P21 praatplaat, plannen voor de toekomst

 

 

24 juni 2021
Inge Verhoef

P21 heeft een kleurrijk beeld van Bunnik. Ik neem jullie mee langs alle kleuren van de regenboog. Het verhaal begint in het midden. Daar zie je het hart van onze gemeente.

In het hart van onze praatplaat staat de inwoner van Bunnik. De inwoner die graag vitaal en gelukkig wil leven en wonen in Werkhoven, Odijk en Bunnik. En als dat even niet lukt dan is het fijn als er een oplossing is die aansluit bij zijn of haar behoefte en wensen. Dat is waar P21 zich hard voor maakt. De raadsleden staan ook in het hart, tussen alle inwoners in. De pijlen wijzen naar buiten, naar de doorkijkjes in het heden en in de toekomst.

Het verhaal gaat verder bij de kleur geel: daar zie je het sociaal domein.

 

Geel: Sociaal Domein  

De inwoner van Bunnik heeft soms zorg nodig. Van een gemeente die focust op gezondheid in plaats van ziekte, op preventie in plaats van beter maken.

Ons pleidooi is hier: ga niet bezuinigen en stel de hulpvrager centraal. Kijk daarbij verder dan alleen hetgeen de gemeente te bieden heeft maar kijk ook naar private ondernemingen en maatschappelijke netwerken, alleen dan komen we verder.

Om die samenwerking te laten slagen, is een gezamenlijke urgentie noodzakelijk. De urgentie voelen dat we een gezamenlijk probleem hebben, ook als het een financieel tekort is. Als we zien dat alle rijke mensen in Bunnik gebruikmaken van de huishoudelijke hulp terwijl zij degene zijn die het prima zelf kunnen betalen dan moeten zij het ook als een verantwoordelijkheid gaan voelen dat een ander die het niet kan betalen daardoor geen of minder hulp krijgt. Zet deze hulpvragers, zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en ook private organisaties, de gemeente etc. maar eens om de tafel en bespreek dit vraagstuk.

Want het moet anders. Ook al gaat het Rijk er geld bijleggen. Over een jaar is dat geld ook weer op. Je kunt als gemeente domweg niet doorgaan op de jouw wel bekende weg. Het MOET anders. Wij vragen bij de begroting om meer scenario’s voor het sociaal domein dan domweg bezuinigen of staken. Investeer in anders denken en anders organiseren.

 

Dan gaan we met de klok mee het verhaal verder naar Roze: daar waar de mensen Wonen 

Voor degenen die een woning hebben, gaat het best goed in Bunnik. Dat zie je op dit prachtige roze plaatje. We hebben duurzame, natuur inclusieve woningen bedacht voor Odijk west, we starten de ontwikkeling van meer stedelijk wonen bij het station.

Het grote pijnpunt is dat er genoeg woningen zijn en komen voor mensen die al vermogen hebben. Maar Bunnik heeft een groot tekort aan woningen voor starters zonder vermogende ouders, en voor mensen die een inkomensval hebben gemaakt door scheiding of door ziekte of door werkloosheid. Dan ben je onze gemeente slecht af, met een gemiddelde huisprijs van boven 4 ton en een wachtlijst sociale huur van 12 jaar.

Gelukkig wordt daar wel aan gewerkt. We hebben 9 kleine en grotere inbreidingsprojecten met tientallen woningen per project. Daar kunnen Raad en College trots op zijn. Maar de echte klapper maken we met de 1.200 woningen die er in Odijk-West komen. Dat het aandeel sociale huur daar achterblijft bij wat er over is vastgelegd  in de Woonvisie, is spijtig. Maar dat gaan we compenseren in andere projecten.

Ook middenhuur moet op een beter niveau komen. Zodat de middenklasse waaronder, onze kinderen, hun onderwijzers, de helden van de zorgsector, de winkelbedienden en de agenten, hier kunnen blijven wonen. Daarom zal P21 zich inzetten voor opname in de komende Woonvisie voor een aandeel van 20% middenhuur, naast de 30% sociale huur.

 

Dan vervolgen we ons verhaal naar het Groene domein 

chapeau voor het groene domein: we gaan nog deze periode een nieuwe Groenvisie maken, samen met de inwoners. P21 is hier heel trots op. De Groenvisie wordt aangepast aan deze tijd: met meer biodiversiteit, meer klimaatadaptatie en meer aanplanting van groen.

 

Als we verder met de klok mee gaan dan komen we in het bruine rondje: participatie. 

We vinden dit heel belangrijk en zien dat de gemeente dit goed oppakt: bij de Regionale energiestrategie, bij de Groenvisie en in veranderingen in de wijken. Op sommige dossiers kan het beter zoals bijvoorbeeld bij het IRP (regionaal perspectief). P21 hamert er steeds op dat ook zoveel mogelijk raadsavonden openbaar zijn, ook al zijn het raadsinformatieavonden om van gedachten te wisselen. Ook juist dan is het goed om transparant te zijn, over gedachtegangen die spelen in het gemeentehuis en bij raadsleden.

 

We gaan dan door naar het blauwe vlak: energieopwekking.

Voor P21 is het duidelijk: we moeten ook lokaal ons steentje bijdragen aan klimaatoplossingen. De inwoners in het hartje hebben hier ook baat bij, al is dat soms nog lastig te zien omdat de stroom nog steeds uit het stopcontact en uit de gaskraan komt echter, houdt dit straks op. De kolencentrales gaan sluiten en de gaskraan gaat dicht.

P21 wil de planeet gezond houden, dan kunnen de inwoners ook gezond leven. Wij willen de welvaart eerlijk verdelen , dan is de weg naar een duurzame toekomst makkelijker omdat iedereen mee kan doen.

We constateren dat we dat we op koers lopen voor het vergunnen van 10% energieopwekking in 2022, dat is heel mooi maar de realisatie moet ook nog gebeuren. We vertrouwen hierin op het college.  

Dan gaan we naar dat huisje met die sjaal om. We moeten van het gas af maar eerst moeten alle huizen een dasje om. Dus we parkeren die warmtetransitievisie in de komende begeroting (met vangaslos) als een taak zonder budget. Dat vindt P21 heel verstandig. Wij vinden dat het Rijk moet komen met regels, plannen en budget voor gemeenten om ‘vangaslos’ te gaan.

In het Open Huis zei de portefeuillehouder dat er geen lokale regelgeving kan komen. Wij willen het college uitdagen zich hierover te buigen. De tijd van verleiden is voorbij: De Klimaattafel gebouwde omgeving adviseert in een zojuist verschenen rapport dat een volgend kabinet de energiebelasting op gas moet verhogen en huiseigenaren moeten in het uiterste geval door gemeenten gedwongen kunnen worden te stoppen met aardgas. Manage het als een crisis, regelgeving en financiering zijn structureel nodig.

En tegelijkertijd zit niet stil. Die dasjes moeten om onze huizen heen. We wachten de info nota af, maar ontvangen al signalen dat we niet op de 10% koers in 2022 zitten, laat staan op de 50% koers richting 2050.  We denken vast na over een motie isolatieactieplan. 

Eigenlijk is er dus extra capaciteit nodig, maar, zegt het college, dat kost geld en begeleiding. Deze geldbehoefte maakt de kadernota echter nog verder negatief, aldus de portefeuillehouder. Het verbaast ons dat het college wel met voorstellen komt voor inhuur op andere dossiers.

 

Via de energie komen we bij Paars: Mobiliteit 

Bunnik realiseert inmiddels meer veilige en duurzame mobiliteit. Dat is een goede ontwikkeling maar toch zien wij zorgpunten, ook in het licht van gebrek aan financiering en ambtelijke capaciteit.

Recentelijk gaf de Provincie aan de 12,5 miljoen euro voor de oostelijke aansluiting van de Rijsbruggerweg niet langer te willen reserveren. Men wil wachten op verbreding van de rijkswegen. Ook omlegging van de N229 wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Ook het OV heeft een schaalsprong nodig. Zie de recente lobby van de stad Utrecht richting het Rijk. De mobiliteit moet eerst op orde komen mochten we nog meer woningen gaan bouwen. Hoe kijken collega’s hiertegenaan?

Dan de Traverse in Bunnik. Onze vurige wens is al heel lang: een prachtige parklaan of een verbindende en veilige boulevard door het dorp. Er liggen nu kansen door de snelfietsroute. Het is uitdagend, om tot invulling te komen van een wens die we al langer hebben. Wij kondigen alvast moties aan die aansluiten bij het traject snelfietsroute dat nu loopt. Wat zou het fijn zijn als we daar maximaal 30 km/h mogen rijden.

 

Hierboven komen we uit bij de Financiën in grijsblauw. En als het goed gaat met de financiën gaat het goed met de Voorzieningen; het bruine wolkje daarboven. 

Wij ondersteunen het college dat we nu niet gaan bezuinigen.  Wij hebben continu een uitdagende begroting als kleine gemeente. Wij hebben steeds een slinkende reserve. Zijn er manieren om het bestuurlijk slimmer te doen: fuseren, verdergaand samenwerken?

Wij willen graag een backup scenario, een plan B, het is een risico om alleen op rijksbijdragen en inkomsten door woningbouw te gokken. Die woningbouw is er nog niet en is een complex regionaal vraagstuk. Ik heb vorige keer suggesties gedaan en die worden van de hand gedaan. Dat is jammer. We zouden graag meerdere scenario’s bij de begroting terug willen zien.

 

1 gedachte over “P21 praatplaat, plannen voor de toekomst”

  1. Wat een verademing om plannen op deze manier gepresenteerd te krijgen! De tekening nodigt tot lezen uit en in korte overzichtelijke stukjes krijg je alle belangrijke thema’s voorgeschoteld die in onze gemeente spelen. Complimenten aan tekenaar, auteur en anderen die hieraan hebben bijgedragen. Ik bied aan in voorkomende gevallen de tekst nog even door te lopen om taal- en spellingsfouten te vermijden en zo de toegankelijkheid nog te vergroten.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.