beëindigd, gaan P21 en de Liberalen nu in overleg. Dit gebeurt weer met ondersteuning van Jan Hoekema. Hij is de verkenner die met instemming van alle drie de partijen is gevraagd de coalitie-onderhandelingen te begeleiden.

P21 heeft in de raad het initiatief genomen om met het CDA een coalitie te gaan vormen. CDA en P21 zijn daarover enige weken samen in gesprek geweest. P21 had in dit proces het voordeel van een grote fractie met zowel nieuwe als ervaren leden. Zo zijn bestaande patronen en ervaringen weer met een frisse blik bekeken.

P21 is van mening dat besluiten tot stand moeten komen in een transparant proces waarbij alle belanghebbenden hun mening kunnen geven en alle belangen uiteindelijk door de hele raad afgewogen kunnen worden. Wethouders hebben ook voorafgaand aan het raadsbesluit helderheid nodig over het draagvlak voor beleidsvoornemens. Daarom zijn we er voorstander van om vanuit een coalitieakkoord en vervolgens een collegeprogramma richting en rugdekking te geven aan het college. Op die manier verschaf je wethouders een duidelijk kader voor overleg met diverse belanghebbenden, niet alleen in Bunnik maar ook in de regio. Besturen wordt daarmee krachtiger en dat is positief voor  de eigen burgers, bedrijven en de gemeente zelf.

Andere uitgangspunten voor P21 zijn het nadrukkelijk betrekken van inwoners bij ontwikkelingen in hun eigen buurt en zorgen voor een goede en transparante informatie-uitwisseling tussen raadsleden, wethouders en ambtenaren. Helaas is het zo dat het CDA een sterk verschillende visie heeft op de gewenste bestuursstijl en dat we daardoor  met het CDA geen gesprek hebben kunnen voeren over de inhoudelijke keuzes die voor ons liggen: energietransitie, meer diverse woningbouw, groene leefomgeving, een gezond Bunnik, om er maar een paar te noemen.

P21 staat nog steeds open voor samenwerking met andere partijen, zowel het CDA als de Liberalen. Maar wij willen wel met partners in een coalitie waarmee van te voren goede en duidelijke afspraken worden gemaakt.

We vragen de leden begrip voor het feit dat lopende onderhandelingen niet gebaat zijn bij volledige en directe transparantie. In de traditie van P21 zullen de leden, zodra er een akkoord is, hierover hun oordeel kunnen geven. Bovendien kan dan meer duidelijkheid worden gegeven over het verloop van de onderhandelingen die eraan vooraf gingen. We spannen ons ervoor in dat zo’n akkoord er snel zal zijn.

Adviezen en het delen van zorgen zijn welkom, dat kan bijvoorbeeld via het formulier op de site.

Nog geen reacties

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.