Mensen

Over Perspectief 21

Perspectief 21 is een lokale politieke partij met leden van de PvdA, GroenLinks en onafhankelijken/ongebondenen. De partij telt ongeveer 200 leden en werd opgericht in 1998. Daarvoor was er al een lange geschiedenis van linkse samenwerking in Bunnik. Mooie geschiedschrijving over die samenwerking door John Jorna, vindt u op de website van GroenLinks Bunnik. Het bestuur van Perspectief 21 coördineert de verenigingsactiviteiten en legt verbindingen tussen de kiezers en leden en de actieve politici die namens Perspectief 21 in de gemeenteraad of als wethouder de doelen van de partij dichterbij brengen.

De leden van P21 kiezen de politieke koers van de partij die wordt vastgelegd in het verkiezingsprogramma . Dit is de belangrijkste leidraad voor de huidige gemeenteraadsfractie en voor de nieuwe kandidaten van P21 voor hun werk in de gemeenteraad en het vormt de basis voor eventuele coalitieonderhandelingen. De vertegenwoordiging van Perspectief 21 in de gemeenteraad is sinds 1998 flink gegroeid. In 1998 kreeg P21 vier zetels, de drie verkiezingen daarna werd steeds één zetel winst behaald. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kreeg P21 6 van de 15 raadszetels in de gemeenteraad van Bunnik.

Perspectief 21 maakt sinds 2002 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het coalitie-akkoord en collegeprogramma. Het college wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.