Odijk-West: een groene en fietsvriendelijke wijk met hier en daar een knarrenhofje

15 april 2021 – Gisteravond besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk West. Koen van Gulik voerde namens P21 het woord en hij is heel erg blij dat er 1200 woningen bij gaan komen in onze gemeente; ze zijn zo hard nodig! Als fractie hebben we samen hard gewerkt om de eisen voor de wijk aan te scherpen om er een mooie, groene en sociale wijk van te maken.

Fiets krijgt voorrang

Odijk West is een kansrijke wijk voor duurzame mobiliteit omdat het vlakbij het station Bunnik ligt. Een voorwaarde om het treingebruik te stimuleren is een goed fietspad naar het station. We hebben daarom gepleit voor de aanleg van een fietspad direct naar het station Bunnik. Het college en de raad staan hier achter maar het kan niet volledig betaald worden uit de opbrengst van de woningbouw. De Liberalen stelden voor om extra koopwoningen te bouwen om dit fietspad te financieren.

Een andere manier om duurzame mobiliteit te bevorderen zijn lagere parkeernormen, dat wil zeggen het aantal parkeerplaatsen per woning dat verplicht wordt ingepland. P21 pleit ervoor om de parkeernorm te verlagen met minstens 10% zodat er ook meer ruimte komt voor woningen en extra groen. We gaan actief deelauto’s aanbieden en een fietsvriendelijke wijk maken. Het college gaat nu via een benchmark onderzoeken wat een passende parkeernorm voor de wijk zou kunnen zijn.

Omlegging N229 te duur?

De omlegging van de provinciale weg N229, zoals lang door P21 bepleit, blijkt helaas te duur. P21 betreurt dat ten zeerste. Wij hebben ons jaren ingezet voor deze omlegging en hebben pas het afgelopen najaar inzicht gekregen in de business case. De nieuwe woningen leveren echter lang niet genoeg geld op om de omlegging van de weg te kunnen betalen. Daarom hebben we opgeroepen dat de gemeente zich hard maakt bij de provincie om de omlegging te financieren. Wij hopen dat dit uiteindelijk gaat lukken. In de tussentijd komen er wel twee fietstunnels of een kenmerkende brug zodat Odijk en Odijk-West veilig verbonden zijn.

Groene wijk

P21 scherpt de eisen aan voor een nóg groenere wijk. De wijk gaat al uit van de bestaande landschappelijke structuren maar omdat er veel kaal weiland is, willen we extra groen toevoegen. Zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk verharding, willen we als harde eis in plaats van ambitie. Een natuur-inclusieve openbare ruimte moet gaan zorgen voor een meerwaarde in de biodiversiteit vergeleken met de uitgangssituatie.

Naast de nieuwe wijk ligt het Raaphofse Bos. P21 wil het Raaphofse bos versterken met een natuurbuffer. De wethouder heeft toegezegd dat een natuurbuffer aangelegd kan worden. Dit bos is het enige bosje in de wijde omtrek en een schuilplaats voor vele dieren en dient om die reden beschermd en niet opengesteld te worden. Wandelende bewoners en hun huisdieren zouden de wilde dieren verstoren die hier jarenlang in alle rust konden verblijven. Het college en de overige fracties willen nu eerst een ecologisch onderzoek doen en dan pas besluiten over openstelling van het bos.

Om toekomstige inwoners genoeg recreatiemogelijkheden te bieden, maken we het agrarisch gebied toegankelijk voor wandelaars met een aan te leggen netwerk van wandelpaden.

Het gebruik van hout als bouwmateriaal stimuleren we. De raad stelt op voorstel van P21 extra eisen aan circulair bouwen door te streven naar een minimum inzet van 10% houtbouw en andere biobased materialen. Omdat de energie-eisen voor nieuwbouw vanuit de Rijksoverheid al behoorlijk streng zijn, zullen de woningen vrijwel energieneutraal zijn. Alle woningen worden verwarmd zonder gebruik van aardgas.

Knarrenhofjes en zorgwoningen

P21 wil de bouw van “knarrenhoven” en andere gemeenschappelijke woonvoorzieningen bevorderen. Verreweg de meeste ouderen blijven in Nederland zelfstandig wonen en om de zorg voor deze mensen op peil te houden is het nodig om te investeren in geschikte woningen met voldoende groen en sociale cohesie. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Meer huurwoningen en betaalbare koop

Koopwoningen zijn schreeuwend duur en de gemeente heeft instrumenten om prijzen in te perken. P21 neemt het initiatief om woningspeculatie te voorkomen zodat de huizenprijzen niet de pan uit rijzen bij doorverkoop. Om betaalbare koopwoningen te bouwen roepen we het college op om eens een kijkje te nemen in Zaanstad en andere gemeenten hoe zij dit geregeld hebben.

P21 ziet dat er een groot tekort is aan huurwoningen in het middensegment. We stellen daarom voor om meer huurwoningen dan koopwoningen in het middensegment te bouwen. We schroeven het aandeel middenhuur op van 10% naar 15%.

Extra woningen in topsegment hebben we niet tegen kunnen houden

De avond had nog een onverwacht einde. Doordat het CDA niet aanwezig was konden De Liberalen en Bunniks Belang een meerderheid krijgen om 200 extra woningen in het topsegment erbij te laten bouwen. Dit wilden zij zodat er meer geld komt voor bovenwijkse voorzieningen.
Als P21 zijn we hier absoluut geen voorstander van want de verhouding 30-40-30 (sociaal – midden – top) komt hiermee anders te liggen. Omdat het voorstel door een meerderheid in de raad omarmd werd, kon P21 niet anders dan van de nood een deugd maken. We vroegen om niet 200 maar 100 extra koopwoningen in het topsegment én 100 extra middenkoopwoningen. Het fietspad en het verlagen van de parkeernorm, waar aanvankelijk geen meerderheid voor was, kan met deze woningen bekostigd worden en zo konden de Liberalen en Bunniks belang daarvoor stemmen.
We betreuren het dat we in deze wijk de Woonvisie met daarin 30% sociale huurwoningen dus los hebben moeten laten. Dat kwam mede doordat het CDA niet aanwezig was en de stemverhoudingen daarmee anders uitvielen, maar ook doordat Bunniks Belang, onze afgesplitste partijleden, een onverwacht rechtse koers bleken te varen. Zo kan lokale politiek dus uitwerken.

Al met al ziet P21 een mooie wijk tegemoet, en wachten we met smart op de gebiedsvisies waarin we kunnen gaan kiezen voor een verdere uitwerking van de wijk.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.